Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Helgelektyre: Første utgave av Fri tanke i 2021.

Helgelektyre: Første utgave av Fri tanke i 2021.

Fri tanke nummer 1-2021 i postkassa:

Tema «Noen å snakke med»

Eksistensiell helse, humanistisk livsveiledning og historier om kraften i den gode samtalen

Årets første papirutgave av medlemsmagasinet Fri tanke er landet i postkassene rundt omkring i landet denne uka.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.01.2021 kl 17:40

Denne uka har Human-Etisk Forbunds medlemmer fått et lite kunstverk i postkassa – på forsiden av første utgave av Fri tanke i 2021. Illustrasjonen til vår dyktige illustratør Miss Boo visualiserer hovedtemaet i denne utgaven av magasinet: Verdien av en samtalepartner som lytter og som hjelper deg å sette ord på det du sliter med, grubler på eller bare trenger si høyt.

I mange år har det vært en selvfølge at den som har tatt seg av behovet for eksistensielle omsorgssamtaler i offentlige institusjoner har vært presten. På sykehuset. På sykehjemmet. I fengselet. I Forsvaret. På universitet og høgskoler. Human-Etisk Forbudn har et mål om økt livssynsmessig mangfold i disse institusjonene – og at humanistiske livsveiledere skal være en selvfølgelig del av dette mangfoldet.

En slik samtalepartner er studenthumanisten, som det nå finnes to av, og du får møte begge i saken om Human-Etisk Forbunds nye livssynssatsning, en profesjonalisert humanistisk livsveiledning. Det handler, til tross for navnet, ikke så mye om å veilede som å være til stede, lytte og stille de riktige spørsmålene. Men av og til bare være til stede.

Claudia fikk hjelp av studenthumanisten og opplevde at det å formulere ting for en annen har gjort at hun klarer å formulere ting bedre for seg selv. «Då studenthumanisten stilte spørsmål, gav det meg nokon svar. Men eg vil ikkje kalle det nye svar, for eg trur dei låg i meg frå før», sier hun i intervjuet med Fri tanke. Også fem andre personer forteller sine dypt personlige historier om behovet for en god samtalepartner i vanskelige livssituasjoner. En god samtalepartner var for noen av dem en lærer, en prest, en psykolog og medlemmene i ei sorggruppe.

Vi har lenge vært opptatt av fysisk og psykisk helse, nå er det på tide å rette fokus også mot de eksistensielle sidene ved vår helse, mener filosof Vigdis Ekeberg. Hun har skrevet essayet «Eksistensiell lengsel og søken skal ikke kureres». Også med utsøkt illustrasjon av Miss Boo.

Dette og mye mer kan du lese i PDF-utgave av magasinet her.