Ole Peder Kjeldstadli: Jeg vil oppklare noen misforståelser

Publisert: - Oppdatert: 27.05.2010 kl 16:00

Jeg vil benytte anledningen til å takke Morten Horn for hans engasjement i debatten om dødshjelp. Men jeg vil også få oppklare et par misforståelser. ...

Levi Fragell: God ferie, Morten Horn!

Publisert: - Oppdatert: 27.05.2010 kl 09:04

- Det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fre...

Ole Peder Kjeldstadli: Kristne for voluntær eutanasi

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2010 kl 16:12

Også kristne kan være tilhengere av eutanasi, forteller Ole Peder Kjeldstadli.

Publisert: 26.5.2010

Vi er ikke så vant med at organiserte kristne me...

Morten Horn: Avsluttende svar til Kjeldstadli

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2010 kl 15:45

- Skal vi ta debatten om aktiv dødshjelp på alvor må vi ta for oss hele problemkomplekset. For min egen del fører det til en konklusjon om at aktiv dø...

Ole Peder Kjeldstadli: Vilkårlighet om liv og død i helse-Norge

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2010 kl 15:01

Jeg er forkjemper for at redelighet skal være rettesnor for våre etiske handlinger. Hvorfor må jeg kanskje forlate livet som medskyldig i et ulovlig o...

Torgrim T. Storvik: Å løpe for fort uten sperrer

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2010 kl 09:55

- Det er politikkens vesen å fatte normative vedtak i henhold til den virkeligheten man lever i, også på grunnlag av biologiske forskjeller. Det gjøre...

Ole Peder Kjeldstadli: Hva er så forferdelig ved å dø?

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2010 kl 09:00

Legene trenger en offentlig debatt om legeassistert suicid og de problemene som gjør seg gjeldende i den palliative medisinen, skriver Ole Peder Kjeld...

Didrik Søderlind: Anfindsen løper for fort fra det deskriptive til det normative

Publisert: - Oppdatert: 21.05.2010 kl 10:46

- Jeg mener Anfindsen løper alt for fort fra det deskriptive til det normative, fra påstander om menneskelige raseforskjeller til krav om at disse for...

Torgrim T. Storvik: Hvilke sperrer mangler Ole Jørgen Anfindsen?

Publisert: - Oppdatert: 21.05.2010 kl 10:34

Og hvor synder Ole Jørgen Anfindsen mot kravet om en saklig diskusjon hvor fakta og analyser bryter mot hverandre?

Publisert: 21.5.2010

I en komment...

Morten Horn: Bra med debatt om aktiv dødshjelp i HEF

Publisert: - Oppdatert: 21.05.2010 kl 09:52

Argumentet om pasientens selvbestemmelse er ikke bare det viktigste argumentet for legalisering av aktiv dødshjelp. Det er også det viktigste argument...

Morten Horn: Som man roper i skogen får man svar

Publisert: - Oppdatert: 20.05.2010 kl 10:02

Min erfaring er at de fleste spørreundersøkelser om aktiv dødshjelp følger denne malen: 1. Se for deg en situasjon der aktiv dødshjelp ser ut til å væ...

Ole Peder Kjelstadli: Spørreundersøkelser og troverdighet

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2010 kl 15:37

Det er et faktum at spørreundersøkelser (intervjuundersøkelser, surveyer, meningsmålinger) er den mest brukte datainnsamlingsmetoden i samfunnsvitensk...

Robin Tande: Variert bullshit om rasisme

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2010 kl 15:28

Det er ille å rote det til med uholdbare argumenter - og verre blir det hvis de som så retter sitt angrep mot det uholdbare, umotsagt skal få råde gru...

Ole Peder Kjeldstadli: Sorg er lettere ved medlidenhetsdrap enn ved naturlig død

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2010 kl 14:15

- Vi kan leve godt med at HEF ikke tar stilling i eutanasisaken. Men det er et paradoks at den norske humanistbevegelsen er i utakt med den internasjo...

Morten Horn: Ordlyden teller i dødshjelpsspørsmål

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2010 kl 11:22

Legalisering av aktiv dødshjelp er et svært komplekst spørsmål, som kanskje ikke egner seg så godt for enkle spørreundersøkelser.

Publisert: 18.5.201...

Nils Nordenstrøm: Humanisme, filosofi og naturvitenskap - og en utbytterik filosofikafé

Nils Nordenstrøm: Humanisme, filosofi og naturvitenskap - og en utbytterik filosofikafé

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2010 kl 10:38

Livssynsseminaret og filosofikafeen i Holmsbu fikk Nils Nordenstrøm til å reflektere både over humanisme og Rousseau, og skillet mellom filosofi og vi...

Morten Horn: HEF bør ikke velge side i dødshjelpssaken

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2010 kl 10:02

Mange humanistorganisasjoner ellers i verden har gått inn for legalisering av aktiv dødshjelp. Debatten har også gått i HEF, men medlem, lege og motst...

Robin Tande: Bevissthet, definisjoner og grensegang

Publisert: - Oppdatert: 22.04.2010 kl 11:55

Det som Chalmer - og Rune Vik-Hansen (?) - ser som den viktigste delen av bevisstheten, og vanskeligst å forstå; ser ut til å være den mest grunnlegge...

Rune Vik-Hansen: Bevissthet

Publisert: - Oppdatert: 15.04.2010 kl 09:09

Rune Vik-Hansen svarer Robin Tande om kvinners valg og menneskets bevissthet.

Publisert: 15.4.2010

Takk til Robin Tande (02.03.2010) for invitasjon ...

Ole P Lien: Et katolsk sidesprang eller titusen

Publisert: - Oppdatert: 14.04.2010 kl 09:03

- Dagens situasjon er en av de virkelig rette anledningene til å gå løs på de antidemokratiske, autoritære grensende til totalitære, maktrelasjoner so...

Robin Tande: Mitt spørsmål om mitt menneskesyn

Publisert: - Oppdatert: 29.03.2010 kl 09:52

Jeg takker Kjartan Selnes for svaret på mitt spørsmål til HEF.

Publisert: 29.3.2010

Forst et par perifere avklaringer:

Jeg har verken nevnt eller ...

Kjartan Selnes: Rom for livssyn med filosofiske og logiske svakheter

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2010 kl 11:40

Robin Tande kan trygt være fornøyd med sitt humanistiske livssyn og trenger slett ikke å rote seg vekk i metafysiske obskuriteter.

Publisert: 24.3.20...

Robin Tande: Er mitt menneskesyn vulgært?

Publisert: - Oppdatert: 23.03.2010 kl 12:35

- Mitt personlige livssyn har som grunnlag et ateistisk/darwinistisk menneskesyn. Ut fra dette må, og kan også, vår etikk og moral forstås. Men (...) ...

Ole Peder Kjeldstadli: Å dø med verdighet

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2010 kl 15:45

Vi bør skape et samfunn hvor alle mennesker kan gå døden i møte med visshet om at det vil åpnes en vei ut av meningsløs lidelse når dette er vårt høye...

Morten Horn: Etiske utfordringer ved sykdommen ALS

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2010 kl 11:02

- Dersom vi legaliserer aktiv dødshjelp i Norge må vi regne med at en del mennesker, slik som de med ALS, vil oppleve en forventning fra omgivelsene o...