Baard Thalberg: Har vi plass til ateister i HEF? Og hvor er religionskritikken?

Publisert: - Oppdatert: 12.12.2007 kl 13:18

- Selv om enkelte etterlyser religionskritikk, så er den på ingen måte død, skriver hovedstyremedlem Baard Thalberg. Publisert 12.12.2007 Disse spø...

Inger Marie Helle: Farlig nær en antihumanistisk verdi

Publisert: - Oppdatert: 11.12.2007 kl 14:40

Inger Marie Helle mener Arnfinn Pettersen definerer tolkningsmulighetene for kunst så smalt at det nærmest blir antihumanistisk. Helle er ansatt i Hum...

Den tvilsomme humanist: Et merkelig forbund

Publisert: - Oppdatert: 11.12.2007 kl 12:05

Bloggeren Den tvilsomme humanist (Arnfinn Pettersen) har i dag kastet seg inn i HEF-debatten. På bloggen svarer han Line Harsheim på om det er plass f...

Leif Osvold : Mer religionskritikk!

Publisert: - Oppdatert: 11.12.2007 kl 09:55

- HEFs samrøre med diverse trossamfunn fører til at HEF blir kvalmende omfavnet av disse, og legitimert som en slags kvasi-religion, skriver Leif Osvo...

Ronnie Johanson: Kritikk av kritikk av religionskritikk

Publisert: - Oppdatert: 10.12.2007 kl 10:14

Ronnie Johanson oppfordrer Didrik Søderlind til å avkrefte offentlig at HEF bare driver med religionskritikk, istedenfor å beklage seg over dette og d...

Olav Norem: Nyttig innspill fra Sara Azmeh Rasmussen

Publisert: - Oppdatert: 06.12.2007 kl 09:08

Olav Norem konstaterer at Sara Azmeh Rasmussen får HEFs ledende organer til å gå i forsvarsposisjon på en måte som kan minne om foredragsholderen som ...

Ole P. Lien: God dialog krever klar(gjort)e intensjoner

Publisert: - Oppdatert: 05.12.2007 kl 18:32

For meg framtrer diskusjonen på Fritanke.no som en konfrontasjon mellom to tenke-/handlemåter, der pragmatisme og de-små-stegs-politikk (Gule) konfron...

Jens Brun-Pedersen: Raushet er tilbakeholdenhet

Publisert: - Oppdatert: 05.12.2007 kl 13:25

#Det er på høy tid at de kristne nå viser raushet og romslighet og bryter tradisjonen med å se på skolen som Den norske kirkes eiendom, skriver presse...

Line Harsheim: HEF må tåle å gå i konflikt

Publisert: - Oppdatert: 04.12.2007 kl 10:59

HEF må gå bort fra den samtykkende, ikke-målrettete dialogen og bringe inn religionskritiske synspunkter, skriver Line Harsheim, som er kritisk til ma...

Christian Evenshaug: Litt folkeopplysning om enhetsskolen

Publisert: - Oppdatert: 03.12.2007 kl 23:11

- Enhetsskolen består lengst med raushet og romslighet. Dette mener jeg HEF også bør ha i bakhodet når de støtter de mest militante utspillene for å f...

Bjørn Morten Litveit Hansen: Om dialog

Publisert: - Oppdatert: 03.12.2007 kl 22:59

I dette innlegget får Sara Azmeh Rasmussen støtte fra sin kollega i HEF-styret Bjørn Morten Litvet Hansen. - Konfrontasjon bør brukes med forsiktighet...

Sara Azmeh Rasmussen: Hva har vi oppnådd med dialog?

Publisert: - Oppdatert: 03.12.2007 kl 12:38

Gule demonstrerer defaitisme, og et knefall for religiøse krefter. Han kan gjerne fortsette sin dans med Djevelen, men jeg nekter å være med på dansen...

Sissel Halden: Sekularisering av Det teologiske fakultet

Publisert: - Oppdatert: 02.12.2007 kl 22:01

- Hvordan kan Trygve Wyller si at Det teologiske fakultet er sekularisert så lenge det kreves at ansatte i høyere vitenskapelige stillinger skal være ...

Lars Gule: Hva vil vi oppnå?

Publisert: - Oppdatert: 02.12.2007 kl 21:56

- Hvis det IKKE er grunn til å tro at noen liv blir reddet eller noen mennesker unngår diskriminering, hva kan da være hensikten med et dialogbrudd? s...

Sara Azmeh Rasmussen: En HEF-dialog med Norgespatriotene?

Publisert: - Oppdatert: 30.11.2007 kl 15:20

Å forfekte et etno-nasjonalistisk verdisyn kan ifølge Sandvigs logikk ikke være mer diskvalifiserende enn å vise aksept for dødsstraff for homofili, s...

Line Harsheim: Er det plass for ateister i HEF?

Publisert: - Oppdatert: 30.11.2007 kl 10:01

#Line Harsheim mener HEF er blitt en organisasjon som kjemper for retten til å dyrke sin overtro og for minoriteters rettigheter generelt. Publisert:...

Sara Azmeh Rasmussen: De døve og blindes dialog

Publisert: - Oppdatert: 29.11.2007 kl 10:21

- Et felles verdigrunnlag er nødvendig hvis vi skal kunne betegne dialogen som meningsfull, skriver Sara Azmeh Rasmussen. Hun etterlyser en offisiell ...

Lars Gule: Om nødvendigheten av nyanseringer

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2007 kl 18:47

Gjennom Azmeh Rasmussens noe «dogmatiske» utlegninger av livssynsdialogene - og mine synspunkter - undergraver hun inntrykket av sin egen vilje og evn...

Robin Tande: Dialog og grunnlovfestet sjikane

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2007 kl 09:55

Selvfølgelig må det være dialog. Men dialogen må ikke være krypende og unnvikende, skriver Robin Tande. Publisert: 28.11.2007 I Bibelens og kristen...

Sara Azmeh Rasmussen: Den passiviserende religionsdialogen

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2007 kl 09:26

- Lars Gule forenkler og slenger alvorlige anklager mot en humanist og en motdebattant han har kjent lenge. Det er rett og slett uakseptabelt, skriver...

Lars Gule: Både dialog og religionskritikk

Publisert: - Oppdatert: 25.11.2007 kl 20:36

Sara Azmeh Rasmussen går for langt i sin avvisning av religions- og livssynsdialogene som foregår i Norge, skriver Lars Gule, tidligere generalsekretæ...

Jens Brun-Pedersen: tilsvar til Thorsen

Publisert: - Oppdatert: 13.11.2007 kl 17:44

#De to aksjonene som ble satt i gang mot TV2-serien, hadde som mål å få stoppet serien. Aksjonene er med andre ord sensurforsøk, skriver Jens Brun-Ped...

Marius Thorsen: Brun-Pedersen blander skitt og kanel

Publisert: - Oppdatert: 12.11.2007 kl 10:02

Marius Thorsen kritiserer Jens Brun-Pedersen for å sammenligne den kristne boikottaksjonen mot TV2s De syv dødssyndene med muslimenes reaksjoner mot M...

Baard Thalberg: Tanker etter en bisettelse

Publisert: - Oppdatert: 18.10.2007 kl 13:30

Hvordan den enkelte pasient opplever sin situasjon både fysisk og eksistensielt varierer, og det vedkommer ikke omgivelsene å overprøve den sykes subj...

Line Harsheim: All religionsundervisning er skadelig

Publisert: - Oppdatert: 18.10.2007 kl 10:34

Istedenfor å arbeide for et samfunn hvor opplæring og indoktrinering i overtro og virkelighetsflukt ikke foregår i det offentliges regi, velger HEF å ...