Generelle betingelser

Betingelser for bruk av Fritanke.no

1. Du er personlig ansvarlig for det du publiserer av kommentarer og poster i diskusjonsforumet.

2. Kommentarer og innlegg blir ikke redigert, men vi sletter de kommentarer/innlegg som bryter med våre reglement så fort det er praktisk mulig. Ved eventuelle overtredelser av reglementet kan din brukerprofil bli sperret eller slettet. Fri tanke forbeholder seg retten til å deaktivere diskusjonsforum/kommentarer når som helst og uten forvarsel.

3. Du som poster innlegg/kommentarer forplikter deg til å overholde norske lover og regler.

4. Det er ikke tillatt å publisere samme innholdet flere ganger. Spamming er ikke tillatt.

5. Overhold alminnelig folkeskikk og behandle andre debattanter med respekt, selv om du er uenig i sak. Personangrep vil bli slått ned på.

6. Det er ikke lov å legge inn artikler som er publisert i andre medier uten tillatelse fra opphavspersonen.

7. Innlegg/kommentarer kan fjernes uten varsel eller begrunnelse fra Fri tanke. Vi er heller ikke forpliktet til å kommentere/svare på innlegg.

8. Innlegg/kommentarer vises med fullt navn. Du må derfor oppgi gyldig e-postadresse og navn ved registrering av din brukerprofil. Du må ikke utgi deg for å være noen annen enn deg selv. Hvis vi blir oppmerksomme på brukerprofiler opprettet under falskt navn, vil vi slette dem.

9. Det er ikke tillatt å publisere innlegg/kommentarer som inneholder reklame uten tillatelse fra Fri tanke.

10. Fri tanke forbeholder seg retten til å avslutte enhver diskusjon/kommentar som gjentatte ganger blir tatt opp med samme tema.

11.Vi forbeholder oss retten til å ta i bruk materiale som blir publisert av brukere på Fritanke.no også i Fri tankes papiravis.

Vis hensyn slik at vi kan opprettholde en levende, god og saklig debatt.

Disse reglene vil kunne endres ved behov.