– Vi har makten til å ramme andre arter og natursteder. Derfor trenger vi tenkning som gjør oss i stand til å ta ansvar

En naturfilosofisk dialog:

– Vi har makten til å ramme andre arter og natursteder. Derfor trenger vi tenkning som gjør oss i stand til å ta ansvar

Publisert:

Filosof, lærer og livsveileder i Human-Etisk Forbund, Ingun Steen Andersen, likte filosof Sigurd Hvervens bok «Naturfilosofi» så godt at hun inviterte han til en dialog om menneskets forhold til naturen og hvordan vårt syn på den har påvirket og påvirker hvordan vi tar vare på den.

Hva er en humanistisk dyreetikk?

Hva er en humanistisk dyreetikk?

Notat om menneskets forhold til dyr

Publisert: - Oppdatert: 06.01.2022 kl 08:48

Et notat om de etiske sidene ved menneskets forhold til dyr. Dyreetikk omfatter både vårt forhold til dyr generelt og hvordan vi bør behandle de enkelte dyr, enten det er husdyra og kjæledyra våre eller ville dyr.

Humanisme, miljø og rettferdighet på tvers av generasjoner

Humanisme, miljø og rettferdighet på tvers av generasjoner

En utredning for Human-Etisk Forbund

Publisert: - Oppdatert: 06.01.2022 kl 08:47

Klima- og miljøkampen er blitt for viktig til å overlates til miljøorganisasjoner alene. Også livssynssamfunn og det sivile samfunn for øvrig, samt enkeltpersoner, må nå gjøre sitt for at regjering og storting fører en klimapolitikk som virkelig monner for å redusere Norges ...

Neandertalerne – kanskje ikke så primitive som vi tror?

Neandertalerne – kanskje ikke så primitive som vi tror?

Publisert:

Lite av det vi vet om neandertalerne tyder på at de hadde noen forestilling om et liv etter døden, men de ser ut til å ha gravlagt sine døde.

Humanistisk profil i gravferdstalen

Humanistisk profil i gravferdstalen

Publisert: - Oppdatert: 14.01.2020 kl 11:09

Noen kritiske synspunkter på bruk av humanistiske ord og vendinger i minnetaler.