Didrik Søderlind: Jeg tror Kjøsnes tar feil

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2008 kl 14:54

- Akkurat som jeg mistenker at jeg ville blitt ekstra bekymret over islamisme dersom jeg var muslim, blir jeg ekstra på vakt overfor intolerante holdn...

Baard Thalberg: Human-Etisk Forbund og hijab til uniform

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2008 kl 09:43

- Hvordan passer en hijab inn i en norsk politiuniform? Det burde i utgangspunket være helt problemfritt, nesten ikke verdt å diskutere en gang, skriv...

Iver Dreiås: Ny Humanistisk MILEpæl?

Publisert: - Oppdatert: 03.11.2008 kl 10:12

Når ble det vedtatt at Human-Etisk Forbund skal ha prinsipielle meninger om hvordan politiuniformer bør utformes, spør Iver Dreiås. Publisert: 3.11.2...

Jens Brun-Pedersen: Hijab, Human-Etisk Forbund og forbudsiveren

Publisert: - Oppdatert: 03.11.2008 kl 10:12

Jeg trodde vi hadde kommet lenger i forholdet til religionsfrihet enn å ende opp med forslag om å forby det som for oss framstår som utslag av dumskap...

Geir Smolan: Mile og islamismen

Publisert: - Oppdatert: 03.11.2008 kl 10:00

Dette er bare et foreløpig lavmål i en lengre tids utvikling som er helt uforståelig i en organisasjon som kaller seg humanistisk og avviser det overn...

Truls Kjøsnes: Mile har misforstått hva HEF er

Publisert: - Oppdatert: 03.11.2008 kl 09:49

Hvis det virkelig er slik at Mile opplever toleranse som noe vi automatisk bør praktisere ovenfor religiøse påbud tror jeg hun har misforstått både hv...

Line Harsheim: HEF-styret bør klargjøre sitt hijab-syn

Publisert: - Oppdatert: 31.10.2008 kl 14:23

Det er noe uklart om Miles utspill er et utrykk for hennes personlige mening. Hvis dette er et utspill fra henne personlig, et utspill som ikke er dis...

Svein Nossen: Hvorfor behandler HEF islam med silkehansker?

Publisert: - Oppdatert: 31.10.2008 kl 09:12

Hvorfor skal HEF arbeide for å fremme bruk av religiøse symboler i det offentlige, spør Svein Nossen. Publisert: 31.10.2008 Jeg støtter Lars Morlan...

Sara Azmeh Rasmussen: Human-Etisk Forbund er på ville veier

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2008 kl 09:17

Det siste utspillet fra generalsekretær Kristin Mile hvor hun gir støtte til bruk av det muslimske plagget hijab i politivesenet, er enda et bevis på ...

Lars Morland: Sjokkerende om hijab

Publisert: - Oppdatert: 27.10.2008 kl 09:32

Kristin Miles utspill om hijab er en skam. Jeg må seriøst vurdere mitt medlemskap i denne organisasjonen, som ikke evner å få fram bedre ledere, krive...

Jens Brun-Pedersen: Feil om generalsekretærer

Publisert: - Oppdatert: 14.08.2008 kl 15:10

Det hadde sikkert styrket Kjell Horns sak om hans tilhengere hadde vært litt mer presise i sin argumentasjon, skriver Jens Brun-Pedersen. Publisert:...

Gerd Hammerstad: Fri tanke skylder Horn en unnskyldning

Publisert: - Oppdatert: 12.08.2008 kl 10:11

#Overvei om det kan være på sin plass å fremføre en unnskyldning overfor Kjell Horn når det gjelder omtalen av hans bok i FRI TANKE, oppfordrer Gerd H...

Jens Brun Pedersen: Liten Horn-oppklaring

Publisert: - Oppdatert: 12.08.2008 kl 10:11

#Jens Brun-Pedersen benekter at han har mobbet Horn-familien, slik Hall Trøan Galaaen hevder. Publisert: 12.8.2008 Hall Trøan Galaaen avlegger meg ...

Hall Trøan Galaaen: Kjell Horn har mye rett i sin kritikk

Publisert: - Oppdatert: 30.06.2008 kl 11:45

Hall Trøan Galaaen, tidligere styreleder i Human-Etisk Forbund (1981-1983), forsvarer i dette innlegget Kjell Horns kritikk av Human-Etisk Forbund. ...

Ole P. Lien: Tafatt (på) debatt!

Publisert: - Oppdatert: 09.06.2008 kl 10:35

Fritanke.no's debattsider trenger å revitaliseres! Kan det f.eks. være en tanke å bestille problematiserende og kan hende provoserende innspill fra ul...

Reidar Thorsen: Frihetsaksjonen mangler forankring

Publisert: - Oppdatert: 28.05.2008 kl 19:13

Først og fremst var det skivebom å vedta Frihetsaksjonen ved akklamasjon, uten forankring på grunnplanet i organisasjonen, skriver Reidar Thorsen. Pu...

Kirsten E. L. Elgstøen: La det være konfirmantenes aksjon

Publisert: - Oppdatert: 28.05.2008 kl 19:00

Det viktige må være å se hva som faktisk skjer, hvem som gjør en innsats, satse på dem og smitteeffekten av at en fremhever hva andre har gjort, skriv...

Kirsten Resaland: Frihetsaksjonen er spesiell

Publisert: - Oppdatert: 24.05.2008 kl 11:42

Når ble det uvesentlig at ungdommene vi lærer opp i kritisk og humanistisk tenkning, skriver på evalueringsskjemaer at det beste på kurset var "å hjel...

Gunnar Olafsen: Frihetsaksjonen må få leve videre

Publisert: - Oppdatert: 23.05.2008 kl 09:14

HAMUs utvikling har skjedd samtidig med at HEF har gjennomført Frihetsaksjonen. Er dette en tilfeldighet? Er dette også en uvesentlig bieffekt av Frih...

Sara Mauland: Skeptisk til nedleggelse som løsning

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2008 kl 11:28

Statskonsults rapport var ikke udelt negativ til aksjonen, men konkluderte med at aksjonen enten måtte trappes opp eller legges ned. Er det ikke disse...

Baard Thalberg: Frihetsaksjonen, kostnader og landsmøtet

Publisert: - Oppdatert: 21.05.2008 kl 14:20

Når vi fokuserer på kostnader så er det fordi vi ønsker at de ressursene vi har skal bli brukt best mulig på alle de områder vi er engasjert i, også H...

Kirsten E.L. Elgstøen: Ansvarlig - overfor hva eller hvem?

Publisert: - Oppdatert: 21.05.2008 kl 09:23

Thalberg snakker utelukkende om kostnader, og det smaker av vammel norsk selvgodhet. Det er nesten så en venter å lese om "skattebetalernes penger", s...

Even Gran: Svar til Trygve Losnedahl

Publisert: - Oppdatert: 20.05.2008 kl 13:58

Det er ikke ja eller nei til norsk flagg på 17. mai som er mitt hovedanliggende, men behovet for fellesskap og solidaritet, skriver Even Gran. Publi...

Trygve Losnedahl: Et tillegg til Even Grans kommentar om flagg

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2008 kl 21:52

Even Gran glemmer å ta med en viktig faktor i sin kommentar til flaggdebatten. Han sier ingen ting om flagget som symbol på tilhørighet, og hvor grens...

Baard Thalberg: Svar til Kirsten Elgstøen

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2008 kl 11:10

#De som ønsker å fortsette Frihetsaksjonen bør også ha en reell løsning på hvordan vi skal få den andre halvdelen av forbundet til å stille opp, skriv...