Om Fri Tanke

Fri tanke redigeres etter redaktørplakaten.

Det betyr at det er ansvarlig redaktør som bestemmer hva som skal publiseres i Fri tanke. Redaksjonen skal arbeide ut fra Human-Etisk Forbunds prinsipper og verdisyn. Så lenge den gjør det, kan verken hovedstyret, styreleder eller generalsekretær gripe inn i redaksjonens arbeid eller overprøve redaksjonelle vurderinger.

Det er redaktøren som ene og alene er ansvarlig for det redaksjonelle innholdet i Fri tanke.