Morten Horn: Uverdig død?

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2010 kl 10:44

- Jeg bestrider at det skal være noe mer "verdig" over døden gjennom aktiv dødshjelp enn ved en naturlig død. Det virker da også som om dødshjelpstilh...

Ole Peder Kjeldstadli: "I am dying"

Publisert: - Oppdatert: 09.03.2010 kl 14:47

Ole Peder Kjeldstadli svarer Morten Horn og presiserer at døende må være i stand til å ta sitt eget liv for egen hånd, hvis Foreningen Retten til en v...

Morten Horn: Rett til selvmord?

Publisert: - Oppdatert: 05.03.2010 kl 09:17

Morten Horn mener det er en logisk brist i argumentasjonen for aktiv dødshjelp når man på den ene siden framholder individets selvbestemmelsesrett, og...

Robin Tande: Har vi en immateriell bevissthet?

Publisert: - Oppdatert: 02.03.2010 kl 09:14

Mener Vik-Hansen at vi har en bevissthet som ikke har den nevrofysiologiske forankring, som han selv redegjør for? Hvordan tenker han seg en immaterie...

Ronnie Johanson: Å krenke et livssyn er en menneskerett

Publisert: - Oppdatert: 02.03.2010 kl 09:21

- Det er ingen som har "rett til ikke å bli forhånet for sin tro eller synspunkter", som Baard Thalberg hevder. Forhånelse av sine meninger og sitt li...

Ronnie Johanson: Væpna revvolusjon

Publisert: - Oppdatert: 02.03.2010 kl 08:55

- Mener Leonid Rødsten at en kommunistisk maktovertagelse ved væpnet revolusjon ikke ville representert en fare for det norske folk? spør Ronnie Johan...

Rune Vik-Hansen: Den eneste kilden til moral og etikk: Mennesket!

Publisert: - Oppdatert: 25.02.2010 kl 11:48

- Er noe godt (eller riktig) fordi Gud vil det, eller er det slik at Gud vil det gode fordi det er godt? spør Rune Vik-Hansen.

Publisert: 25.2.2010

...

Leonid Rødsten: Fant ikke ballen

Publisert: - Oppdatert: 23.02.2010 kl 10:02

- I likhet med Baard Thalberg mener jeg at majoriteten av muslimer i Norge ikke utgjør noen terrortrussel. Om noen i det hele tatt. Men jeg er ikke en...

Ole P. Lien: «Gud vet best» - om ytre målestokker for moral

Publisert: - Oppdatert: 22.02.2010 kl 16:02

- Utfordringen går derfor fortsatt til Kvalbein og alle religiøse: Hvordan finne og legitimere den «ytre målestokken for moral» som er gyldig for (all...

Baard Thalberg: Ta ballen og ikke mannen

Publisert: - Oppdatert: 22.02.2010 kl 15:42

- De av oss som er tilhengere av religionskritikk og dermed selvsagt også livssynskritikk, humanismen inkludert, kan atter en gang reflektere over at ...

Robin Tande: Kvalbein og ateistene - en avslapningsøvelse

Publisert: - Oppdatert: 16.02.2010 kl 14:38

- Denne dialogen med oss kan ikke være stort annet enn avslapningsøvelser. Kvalbein har i sannhet alvorligere problemer enn som så, slik han strever p...

Jon Kvalbein: Sluttord om Gud, ateisme og vitenskap

Publisert: - Oppdatert: 15.02.2010 kl 09:14

I dette innlegget kommer Jon Kvalbein med en sluttreplikk til Robin Tande og Kaja Melsom.

Publisert: 15.2.2010

Fri Tanke har vist raushet ved å la ...

Ole Peder Kjeldstadli: Retten til å dø med verdighet

Publisert: - Oppdatert: 15.02.2010 kl 09:31

- Det humane samfunnet bør tillate den håpløst syke og hjelpeløse å velge en siste utvei fra et liv i meningsløs lidelse, skriver Ole Peder Kjeldstadl...

Jens Brun-Pedersen: Religiøs smakløshet

Publisert: - Oppdatert: 15.02.2010 kl 09:53

Jens Brun-Pedersen mener det er vulgært og smakløst å konkurrere om å framstå som de mest gavmilde og sjenerøse midt i en katastrofe som krever handli...

Kaja Melsom: Hvem sa farlig etikk?

Publisert: - Oppdatert: 09.02.2010 kl 13:51

- Det å bruke lykke som moralsk målestokk fører ikke til en gradering av menneskeverdet, skriver Kaja Melsom i dette svaret til Jon Kvalbeins innlegg ...

Morten Horn: Hvem taler for de svake?

Publisert: - Oppdatert: 03.02.2010 kl 14:47

Kjeldstadli og Fragell mener at de taler på vegne av de svake og døende. Men det er tankevekkende at knapt noen pasientforeninger som virkelig represe...

Baard Thalberg: Det finnes ingen entydig kristen etikk

Publisert: - Oppdatert: 03.02.2010 kl 09:34

- Det later til at Jon Kvalbein mener at dersom ateister slumper til å ha en "riktig" etisk oppfatning, er det fordi de (vi) er påvirket av kristne me...

Øystein Elgarøy: Kvalbein går ikke langt nok

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2019 kl 15:19

Hvorfor gir ikke Kvalbein den "Intelligente Designeren" æren for at jorda har platetektonikk og jordskjelv, og at den garantert vil bli ubeboelig om fem milliarder år? spør Øystein Elgarøy.

Ole P. Lien: Jon Kvalbein sin under-tro

Publisert: - Oppdatert: 04.11.2019 kl 15:18

- Mener virkelig Kvalbein at verdenshistorien og menneskelige vanskeligheter så enkelt kan tilskrives at vi handler av ulydighet til Gud og av vond vilje? En slik tankegang er i så fall vanskelig å ta på alvor, skriver Ole P. Lien.

Robin Tande: Min ateisme, og veien til den

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2010 kl 10:32

- Jeg ble født og vokste opp, i et meget aktivt bedehusmiljø. Bygdas livssynsmiljø for øvrig besto kun av "kirkekristendom" i ymse varianter. Påvirkni...

Jon Kvalbein: Humanetikernes overtro

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2010 kl 09:46

- Jeg opplever ateismen som en moderne overtro. Den mangler forståelse for rasjonalitetens og vitenskapens begrensning, skriver Jon Kvalbein.

Publise...

Iver Dreiås: Om individ og samfunn (svar til Olufsen)

Publisert: - Oppdatert: 31.01.2010 kl 22:23

Gunnar Olufsen legger opp til en avgrunnsdyp debatt omkring forholdet mellom stat, nasjon, kultur og individ, avledet av et enkelt spørsmål om bakgrun...

Ole Peder Kjelstadli: Ja, vi må beskytte de svakeste blant oss!

Publisert: - Oppdatert: 31.01.2010 kl 22:06

Vår forening er enig med dem som advarer mot utglidning. Det er viktig med strenge regler, grundig overvåkning og full åpenhet. Den skjulte dødshjelp ...

Levi Fragell: Det er unntakene vi snakker om!

Publisert: - Oppdatert: 29.01.2010 kl 09:31

Det er ikke i samsvar med vårt samfunns respekt for livet, at unntakene skal være et rent samvittighetsspørsmål for den enkelte lege eller sykepleier ...

Morten Horn: Vi må beskytte de svakeste blant oss!

Publisert: - Oppdatert: 28.01.2010 kl 10:19

Ingen land som har legalisert aktiv dødshjelp har klart å lage regler som avgrenser dette på en tilfredsstillende måte. Forkjemperne for aktiv dødshje...