Anne Bjørke: Fridomsaksjonen - for fleire enn konfirmantar?

Publisert: - Oppdatert: 17.10.2007 kl 11:18

Fridomsaksjonen kan verte så mykje meir, for oss alle - det kan verte eit tilbod til kvar enkelt av oss om å gjere ein direkte innsats som verkeleg be...

Bjørn Morten Litveit Hansen: Om intellektuelle selvmord og selvmål

Publisert: - Oppdatert: 12.10.2007 kl 14:58

Jeg har til gode å høre en kristen omtale sin tro som en hypotese, noe jeg i utgangspunktet ville satt pris på da det i det minste ville formidlet en ...

Joakim Haaland: Kan noen vekke ateistene?

Publisert: - Oppdatert: 12.10.2007 kl 10:48

Vi ateister har slått oss til ro med det faktum at vi som lever i et såpass sekulært land ikke trenger en religionsdebatt grunngitt i spørsmålet om tr...

Robin Tande: Replikk til Lars Gule

Publisert: - Oppdatert: 09.10.2007 kl 10:22

Jeg håpet å være så tydelig at flere innlegg fra meg om saken skulle bli unødvendig, skriver Robin Tande i en ny replikk til Lars Gules siste innlegg,...

Ole P. Lien: Respekt og respekt, fru Blom

Publisert: - Oppdatert: 08.10.2007 kl 08:38

Normen om «respekt» er ikke uten videre et ideal å tilstrebe, skriver Ole P. Lien og tar opp tråden fra Klaus Gaarders innlegg om Dawkins og religione...

Lars Gule: På vakt mot autoritær humanisme

Publisert: - Oppdatert: 08.10.2007 kl 08:29

#Vi må være på vakt mot en autoritær humanisme - og derfor forsvare menneskerettsprinsippene, skriver Lars Gule. Publisert: 8.10.2007 I virkelighet...

Robin Tande: Klargjørende, men ikke overbevisende om friskoler

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2007 kl 13:18

Hvor finner man dekning for at barn skal være fratatt slike rettigheter? Hvis menneskerettighetene får en slik konsekvens, må jeg ta sterk avstand fra...

Line Harsheim: Støtte til Sara Azmeh Rasmussen

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2007 kl 11:19

Som Sara Azmeh Rasmussen trodde jeg at hovedmålsetningen med HEF var å jobbe for et sekulært samfunn, og dette skulle oppnås gjennom opplysning og kon...

Lars Gule: En humanistisk friskolepolitikk - svar til Robin Tande

Publisert: - Oppdatert: 04.10.2007 kl 17:23

En obligatorisk, om enn konfesjonsfri offentlig skole er et brudd på lovfestede friheter eller menneskerettighetene, skriver Lars Gule i sitt svar til...

Robin Tande: Friskoler og foreldrerett

Publisert: - Oppdatert: 03.10.2007 kl 11:10

Er det diskriminerende og brudd på lovfestede friheter eller menneskerettigheter å ha en lovfestet, konfesjonsfri offentlig og obligatorisk skole? Rob...

Klaus Gaarder: Dawkins og problemet med respekt for religion

Publisert: - Oppdatert: 01.10.2007 kl 13:43

Jeg følger med interesse, men ikke så liten frustrasjon debatten omkring "The God Delusion" av Richard Dawkins, skriver Klaus Gaarder. Publisert: 1.1...

Lars Gule: Seremonienes betydning

Publisert: - Oppdatert: 27.09.2007 kl 12:53

Erkjennelsen av at høytidelige tradisjonsformidlende seremonier er viktig for så mange mennesker, gjør at seremonier har en helt naturlig plass i en h...

Bjørn Morten Litveit Hansen: Ad Humanistisk navnefest

Publisert: - Oppdatert: 26.09.2007 kl 20:45

Å fremheve at dette utelukkende er en fin fest for foreldrene i et lykkelig øyeblikk og derved redusere barnets rolle i seremonien vil være absurd, sk...

Staffan Gunnarson: Samme vilkår kan aldri bli undertrykkende

Publisert: - Oppdatert: 25.09.2007 kl 13:14

- Om konsekvensen av en politikk blir ikke-humanistisk må humanister tenke seg om, skriver Staffan Gunnarson. Publisert 25.9.2007 Lars Gule skriver ...

Ole P. Lien: Seremonier i HEF-regi

Publisert: - Oppdatert: 25.09.2007 kl 13:36

Bjørn Morten Litveit Hansen tar etter Ole P. Liens mening feil i den vurderingen at foreldrene gjennom navnefesten "offentlig markerer barnet med sine...

Sara Azmeh Rasmussen: Den sunne debatten

Publisert: - Oppdatert: 24.09.2007 kl 12:22

Jeg anser det som min plikt som tillitsvalgt å peke på svakheter, avsporinger og problematiske sider i organisasjonens politikk, skriver Sara Azmeh Ra...

Sara Azmeh Rasmussen: Happy man med turban

Publisert: - Oppdatert: 24.09.2007 kl 12:21

Lars Gules forståelse for menneskerettighetskonvensjonen assosiasjoner til fundamentalistenes omgang med hellige skrifter. Det er nesten sånn at jeg b...

Lars Gule: Humanister vet ikke hva som er best for andre

Publisert: - Oppdatert: 20.09.2007 kl 15:31

- Å ville forby og undertrykke - selv i det godes navn - er illiberalt og antihumanistisk, skriver Lars Gule. Publisert: 20.9.2007 Gunnar Lundh i Hu...

Bjørn Morten Litveit Hansen: Pluralismens bregrensninger, del II

Publisert: - Oppdatert: 19.09.2007 kl 09:43

I dette svaret til sitt med-styremedlem Baard Thalberg, forklarer Bjørn Morten Litveit Hansen blant annet hvorfor har er skeptisk til Humanistisk navn...

Baard Thalberg: Lange linjer, aktiviteter, samt det å være styremedlem

Publisert: - Oppdatert: 19.09.2007 kl 09:15

- Som hovedstyremedlemmer er vi forpliktet til å påse at HEFs prinsipp og arbeidsprogram blir gjennomført, selv om vi privat har et annet syn på enkel...

Bjørn Morten Litveit Hansen: Pluralismens begrensninger

Publisert: - Oppdatert: 18.09.2007 kl 13:18

Kjernen i Azmeh Rasmussens kritikk er ikke å komme unna; HEF er på vei til å ofre sekularismen på pluralismens alter, skriver styremedlem i HEF, Bjørn...

Staffan Gunnarson: Enfold gir ikke mangfold

Publisert: - Oppdatert: 18.09.2007 kl 10:19

#Personer med et humanistisk grunnsyn bør forsvare den svakere parts, i dette fall barnas, rett til religionsfrihet. Uansett hva deres foreldre måtte ...

Ronnie Johanson: Hjernevask av skoleunger og hårvask av bleieunger

Publisert: - Oppdatert: 17.09.2007 kl 19:46

Jeg er enig med Sara Azmeh Rasmussen i at vi bør bekjempe, ikke støtte, religiøse skoler. Hvor langt man skal gå, kan diskuteres. Det er vanligvis ikk...

Gunnar Lundh: Religiösa friskolor

Publisert: - Oppdatert: 17.09.2007 kl 09:58

Den som hävdar att religionsfrihet innebär rätten att sätta sina barn i en religiös friskola, talar enbart för förälderns rättighet att styra en annan...

Sara Azmeh Rasmussen: Målet helliger ikke middelet

Publisert: - Oppdatert: 14.09.2007 kl 09:20

#- Mens humanistene i Oslo sprettet opp champagne-korkene etter KRL-dommen, satt jeg hjemme og fortvilte over tapet av en stor drøm, skriver Sara Azme...