Didrik Søderlind: Et siste svar til Anfindsen

Publisert: - Oppdatert: 20.08.2010 kl 13:15

#Anfindsens støttespillere bør spørre seg om de vil sette sin lit til en samfunnsanalytiker som ikke klarer å kjenne igjen opplagte konspirasjonsteori...

Gøran Hoff Mikkelsen: Dobbeltstandard

Publisert: - Oppdatert: 18.08.2010 kl 11:46

- Dersom Kristin Mile er enig med meg i at all vold er like ille, noe jeg sterkt går ut ifra at hun er, må hun også erkjenne at samarbeid med potensie...

Lars Gule: Samarbeid bidrar til å holde islamismen i sjakk

Publisert: - Oppdatert: 18.08.2010 kl 11:21

- Ved å gi IRN en betydelig grad av legitimitet, blant annet ved å samarbeide med dem, kan faktisk HEF være med på å holde islamismen i sjakk i Norge....

Kristin Mile: HEF beklager ikke

Publisert: - Oppdatert: 18.08.2010 kl 10:34

- Samarbeidet i STL innebærer ikke at man ukritisk støtter hverandres saker, men det innebærer et felles engasjement for og synliggjøring av livssynsp...

Gøran Hoff Mikkelsen: Når skal Human-Etisk Forbund beklage?

Publisert: - Oppdatert: 16.08.2010 kl 08:36

Akkurat som Ole Jørgen Anfindsen har beklaget lenken til National Vanguard, bør Human-Etisk Forbund føle skam og ubehag over deres samarbeid med Islam...

Harald Fagerhus: Omskjæring i strid med religionsfriheten

Publisert: - Oppdatert: 12.08.2010 kl 14:49

I de ulike debattene som har vært om omskjæring har barnets rett til religionsfrihet i liten grad blitt berørt.

Publisert: 12.8.2010

Jeg er enig med...

Ronnie Johanson: Uetisk og unødvendig skjæring i underliv

Publisert: - Oppdatert: 11.08.2010 kl 09:05

Det å skjære vekk litt av kjønnsorganet til små barn gir en nyttig presisering av hva som omfattes av begrepet "å oppdra barna i sin tro", mener Ronni...

Jan G. Langfeldt: En tvilende biskop

Publisert: - Oppdatert: 10.08.2010 kl 20:29

Biskop Helga Haugland Byfuglien beskylder alternativbevegelsen for religiøs konstruktivisme, men gjør seg selv skyldig i det samme, mener Jan G. Langf...

Ole Jørgen Anfindsen: Det åpne samfunns fiender

Publisert: - Oppdatert: 10.08.2010 kl 20:12

Ole Jørgen Anfindsen slår i dette innlegget tilbake mot Didrik Søderlinds utsagn om at han ikke bør inviteres inn debatten om innvandring og menneskel...

Torgrim T. Storvik: Didrik Søderlind og rasespørsmålet

Publisert: - Oppdatert: 10.08.2010 kl 20:20

Jeg har med interesse og stigende forundring, forbauselse, forvirring og til slutt fortvilelse lest Didrik Søderlinds utlegninger vedrørende rasespørs...

Ronnie Johanson: Ikke alle saker er kampsaker

Publisert: - Oppdatert: 22.06.2010 kl 14:16

- En del kristne prøver å gjenreise korsflagget som et slikt symbol. Skal så vi andre hjelpe dem med det?

Publisert: 22.6.2010

Korset i flagget ses...

Didrik Søderlind: Vil fortsatt ikke invitere Anfindsen inn i debatten

Publisert: - Oppdatert: 22.06.2010 kl 13:46

- Anfindsen mangler noen sperrer jeg synes man bør ha. Jeg er nå en gang sånn at jeg ikke savner gamle Ku Klux Klan-ledere i diskusjonen om raseforskj...

Harald Fagerhus: Symboler er viktige i idékampen

Publisert: - Oppdatert: 18.06.2010 kl 09:30

- Symboler er viktige i idékampen, om vi liker det eller ikke.

Publisert: 18.6.2010

Jeg må minne Ronnie Johanson om at kristne har blitt bekymret fo...

Ronnie Johanson: Kristenkors eller rent og rødt?

Publisert: - Oppdatert: 16.06.2010 kl 13:33

Den som vil fjerne ethvert spor fra dengang vi var et kristent land, vil lett bli sett på som ekstremist. Dermed får han mindre gjennomslag til å mota...

Ole Jørgen Anfindsen: American Renaissance med mer

Publisert: - Oppdatert: 15.06.2010 kl 12:19

- En innvandrings- og integreringspolitikk som fører oss i retning av sivilisatorisk sammenbrudd, kan ikke forsvares.

Publisert: 15.6.2010

Didrik ...

Harald Fagerhus: Det norske flagget er et religiøst symbol

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2010 kl 09:31

- Å påstå at "det blir helt meningsløst å se på korset i flagget som et religiøst symbol i dag", faller på sin egen urimelighet.

Publisert: 14.6.201...

Øystein Elgarøy: Atomer - visst finnes de!

Publisert: - Oppdatert: 10.06.2010 kl 11:21

- Utsagnene til Arne Nicolaisen er ukontroversielle, noe alle som har interesse av denne lille debatten vet. Men en slik bruk av ordet "bevis" er meni...

Arne Nicolaisen: Atomene og den frie tanke

Publisert: - Oppdatert: 09.06.2010 kl 12:59

Cand.real. Arne Nicolaisen har skrevet de omstridte setningene om atomlæren i Steinerskolens 2004-læreplan. Her forsvarer han formuleringene og beklag...

Arne Maus: Jord, luft, ild og vann - sluttreplikk om en ikkevitenskaplig verdensmodell

Publisert: - Oppdatert: 08.06.2010 kl 10:15

- Det er for meg uforståelig at man på Steinerskolen fortsatt nytter seg av en forklaringsmodell som man selv beskriver som ikke helt vitenskaplig.

P...

Didrik Søderlind: Anfindsen mangler sperrer - og god sitatskikk

Publisert: - Oppdatert: 07.06.2010 kl 11:36

Didrik Søderlind svarer Ole Jørgen Andfindsen.

Publisert: 7.6.2010

- Ole Jørgen Anfindsen utfordrer meg til å revurdere min oppfatning av ham. Det h...

Arne Øgaard: De fire elementer er ikke et alternativ til atommodellen

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2010 kl 09:25

- Poenget er at man i ungdomsskolen i stor grad forholder seg til det barn og unge kan sanse. Etter hvert som de blir eldre går vi så dypere inn på hv...

Godi Keller: Ikke formidling av ideologi, men pedagogikk

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2010 kl 09:21

- Der er vel heller beklagelig at den offentlige skoles pedagogikk aldri blir stilt til ansvar for det faktum at de produserer altfor mange avhoppere ...

Arne Maus: Steinerskolens naturfagundervisning ikke helt vitenskaplig

Publisert: - Oppdatert: 03.06.2010 kl 10:03

- Det synes for meg som man i hele barne- og mesteparten av ungdomsskolen underviser en bestemt og klart uvitenskaplig modell om de fire elementer, og...

Svein Bøhn: Steinerskolens naturfagsundervisning uvitenskapelig?

Publisert: - Oppdatert: 02.06.2010 kl 14:49

- Dersom elevene straks møter ferdig utviklede modeller, vil nysgjerrighet og forskertrang forsvinne. Dette elementet i vår skoleplan er vi særlig sto...

Ole Jørgen Anfindsen: Rasespørsmålet

Publisert: - Oppdatert: 02.06.2010 kl 13:04

- Dersom samfunnets sammenhengs- og bærekraft er avhengig av at vi tillegger rase betydning, da bør vi gjøre det.

Publisert: 2.6.2010

Didrik Søderli...