Iver Dreiås: Prinsipper på billigsalg i Hijab-debatten

Publisert: - Oppdatert: 13.02.2009 kl 12:43

Bedre med en justisminister som vingler og åpner for debatt, enn generalsekretærer som kommer med gale konklusjoner på feil grunnlag uten debatt.

Pu...

Wenche Blomberg: Angående hodeplagg

Publisert: - Oppdatert: 12.02.2009 kl 09:57

Publisert: 11.2.2009

Jeg skjønner Lars Gules resonnement, men jeg synes han er for rask med sin "pragmatiske" konklusjon. Jeg er uenig, og det er for...

Rolf Aune: Er HEF steinaldermennesker?

Publisert: - Oppdatert: 30.01.2009 kl 09:25

Rolf Aune lurer på om han bør fortsette å være medlem i en organisasjon som avviser Snåsamannens evner.

Publisert: 30.1.2009

Snåsamannens egenskape...

Anders Hamre Sveen: Ytringsfrihet og livssynsfrihet

Publisert: - Oppdatert: 28.01.2009 kl 12:31

Blasfemiparagrafen må fjernes, og den må ikke snikinnføres i andre deler av lovverket, skriver Anders Hamre Sveen.

Publisert: 28.1.2009

Det er gled...

Øyvind Østberg: HEFs stemme for svak og for uklar

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2009 kl 14:23

#Jeg synes ikke HEF er konsekvente og klare nok i sin stillingstaken til islams fremmarsj i Norge og Europa. HEF ser ikke at dette er en utviklingsten...

Michael Blümlein: Henvendelse til Islamsk Råd Norge - er det så vanskelig?

Publisert: - Oppdatert: 16.01.2009 kl 09:59

Michael Blümlein har sendt en liste med spørsmål om islam til Islamsk råd og HEFs hovedstyre, men ingen svarer slik at han blir fornøyd. Nå prøver han...

Lars-Petter Helgestad: Vi vet hva vi vil si

Publisert: - Oppdatert: 14.01.2009 kl 14:44

#Vår undring over tilværelsen, dialogarbeid og religionskritikk, utforsking av påstander og begrep som rasjonalitet og frihet, felles refleksjon omkri...

Gøran Hoff Mikkelsen: Splittelse har vi allerede

Publisert: - Oppdatert: 06.01.2009 kl 20:50

#Stange ser ut til å misforstå hva ateisme er. Jeg er enig i at ateisme ikke er en sikring mot destruktiv etikk, men det er en sikring mot religiøs do...

Snorre Standish Norheim: Kva er det Humanistisk Ungdom eigentleg vil ha sagt?

Snorre Standish Norheim: Kva er det Humanistisk Ungdom eigentleg vil ha sagt?

Publisert: - Oppdatert: 06.01.2009 kl 10:15

Slik det ser ut no jobbar Humanistisk Ungdom ad hoc. Ein kjempar altså mot saker, men er det alt organisasjonen skal jobba for? Utan noko eige vert or...

Bjørn Bølviken: Evolusjonslærens livssynsmessige konsekvenser

Publisert: - Oppdatert: 05.01.2009 kl 23:14

#Evolusjonslærens konsekvenser synes å være mer fruktbare tema for meningsutvekslinger innen HEF enn rent fagbiologiske emner, skriver Bjørn Bølviken....

Edvard Stange: Purisme i Human-Etisk Forbund?

Publisert: - Oppdatert: 05.01.2009 kl 23:10

#Jeg håper vi kan kjempe mot purismen i Europa. Vi trenger samling, ikke splittelse. Jeg håper på en kompletterende holdning blant sekulære og kristne...

Oda Martine S. Øverhaug: Svar til Helene Lindqvist

Publisert: - Oppdatert: 19.12.2008 kl 09:51

Nestleder i Humanistisk ungdom, Oda Martine S. Øverhaug, svarer her på kritikken Helene Lindqvist har kommet med mot aksjonen "Don't preach in my scho...

Hans Christian Nes: Både god sak OG god aksjonsform

Publisert: - Oppdatert: 18.12.2008 kl 23:14

- Etter flere runder i tenkeboksen klarer jeg ikke å mobilisere innlevelse nok til å forstå hvorfor det nevnte slagordet er usaklig eller nedlatende, ...

Anne Bjørke: Å bake pepperkaker utan å få smake - om skolegudstenester

Publisert: - Oppdatert: 18.12.2008 kl 14:12

"I forbindelse med skolegudstjenesten har 3A fått i oppgave å dekke alterbordet. I den forbindelse skal vi øve inn teksten på en sang som elevene må l...

Helene Lindqvist: Vi har en god sak!

Publisert: - Oppdatert: 18.12.2008 kl 11:53

- Ja, jeg valgte å skrive et lite debattinnlegg fordi jeg opplever at en organisasjon med stor definisjonsmakt, gjennom sin aksjonsform bidrar til å u...

Hans Christian Nes: Rosverdig aksjon fra Humanistisk Ungdom

Publisert: - Oppdatert: 17.12.2008 kl 17:28

Kanskje Helene Linqvist heller burde undersøke hvordan kirkens ulike grupperinger strategisk holder grepet om aktiviteter som skal bygge den uskyldige...

Gøran Hoff Mikkelsen: Hijab som politisk våpen

Publisert: - Oppdatert: 16.12.2008 kl 11:48

Å nekte muslimer å bruke hijab til politiuniformen handler ikke først og fremst om prinsippet om en politisk nøytral politiuniform, skriver Gøran Hoff...

Helene Lindqvist: Smålig aksjon fra Humanistisk ungdom

Publisert: - Oppdatert: 16.12.2008 kl 10:32

Er det slik å forstå at religiøse ikke tenker, mens vi andre gjør det? Humanistisk Ungdoms nye aksjon er en fordumming av skolegudstjenestedebatten, o...

Anders Hamre Sveen: Skolegudstjenestene må fjernes

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2008 kl 09:44

#Praksisen med skolegudstjenestene er menneskerettsstridig. Det er en praksis som vi rett og slett må få slutt på, jo før jo heller, skriver Rødt-repr...

Paul Knutsen: Religionsfrihetens to betydninger

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2008 kl 12:27

Når forbundets nåværende generalsekretær Kristin Mile uten videre gir sin støtte til krav om å bruke hijab i politiet, er det mildt sagt overraskende,...

Robin Tande: Gudsbevis? For hvilke gudebilder?

Publisert: - Oppdatert: 10.12.2008 kl 11:55

Hans Christofer Børresen med flere burde i stedet for "gud" bruke benevnelse som "universell intelligens" eller noe bedre, med mindre man tror på, og ...

Sara Azmeh Rasmussen: Islamfobi-begrepet er blitt et demokratisk problem

Publisert: - Oppdatert: 10.12.2008 kl 08:53

Ville noen funnet på å forsvare begreper som "kommunistfobi" eller "nazifobi", bare man ga dem et mer presist og faglig innhold? spør Sara Azmeh Rasmu...

Lars Gule: Islamofobi er et begrep vi trenger og som kan gis et presist innhold

Publisert: - Oppdatert: 09.12.2008 kl 10:46

Lars Gule forsvarer her begrepet islamofobi og måten han definerer det på. Han sammenligner det med begrepet antisemittisme som også trenger et presis...

Ola Bjåland: Human-Etisk Forbund - organisasjon for hvem?

Publisert: - Oppdatert: 08.12.2008 kl 11:34

Hvis vi bare gir opp og legger ned våre verv eller melder oss ut, så har vi selvfølgelig ingen som helst muligheter til å få noe forandret, skriver Ol...

Sara Azmeh Rasmussen: Islamfobi er despotenes giftige sverd

Publisert: - Oppdatert: 08.12.2008 kl 08:53

- Jeg er i prinsippet enig med Gule, men jeg er kritisk til hans bruk av et begrep som stigmatiserer, sykeliggjør og knebler kritiske stemmer, skriver...