Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Baard Thalberg: Frihetsaksjonen, kostnader og landsmøtet

Når vi fokuserer på kostnader så er det fordi vi ønsker at de ressursene vi har skal bli brukt best mulig på alle de områder vi er engasjert i, også H...

Publisert:

Sist oppdatert: 21.05.2008 kl 14:20

Når vi fokuserer på kostnader så er det fordi vi ønsker at de ressursene vi har skal bli brukt best mulig på alle de områder vi er engasjert i, også HAMU, skriver hovedstyremedlem i HEF Baard Thalberg i et svar til Kirsten Elisabeth Lunde Elgstøen.

Publisert: 21.5.2008

Kirsten Elisabeth Lunde Elgstøens siste innlegg om mitt svar angående Hovedstyrets innstilling til Landsmøtet i HEF om å nedlegge Frihetsaksjonen (FA) i sin nåværende form - har krav på noen oppklarende kommentarer:

Det er ikke opp til Hovedstyret å avgjøre hvorvidt FA skal nedlegges, det er landsmøtets myndighet å avgjøre. Vi har fremmet en innstilling om det. På landsmøtet er det kun en, styrelederen, av hovedstyrets 9 medlemmer som har stemmerett. De øvrige 64 stemmene forvaltes av delegatene fra hele landet. I denne saken er det disse som bestemmer, ikke vi.

Dersom vi hadde ment at det beste ville ha vært å fortsette FA; hvilke virkemidler rår vi da over for å få flere til å delta all den tid HEF er en frivillig organisasjon? Det er det spørsmålet vi ikke har funnet svaret på. Og gjennom de fem årene vi har avholdt FA har vi spurt, gravd, provosert, ja nærmest prøvd å lokke og friste folk til å delta. Avgjørelsen om lokal deltagelse tas lokalt, vi kan ikke beordre medlemmer og tillitsvalgte til å delta. Vår konklusjon er derfor at en for liten del av organisasjonen stiller opp på dette til at vi kan fortsette med aksjonen.

Elgstøen sier at FA har "bare har pågått i fire år med stigende suksess". Det er ikke slik jeg vil beskrive det. Etter et beskjedent første år steg det innsamlede beløp bra andre året for så å flate ut de tre påfølgende årene, men på et for lavt nivå i forhold til kostnadene. Det samme gjorde også deltagelsen lokalt. Derfor er det viktig at Landsmøtet som representerer alle fylkeslagene kommer opp med et realistisk opplegg for økt deltagelse dersom vi skal fortsette. Det er de enkelte lag som må ta ansvar for å stille opp, i Hovedstyret og administrasjonen kan vi bare legge til rette for og støtte opp om den lokale aktiviteten, vi kan ikke drive den lokalt.

Når vi fokuserer på kostnader så er det fordi vi ønsker at de ressursene vi har skal bli brukt best mulig på alle de områder vi er engasjert i, også HAMU. Hovedstyret har derfor lovet HAMU overføringer de neste fem årene på nivå med det frihetsaksjonen har overført de siste årene. Dette vil gi oss tid til å finne fram, eller tilbake, til bedre måter å skaffe HAMU midler. Når jeg skriver; "eller tilbake", så er det godt mulig vi igjen vil øke satsingen på det vi en gang kalte "HAMU-tieren", muligens oppdatert til en femtilapp, som vi kan legge til rette for sammen med kontingentinnkrevingen. Det virket ganske bra i sin tid.

Ansatteressurser er ikke gratis selv om de ikke synes i regnskapet til FA og HAMU. I HEF har vi hele tiden flere oppgaver vi ønsker å løse enn vi har kapasitet til. Slik kommer det formodentlig alltid til å være. Derfor må vi også alltid nøye vurdere ressursbruken på alle områder. Og når vi finner at vi kan oppnå samme resultater på en rimeligere måte på ett område så kan det muliggjøre økt satsing både på det og andre områder. Det ansvaret har vi i Hovedstyret. Vi gjør ikke jobben vår dersom vi ikke påpeker det overfor Landsmøtet i form av innstillinger til vedtak, eller fatter slike vedtak når myndigheten tilligger oss.

Avslutningsvis: Det at redaksjonen i fritanke.no valgte også å lage et oppslag på grunnlag av svarbrevet mitt til Elgstøen hadde ikke jeg noen innflytelse på eller kunnskap om før det var publisert. Jeg ble ikke intervjuet, og bildet er hentet i arkivet. Dog har jeg ingen innvendinger mot det. Fri tanke både på nett og papir redigeres etter redaktørplakaten og ikke av verken Hovedstyret eller generalsekretæren.

Baard Thalberg
Hovedstyremedlem

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.