Moskeen Islamic Cultural Centre på Grønland i Oslo har vært tungt inne i meglerrollen med ledelsen i IRN for å finne en minnelig løsning, men samtalene har strandet gang på gang. Nå gir de opp og melder seg ut. FOTO: Wikipedia commons@Helge Høifødt

Flere moskéer melder seg ut av Islamsk Råd

Islamic Cultural Centre Norway slutter seg til de andre utbryterne. Fire andre ikke-navngitte trossamfunn skal også ha bekreftet at de melder seg ut.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.10.2017 kl 10:20

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Islamic Cultural Centre har rundt 4000 medlemmer og ble etablert i 1974. Moskeen ligger på Grønland i Oslo.

PROBLEMENE I ISLAMSK RÅD NORGE

I dag, mandag 9. oktober, kom nyheten om at Kulturdepartementet kutter støtten til den muslimske paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN).

For snart to uker siden ble det kjent at fem muslimske trossamfunn med tilsammen 20.000 medlemmer melder seg ut.

Tre dager senere ble det kjent at Nortura sier opp avtalen de har med IRN om å «halal-sertifisere» kjøttprodukter.

Tidligere har Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) meldt at de vurderer å kaste ut IRN.

De fleste av IRNs kritikere peker på generalsekretær Mehtab Afsar personlig som mye av årsaken til samarbeidsproblemene.

I en pressemelding publisert på eget nettside mandag ettermiddag melder Islamic Cultural Centre Norway (ICC) at de ikke ser noen annen utvei enn å melde seg ut av paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN).

ICC blir dermed den sjette moskeen som melder seg ut av IRN, etter at fem muslimske trossamfunn tok med seg sine til sammen 20 000 medlemmer og meldte seg ut i slutten av september.

ICC driver og eier en stor moské på Grønland i Oslo, ble grunnlagt i 1974 og har rundt 4000 medlemmer. De var med på å etablere IRN i 1993.

– Det er med et tungt hjerte vi må konstatere at ICC ikke lenger kan la seg representere av en ledelse i IRN som kun ønsker konfrontasjon. ICC har nå informert styret i IRN om at vi har enstemmig besluttet å melde ICC ut av IRN, heter det i pressemeldingen.

ICC vurderer at IRN ikke lenger kan ivareta sin rolle som paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.

– IRN er dessverre ikke lenger en representativ paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn. Dette anser vi som svært uheldig da det aldri har vært viktigere med en sterk paraplyorganisasjon, heter det.

Mener en enkeltperson har blitt større enn en hel organisasjon

Moskeen peker spesielt på IRNs generalsekretær Mehtab Afsar personlig som årsaken til konflikten som har oppstått.

– En organisasjon som skal fremme dialog og toleranse, har under hans ledelse fremmet splid. Når en enkeltperson blir større og helligere enn en hel organisasjon, og når organisasjonen selv ikke følger sitt eget formål, kan vi dessverre ikke lenger forsvare vårt medlemskap i IRN, skriver ICC.

De mener IRN er frontet av en generalsekretær med en konfronterende og autoritær lederstil og kritiserer styret for ikke å gripe inn.

– I en organisasjon som skal samle og forene, har han skapt avstand og splittelse. Hans lederstil gjør han ikke mottakelig for kritikk, og dessverre ser vi at styret er fraværende, og ser ikke ut til å verken erkjenne problemene eller mangler vilje eller evne til å gjøre noe med dem, heter det i pressemeldingen.

– Samtalene strandet gang på gang

ICC skriver at de i over et halvt år har prøvd å mekle og finne en minnelig løsning, men at samtalene har strandet gang på gang.

– I over et halvt år har sentrale personer og imamen i ICC vært tungt inne i meglerrollen og i samtaler med ledelsen i IRN for å finne en minnelig løsning, men samtalene har strandet gang på gang.

ICC skriver at de har forsøkt å få til en retningsendring for å bevare IRN som en representativ og en tillitsfull samarbeidspartner.

– Alle steiner har blitt snudd for å finne en løsning som holder organisasjonen samlet. En utmelding har gjennom hele prosessen kun blitt vurdert som en siste utvei. Dessverre vurderes utmelding nå som den eneste utvei, heter det på i moskeens nyhetsmelding.

Ny muslimsk dialogorganisasjon på gang

I pressemmeldingen skriver ICC også at de vil «søke andre metoder for å gjenopprette dialogarbeidet som har blitt skadelidende under den sittende ledelsen».

Talsperson Arshad Jamil fra Islamic Cultural Centre Norway sier til Fritanke.no at det allerede er et arbeid på gang for å gjenopprette dialogarbeidet mellom muslimske trossamfunn, andre tros- og livssynssamfunn og det norske samfunnet forøvrig.

– Ja, det jobber vi med. Vi vet ikke helt hvilket format det vil få ennå, men vi er nødt til å ha et godt dialogarbeid. Vi ønsker sameksistens, ikke konfrontasjon. Vi ønsker et samfunn som er trygt og godt for barna våre å vokse opp i. Derfor er vi nødt til å gjenopprette dialogarbeidet, så det skal vi få til, sier han.

Jamil understreker at det er et godt forhold mellom moskeene i Norge, og at det kun er forholdet til IRN som er problematisk.

– Vet du om flere moskeer som er på vei til å melde seg ut?

– Ja, jeg vet det er flere som jobber med saken. Flere utmeldinger vil komme, men det får være opp til dem å melde fra om det, sier han.

Fritanke.no har ikke lykkes i å få en kommentar fra IRN til denne saken. Vi oppdaterer artikkelen hvis vi får svar.

OPPDATERT 10.10:

Vårt Land melder i dag at fem norske moskésamfunn, inkludert ICC, har meldt seg ut av IRN. De utgjør til sammen over 10.000 medlemmer. De fire andre moskéene navngis ikke i artikkelen.

Siste nytt i Nyheter

Skuffet over svar fra Utenriksdepartementet om Egypt

– Hvorfor snakker UD om religionsfrihet og beskyttelse av religiøse, når saken handler om et mulig forbud mot ateisme? spør Kristin Mile i Human-Etisk Forbund.

Fri tanke og Humanist fusjonerer

Fra 2018 har Human-Etisk Forbund ett nettsted for uavhengig journalistikk. Fritanke.no styrkes med ressursene til tidsskriftet Humanist.

Human-Etisk Forbund positivt overrasket over regjeringserklæringen

«Folkekirke»-referansene er borte. Den nye regjeringen vil ikke rokke ved prinsippet om likebehandling.

 
KA bekymret over regjeringens «radikalt endrede religionspolitikk»

KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, er ikke like begeistret for den ferske regjeringserklæringen som Human-Etisk Forbund.

Den norske kirke og Human-Etisk Forbund sammen i protest mot Egypt

Ber Utenriksministeren gjøre hva hun kan.

Egypt vurderer å totalforby ateisme

Blir loven vedtatt, må alle egyptere tro på Gud. Hvis ikke kan de bli straffet.