Øyvind Strømmen: Velkomen komplettering

Publisert: - Oppdatert: 02.04.2009 kl 14:35

Det er openbert at det trengst meir informasjon og debatt om [HAMAS] i norsk opinion. Publiser: 2.4.2009 I et lesarinnlegg publisert på Fritanke.no ...

Erni Gustafson: Et kompletterende bilde av HAMAS

Publisert: - Oppdatert: 01.04.2009 kl 12:22

Når man skal gjøre rede for HAMAS' tilblivelse er det to ting som ikke bør glemmes. Publisert: 1.4.2009 I nr. 1-09 av Fri tanke gir Øyvind Strømmen ...

Erik Davidsen: Om hijab, romslighet og toleranse

Publisert: - Oppdatert: 01.04.2009 kl 09:43

Mitt inntrykk er at noen leter en "fiende" for å legitimere sine egne holdninger og medlemskap i HEF. Jeg synes slikt bør være unødvendig. Publisert:...

Magnar Ytreland: Man må velge hvilke kamper man skal kjempe

Publisert: - Oppdatert: 31.03.2009 kl 15:07

Jeg tror grunnproblemet til HEF er hvilke kamper forbundet velger å kjempe, og hvordan det velger å kjempe dem. Publisert: 31.3.2009 Human-Etisk For...

Jens Brun-Pedersen: Enten eller - eller både og?

Publisert: - Oppdatert: 31.03.2009 kl 13:34

Det er mye fornuftig i det Gøran Hoff Mikkelsen (GHM) skriver i sin begrunnelse for hvorfor han ikke lenger er medlem av HEF. Noen korrigeringer er li...

Gøran Hoff Mikkelsen: Hvorfor jeg ikke lenger er medlem i HEF

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2009 kl 20:39

Så lenge HEF bidrar til å øke religionens innflytelse i offentligheten, ser jeg på HEF som en politisk motstander. Publisert: 24.3.2009 Etter at jeg...

Magnar Ytreland: Jeg sier ja til hijab i politiet

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2009 kl 13:50

Jeg ser ikke det store problemet med at en kvinne med hijab skriver ut en fartsbot etter at noen er tatt i en fotoboks, skriver Magnar Ytreland. Pu...

Geir Glosvik: Frie valg gir konsekvensar

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2009 kl 10:00

For meg handlar dette om at alle frie menneske gjer sine val, og alle val ein gjer har konsekvensar, skriv Geir Glosvik. Publisert: 24.3.2009 Eg h...

Gøran Hoff Mikkelsen: To myter om nyateisme

Publisert: - Oppdatert: 19.03.2009 kl 13:39

Selvfølgelig finnes det nyateister som driver med aktiv misjonering, men dette gjelder ikke alle. Mitt utgangspunkt er at jeg er for frihet, ikke mot ...

Nils A. Bakke: Kirstin Mile bør vurdere sin stilling

Publisert: - Oppdatert: 18.03.2009 kl 09:41

#Mile viser en forbausende mangel på prinsipiell tenkning rundt forholdet mellom hva som er individuelle rettigheter og hva som er trekk ved "kulturer...

Iver Dreiås: HEF-medlemmer - 98% passive

Publisert: - Oppdatert: 16.03.2009 kl 10:23

Er det flere enn meg som lurer på hvorfor over 90 % av Human Etisk Forbunds medlemsmasse er passive? Publisert: 16.3.2009 Hittil har jeg tenkt at de...

Petter Henriksen: Store Norske Leksikon skal være nøytralt og upartisk

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2009 kl 09:40

- Artiklene om alternativ medisin ble i hovedsak skrevet til leksikonets tredje bokutgave rundt 1995, og har fått stå i fred i 14 år. Nå har leksikone...

Staffan Gunnarson: Saknar HEF egna meningar om hijab och religiösa skolor?

Publisert: - Oppdatert: 09.03.2009 kl 14:39

Menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner må aldri begrense humanisters rett til å foreskrive andre løsninger. Nå virker det mest som om HEF...

Baard Thalberg: Generalsekretæren gir uttrykk for meninger som forventet

Publisert: - Oppdatert: 06.03.2009 kl 08:52

Generalsekretæren har ikke gått ut over sine fullmakter i denne saken, selv om det nå i ettertid viser seg at hennes og mine synspunkter går på tvers ...

Ola Bjåland: Hijab, privatskoler og sentrale ytringer

Publisert: - Oppdatert: 05.03.2009 kl 10:12

- Vi er fremdeles en demokratisk oppbygd organisasjon og selvfølgelig burde disse sakene vært behandlet i styret, skriver Ola Bjåland. Publisert: 5....

Jens Brun-Pedersen: Hvorfor ja til muslimske skoler?

Publisert: - Oppdatert: 04.03.2009 kl 16:11

Jens Brun-Pedersen forklarer her hvorfor muslimske skoler må behandles likt som kristne. Publisert: 4.3.2009 De fleste i Human-Etisk Forbund hadde h...

Line Harsheim: Mile har gjort det igjen

Publisert: - Oppdatert: 04.03.2009 kl 12:39

Hvis Mile har rett, tar jo nesten alle fylkeslederne feil. Da er det ikke rart at jeg som er et vanlig, ganske passivt medlem er forvirret. Publisert...

Line Harsheim: Hva er fanatisme?

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2009 kl 14:40

#Hvem kan definere hvor grensen går mellom fanatisme og vanlig fordummende, diskriminerende, undertrykkende overtro? Mile har satt en slags grense ved...

Anders Hamre Sveen: Kamp mot all religiøs fanatisme

Publisert: - Oppdatert: 02.03.2009 kl 13:11

#Når det gjelder religiøs fanatisme i Norge, så er det ingen tvil om at Fremskrittspartiet er de største hyklerne av alle, skriver Anders Hamre Sveen,...

Jan G. Langfeldt: Inga Bostads definisjon av en humanist

Publisert: - Oppdatert: 24.02.2009 kl 12:52

Jan G. Langfeldt synes ikke Human-Etisk Forbund skal bytte ut "human-etikk" med "humanisme". Publisert: 24.2.2009 Filosof og viserektor ved Univers...

Sandy Lunøe: Dere Nordmenn og Vi Andre

Publisert: - Oppdatert: 24.02.2009 kl 12:44

Sandy Lunøe synes måten begrepet "nordmenn" brukes på i dag, er diskriminerende. Publisert: 24.2.2009 Vi er flere tusen mennesker som bor i Norge o...

Walid al-Kubaisi og Ronnie Johanson: Politihijab og kvinnens pryd

Walid al-Kubaisi og Ronnie Johanson: Politihijab og kvinnens pryd

Publisert: - Oppdatert: 23.02.2009 kl 12:51

Sett fra Casablanca og Rabat virker den norske debatten om politihijab lett absurd, skriver Walid al-Kubaisi og Ronnie Johanson. Publisert: 23.2.200...

Michael Blümlein: - Innvandrere kan være så mangt

Publisert: - Oppdatert: 23.02.2009 kl 11:21

Michael Blümlein skisserer i dette leserbrevet forskjellen på seg selv som innvandrer fra Tyskland, og ikke-vestlige innvandrere. Publisert: 23.2.20...

Sara Mauland: Skjev HAMU-framstilling på Fritanke.no

Publisert: - Oppdatert: 20.02.2009 kl 11:36

Jeg er enig i at det å jobbe for å bekjempe hekseforfølgelse og overtro er viktig og svært relevant i forhold til av flere grunner, men HAMU har ikke ...

Rune Vik-Hansen: Kontraintuitivt knefall

Publisert: - Oppdatert: 17.02.2009 kl 15:01

- At debatten er vanskelig, skyldes spenningen mellom et uklart grunnlag (stilltiende og implisitte premisser), samtidig som man forsøker å forene kra...