Vår kamp mot høyreekstremister og ekstreme islamister

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2011 kl 09:24

Høyreekstremisme og islamisme er to ytterpunkter som i mange tilfeller fungerer som katalysatorer for hverandres eksistens. Disse ytterpunktene har mye til felles, men er samtidig uforenelige, skriver Mahammad Rah. (5.11.2011)

– Forbud mot omskjæring blir feil

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2011 kl 10:34

– Jeg tror ikke mannlig omskjæring har framtiden for seg i et mangfoldig, og stadig mer sekulært samfunn. Men kan løsningen være å forby det? spør Morten Horn. (28.10.2011)

Mannlig omskjæring

- Tanker om religiøs praksis og menneskerettigheter

Publisert: - Oppdatert: 01.11.2011 kl 14:44

Debatt: Etter vårt syn dreier denne saken seg ikke om trosfrihet, men om hva slags religiøs praksis vårt samfunn skal tillate. (24.10.2011)

Rune Vik-Hansen: Muhammeds fullkommenhet

Publisert: - Oppdatert: 11.05.2011 kl 13:29

– Reaksjonene på Tjønns bok og Dvergsdals anmeldelse, tyder på at muslimer selv har et schizofrent forhold til kildebruk, skriver Rune Vik-Hanssen. (11.5.2011)

Harald Fagerhus: Vi trenger en religiøs lavalder!

Publisert: - Oppdatert: 10.02.2011 kl 21:36

Jeg blir mer og mer overbevist om at vi trenger en religiøs lavalder. Dette innebærer at foreldre eller foresatte ikke skal kunne melde barnet inn i t...

Martin Knutsen: Frie v.s gode valg?

Publisert: - Oppdatert: 10.02.2011 kl 21:32

Om Lindqvist personlig får dårlig selvfølelse av å se "ærbare" kvinner i fellesrommet, sier dette mer om Lindqvists usikkerheter enn det gjør om noen ...

Morten Horn: Myter om helse - og skepsis

Publisert: - Oppdatert: 14.01.2011 kl 10:10

- Selv om det er nyttig å tenke åpent og kritisk om hvordan vi bruker helsekronene våre, blir dette for enkelt. Tjomlid er tydeligvis inspirert av ske...

Rune Vik-Hansen: Hva er metafysikk?

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2010 kl 13:46

I dette innlegget forklarer Rune Vik-Hansen hvordan begrepet metafysikk forstås filosofisk.

Publisert: 15.12.2010

Takk til både Morten Fastvold ("På...

Ole P. Lien: Tro uten følelser er troløshet, i dobbel forstand

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2010 kl 10:57

-Tro handler således ikke egentlig om meningen med livet, men om å leve i de gode følelsene av fellesskap og om fjerning av usikkerhet. Enhver ønsker ...

Ronnie Johanson: Al-Kubaisi fortjener vår støtte

Publisert: - Oppdatert: 03.12.2010 kl 19:25

Ronnie Johanson mener Walid al-Kubaisi fortjener full støtte, og slår fast at Sindre Bangstad kommer med vanvittige anklager.

Publisert: 3.12.2010

W...

Iver Dreiås: HEF's Giordano Bruno

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2010 kl 15:31

Kjære Sara! Nå er det gått snart en måned siden din beklagelse ble satt på trykk i "Fri tanke" uten at du har fått noen respons. Jeg vil derfor for eg...

Sara Azmeh Rasmussen: En sen beklagelse til HEF

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2010 kl 10:17

- Jeg trampet på viktige organisatoriske prinsipper under det året jeg satt i hovedstyret. Det beklager jeg, skriver Sara Azmeh Rasmussen. Beklagelsen...

Bente Sandvig: Svar til Hadia Tajik

Publisert: - Oppdatert: 26.10.2010 kl 16:34

Motivene for å holde sitt barn borte fra skolegudstjenester behøver slett ikke å være forakt for religion eller frykt. Det bekymrer meg at en sentral ...

Didrik Søderlind: Svar til Roger Christensen

Publisert: - Oppdatert: 26.10.2010 kl 15:25

- Men jeg mener fremdeles at jeg har mer rett enn det Christensen har, skriver Didrik Søderlind.

Publisert: 26.10.2010

Roger Christensen leverte fo...

Roger Christensen: Klisjeer om Sverigedemokraterna

Publisert: - Oppdatert: 18.10.2010 kl 17:54

- Grumsete holdninger finnes, det er ikke bare en «reaksjon» mot problemer knyttet innvandrere eller bestemte folkegrupper.

Publisert: 18.10.2010

«...

Ola Bjåland: Tilhørighetsordningen

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2010 kl 07:44

Ola Bjåland er skuffet over at HEF ikke foreslår å fjerne tilhørigordningen i høringsuttalelsen til den nye kirkeloven.

Publisert 5.10.2010

Udøpte ...

Lars Gule: La oss avstå fra bokbrenning

Publisert: - Oppdatert: 21.11.2019 kl 11:51

Humanismen var og er et levende motargument mot bokbrenning. La oss avstå fra å bruke antihumanismens maktspråk. Selv om det er aldri så ironisk og selvironisk ment.

Robin Tande: Åndeligheten som manglet livets rett

Publisert: - Oppdatert: 09.09.2010 kl 07:36

- Det kunne være av interesse å få vite om Fastvolds åndelighet er noe som er uavhengig av biologi. Og i så tilfelle, på hvilken måte skiller den seg ...

Pål Ketil Botvar: Legger vekt på sekulariseringsperspektivet

Publisert: - Oppdatert: 06.09.2010 kl 14:18

- Boka er tydelig på at vi i materialet finner støtte for teorien om at sentrale moderniseringsprosesser knyttet til urbanisering, høy deltakelse i ar...

Torgrim T. Storvik: Søderlind klipper og klipper

Publisert: - Oppdatert: 01.09.2010 kl 15:27

- Didrik Søderlind minner meg om kjerringa i eventyret som nektet å forholde seg til virkeligheten og saklige argumenter.

Publisert: 21.9.2010

Didr...

Ole Jørgen Anfindsen: Ytringsfrihet versus taktikk

Publisert: - Oppdatert: 31.08.2010 kl 09:50

- Uenigheten mellom Søderlind og meg når det gjelder Duke og Griffin handler altså ikke primært om at vi har ulik oppfatning av hva de står for, men o...

Lars Gule: - Verken HEF eller jeg er blåøyde

Publisert: - Oppdatert: 23.08.2010 kl 16:45

Det er mulig å søke kontakt og samarbeid på et prinsipielt-pragmatisk grunnlag, uten å omfavne de organisasjoner og grupper man har kontakt med.

Pub...

Gøran Hoff Mikkelsen: Svar til Lars Gule

Publisert: - Oppdatert: 23.08.2010 kl 13:30

- Jeg er enig i at alle organisasjoner i prinsippet kan ses som potensielt voldelige, men noen organisasjoner etterlater seg åpenbare bevis på at de h...

Lars Gule: Svar til Bucher og Hoff Mikkelsen

Publisert: - Oppdatert: 23.08.2010 kl 11:01

- Det er ingen grunn til å tro at Islamsk Råd Norge skal bli en voldelig, islamistisk organisasjon, skriver Lars Gule.

Publisert: 23.8.2010

Henrik ...

Henrik Bucher: Dødsstraff er vel mer skammelig?

Publisert: - Oppdatert: 20.08.2010 kl 15:47

Publisert; 20.8.2010

Islamsk Råd Norge vil ikke ta offisielt avstand fra dødsstraff for homofili. Det bør ikke forhindre at HEF samarbeider med dem, ...