Kirsten E. L. Elgstøen: Uklokt å legge ned Frihetsaksjonen

Publisert: - Oppdatert: 30.04.2008 kl 10:21

#Frihetsaksjonen burde heller trappes opp og utvides, med fokus på flere menneskerettsovertramp i religionens navn. Publisert: 30.4.2008 Jeg leser a...

Kine Barbala: Ingen krise med synkende konfirmanttall

Publisert: - Oppdatert: 07.04.2008 kl 09:32

Med de drastisk økende tallene for den borgerlige konfirmasjonen, var vi i ferd med å påta oss samfunnsansvar vi kunne ha brukket ryggen under, skrive...

Harald Fleishcer: Hijab og karikaturer

Publisert: - Oppdatert: 27.03.2008 kl 14:22

Tildekkingen av kvinner, som i dag forbindes med islam, er ikke en praksis som er grunnleggende eller opprinnelig for islam. Koranen berører ikke spør...

Leif Osvold: Et sekulært samfunn?

Publisert: - Oppdatert: 27.03.2008 kl 10:00

Når kun 27 % av befolkningen ikke tror at det finnes noen gud, så kan vi vel trygt si at vi lever i et religiøst samfunn, skriver Leif Osvold. Publi...

Robin Tande: Svar skyldig? Ja - til Andreas Edwien!

Publisert: - Oppdatert: 27.03.2008 kl 10:07

Det er en skam at ikke andre har fulgt opp Edwiens spørsmål og utfordringer til statskirkens teologer og autoriteter, som i sin tid ble ham svar skyld...

Baard Thalberg: Hva har Hovedstyret gjort når slikt skjer?

Publisert: - Oppdatert: 13.03.2008 kl 10:38

Overskriften viser til at Sara Azmeh Rasmussen har trukket seg fra Human-Etisk Forbunds hovedstyre. Og den kan også leses på en annen måte: hva er det...

Robin Tande: Azmeh Rasmussens "ondsinn" og Usman Ranas "fornuft"

Publisert: - Oppdatert: 13.03.2008 kl 09:48

#Jeg har problemer med generalsekretærens språkbruk; "ondsinnet trakassering" blir i mine øyne uforståelig eskalering - "rettferdig harme" til tross?,...

Arnfinn Pettersen: Svar til Harsheim

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2008 kl 13:43

Harsheim feilleser meg med viten og vilje, og hun gjør det med en særs vrang vilje i tillegg, skriver Arnfinn Pettersen i et svar til Line Harsheims i...

Line Harsheim: Gjør døren høy, gjør porten vid

Publisert: - Oppdatert: 11.03.2008 kl 14:29

#Hvis et styremedlem aldri kan delta i en uformell debatt som indirekte eller spontant dreier seg om HEF uten å skjule seg bak et feigt slør av anonym...

Olav Norem: Sara Azmeh Rasmussen vil bli savnet

Publisert: - Oppdatert: 11.03.2008 kl 11:53

Jeg kan ikke se annet enn at Sara Azmeh Rasmussen i alle disse sakene har hatt et saklig utgangspunkt med hensikt å få en debatt om HEF fører en rikti...

Knut Flatland: Sekulær tidsangivelse

Publisert: - Oppdatert: 06.03.2008 kl 21:59

Nå som nøytralitet er aktuelt både når det gjelder formålsparagraf og ekteskapslov, trenger vi også en livssynsnøytral, sekulær tidsregning, skriver K...

Kine Barbala: Støtte til Sara Azmeh Rasmussen

Publisert: - Oppdatert: 06.03.2008 kl 21:53

Det er viktig at vi har en organisasjonsform som fremmer debatter og ikke kveler dem, skriver nestleder i HEF fylkeslag, Kine Barbala, i en støtteerkl...

Gisle Johnson: Ateist og humanisme

Publisert: - Oppdatert: 25.02.2008 kl 11:21

Når man godtar betegnelsen ateist for egen del, åpner man for at ens livssyn - når det sees fra religionens side - kan beskrives negativt, skriver HEF...

Vegard Martinsen: Ingen konspirasjon bak JFK-drapet

Publisert: - Oppdatert: 04.02.2008 kl 14:49

Hvis det var en konspirasjon må denne også innbefatte de som hjalp til med å dekke over bevismaterialet som viste at det var en konspirasjon, skriver ...

Christer Bakke Andresen: En advokat og JFK-saken

Publisert: - Oppdatert: 31.01.2008 kl 16:02

#Vincent Bugliosis bok er omfattende, men allerede omstritt i forskermiljøer. Tiden vil vise om den vil bli et definitivt verk om JFK-saken, skriver C...

Vegard Martinsen: JFK-saken ER oppklart

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2008 kl 14:21

Det finnes ingen beviser som tyder på en konspirasjon i Kennedy-saken, skriver Vegard Martinsen i sitt svar på Christer Bakke Andresens påstand om man...

Christer Bakke Andresen: JFK - drapssaken som aldri blir oppklart

Publisert: - Oppdatert: 21.01.2008 kl 09:08

Tilbøyeligheten til å avblåse en debatt uten egentlig å gå inn i materien er interessant i sammenheng med konspirasjonsdebatten, og JFK-saken gir pers...

Ronnie Johanson: Kristent formål med skolen?

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2008 kl 10:25

Som man spør, får man svar, skriver Ronnie Johanson i forbindelse med en meningsmåling om kristendomsfag og kristne formålsparagrafer i den kristne av...

Arnfinn Pettersen: Tøver jeg?

Publisert: - Oppdatert: 07.01.2008 kl 15:32

#Arnfinn Pettersen åpner for muligheten for at han farer med tøv i sin kritikk av kulturprisutdelingen til Kjartan Slettemark, men er ikke overbevist ...

Michael Blümlein: Innvandringsdebattens tabuer

Publisert: - Oppdatert: 04.01.2008 kl 15:09

- Toneangivende nordmenn og innvandrere må slutte å legge all skyld for innvandrerkriminalitet og arbeidsløshet på samfunnet, skriver Michael Blümlein...

Rune Vik-Hansen: Humanisme og eksistensialisme

Publisert: - Oppdatert: 04.01.2008 kl 14:58

- Forestillingen om "bevisste valg" er en nevro-metafysisk umulighet, skriver Rune Vik-Hansen. Publisert 4.1.2008 Humanismen og eksistensialismens ...

Åge Stavsøien: Arnfinn Pettersen, du tøver!

Publisert: - Oppdatert: 20.12.2007 kl 10:48

Sett i lys av motstandsmenn som innvandringsmotstanderen Erik Gjems-Onstad kan det faktisk la seg gjøre å sammenligne Hizbollah med den norske motstan...

Ole P. Lien: Dialog og naivitet

Publisert: - Oppdatert: 17.12.2007 kl 09:01

Debatten rundt dialog med religiøse på Fri Tanke har etter min forståelse vært vel slapp og løs i fisken, med uklare ståsteder, grensoppganger og skil...

Didrik Søderlind: Selektiv lesning fra Helle

Publisert: - Oppdatert: 14.12.2007 kl 15:40

- Inger Marie Helle leser antologien Verdier og verdighet på en veldig selektiv måte når hun bruker den som argument for sitt syn på tildelingen av år...

Arnfinn Pettersen: Juryen tolker bort det åpenbare

Publisert: - Oppdatert: 14.12.2007 kl 14:31

Juryen understreker i sin begrunnelse at det er for sitt samfunnsengasjement Slettemarks belønnes. Da blir det merkelig når juryen nekter å ta dette e...