Moskeen Islamic Cultural Centre på Grønland i Oslo har vært tungt inne i meglerrollen med ledelsen i IRN for å finne en minnelig løsning, men samtalene har strandet gang på gang. Nå gir de opp og melder seg ut. FOTO: Wikipedia commons@Helge Høifødt

Flere moskéer melder seg ut av Islamsk Råd

Islamic Cultural Centre Norway slutter seg til de andre utbryterne. Fire andre ikke-navngitte trossamfunn skal også ha bekreftet at de melder seg ut.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.10.2017 kl 10:20

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Islamic Cultural Centre har rundt 4000 medlemmer og ble etablert i 1974. Moskeen ligger på Grønland i Oslo.

PROBLEMENE I ISLAMSK RÅD NORGE

I dag, mandag 9. oktober, kom nyheten om at Kulturdepartementet kutter støtten til den muslimske paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN).

For snart to uker siden ble det kjent at fem muslimske trossamfunn med tilsammen 20.000 medlemmer melder seg ut.

Tre dager senere ble det kjent at Nortura sier opp avtalen de har med IRN om å «halal-sertifisere» kjøttprodukter.

Tidligere har Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) meldt at de vurderer å kaste ut IRN.

De fleste av IRNs kritikere peker på generalsekretær Mehtab Afsar personlig som mye av årsaken til samarbeidsproblemene.

I en pressemelding publisert på eget nettside mandag ettermiddag melder Islamic Cultural Centre Norway (ICC) at de ikke ser noen annen utvei enn å melde seg ut av paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN).

ICC blir dermed den sjette moskeen som melder seg ut av IRN, etter at fem muslimske trossamfunn tok med seg sine til sammen 20 000 medlemmer og meldte seg ut i slutten av september.

ICC driver og eier en stor moské på Grønland i Oslo, ble grunnlagt i 1974 og har rundt 4000 medlemmer. De var med på å etablere IRN i 1993.

– Det er med et tungt hjerte vi må konstatere at ICC ikke lenger kan la seg representere av en ledelse i IRN som kun ønsker konfrontasjon. ICC har nå informert styret i IRN om at vi har enstemmig besluttet å melde ICC ut av IRN, heter det i pressemeldingen.

ICC vurderer at IRN ikke lenger kan ivareta sin rolle som paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.

– IRN er dessverre ikke lenger en representativ paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn. Dette anser vi som svært uheldig da det aldri har vært viktigere med en sterk paraplyorganisasjon, heter det.

Mener en enkeltperson har blitt større enn en hel organisasjon

Moskeen peker spesielt på IRNs generalsekretær Mehtab Afsar personlig som årsaken til konflikten som har oppstått.

– En organisasjon som skal fremme dialog og toleranse, har under hans ledelse fremmet splid. Når en enkeltperson blir større og helligere enn en hel organisasjon, og når organisasjonen selv ikke følger sitt eget formål, kan vi dessverre ikke lenger forsvare vårt medlemskap i IRN, skriver ICC.

De mener IRN er frontet av en generalsekretær med en konfronterende og autoritær lederstil og kritiserer styret for ikke å gripe inn.

– I en organisasjon som skal samle og forene, har han skapt avstand og splittelse. Hans lederstil gjør han ikke mottakelig for kritikk, og dessverre ser vi at styret er fraværende, og ser ikke ut til å verken erkjenne problemene eller mangler vilje eller evne til å gjøre noe med dem, heter det i pressemeldingen.

– Samtalene strandet gang på gang

ICC skriver at de i over et halvt år har prøvd å mekle og finne en minnelig løsning, men at samtalene har strandet gang på gang.

– I over et halvt år har sentrale personer og imamen i ICC vært tungt inne i meglerrollen og i samtaler med ledelsen i IRN for å finne en minnelig løsning, men samtalene har strandet gang på gang.

ICC skriver at de har forsøkt å få til en retningsendring for å bevare IRN som en representativ og en tillitsfull samarbeidspartner.

– Alle steiner har blitt snudd for å finne en løsning som holder organisasjonen samlet. En utmelding har gjennom hele prosessen kun blitt vurdert som en siste utvei. Dessverre vurderes utmelding nå som den eneste utvei, heter det på i moskeens nyhetsmelding.

Ny muslimsk dialogorganisasjon på gang

I pressemmeldingen skriver ICC også at de vil «søke andre metoder for å gjenopprette dialogarbeidet som har blitt skadelidende under den sittende ledelsen».

Talsperson Arshad Jamil fra Islamic Cultural Centre Norway sier til Fritanke.no at det allerede er et arbeid på gang for å gjenopprette dialogarbeidet mellom muslimske trossamfunn, andre tros- og livssynssamfunn og det norske samfunnet forøvrig.

– Ja, det jobber vi med. Vi vet ikke helt hvilket format det vil få ennå, men vi er nødt til å ha et godt dialogarbeid. Vi ønsker sameksistens, ikke konfrontasjon. Vi ønsker et samfunn som er trygt og godt for barna våre å vokse opp i. Derfor er vi nødt til å gjenopprette dialogarbeidet, så det skal vi få til, sier han.

Jamil understreker at det er et godt forhold mellom moskeene i Norge, og at det kun er forholdet til IRN som er problematisk.

– Vet du om flere moskeer som er på vei til å melde seg ut?

– Ja, jeg vet det er flere som jobber med saken. Flere utmeldinger vil komme, men det får være opp til dem å melde fra om det, sier han.

Fritanke.no har ikke lykkes i å få en kommentar fra IRN til denne saken. Vi oppdaterer artikkelen hvis vi får svar.

OPPDATERT 10.10:

Vårt Land melder i dag at fem norske moskésamfunn, inkludert ICC, har meldt seg ut av IRN. De utgjør til sammen over 10.000 medlemmer. De fire andre moskéene navngis ikke i artikkelen.

Siste nytt i Nyheter

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

 
Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse