Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Landsstyret er Human-Etisk Forbunds høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av alle fylkesledere og Hovedstyret. I helga var de samlet til møte på Gardermoen.
 Foto: Kirsti Bergh

Landsstyret er Human-Etisk Forbunds høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av alle fylkesledere og Hovedstyret. I helga var de samlet til møte på Gardermoen. Foto: Kirsti Bergh

Human-Etisk Forbund roser Frp og SV for omskjæringsforbud

HEF vil fortsatt ha forbud mot omskjæring av gutter. Det bestemte landsstyret i helga.

Publisert:

Sist oppdatert: 18.06.2018 kl 16:15

Det var mye diskusjon i 2011 og 2012 da Human-Etisk Forbund ved henholdsvis Hovedstyret (i 2011) og Landsstyret (i 2012) gikk inn for å forby omskjæring av mindreårige gutter.

Menneskerettighetsekspertene Njål Høstmælingen og Tore Lindholm mente et forbud ville bli dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Forstander Ervin Kohn og Mehtab Afsar fra Islamsk Råd gikk ut og sa de ikke kunne leve med et forbud.

Se nederst for flere artikler rundt HEFs standpunkt til omskjæring av mindreårige gutter.

Anerkjenner at det er en vanskelig sak

I helga fornyet landsstyret i Human-Etisk Forbund sitt forbudsvedtak fra 2012.

«Human-Etisk Forbund mener at rituell omskjæring er et unødvendig kirurgisk inngrep med potensiell risiko for skade. Dette foretas på barn som ikke har medisinsk samtykkekompetanse. Derfor ønsker vi et lovforbud mot rituell omskjæring av guttebarn», heter det i vedtaket som ble fattet mot én stemme (Hans Christian Nes) og med to avholdende.

Human-Etisk Forbund støtter dermed opp under vedtaket om omskjæringsforbud som landsmøtet til Humanistisk Ungdom gikk inn for i april.

Forbundet anerkjenner i vedtaket at dette er en vanskelig sak der er ulike hensyn som står opp mot hverandre. De lander likevel på at barns rett til ikke å bli utsatt for kroppslige krenkelser og mulige skader må veie tyngre enn foreldrenes rett til absolutt religionsfrihet.

Landsstyret anerkjenner at dette er en vanskelig sak og oppfordrer til en kunnskapsbasert og saklig debatt preget av respekt for meningsmotstandere.

Ønsker å rose

Forbud mot omskjæring av mindreårige gutter omtales ofte av tilhengere som en «aldersgrense for omskjæring». Hensikten er å få fram at man ikke ønsker noe totalforbud, og at omskjæring skal være tillatt for alle over aldersgrensen.

Human-Etisk Forbund har ikke valgt å ordlegge seg slik. I vedtaket heter det ganske enkelt at forbundet går inn for et «forbud om rituell omskjæring av gutter».

Styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, sier til Fri tanke at det over tid har vært et ønske at Human-Etisk Forbund burde bekrefte standpunktet sitt i denne saken.

– Dette er en viktig sak for forbundet. Vi ønsker å synliggjøre hvor vi står. Vi ser også at det er en del politiske partier som er i bevegelse i retning av vårt ståsted, og vi ønsker å rose de som har fattet vedtak som vi mener går i riktig retning, sier han.

– I vedtaket nevner dere Frp og SV, men har ikke også Senterpartiet gått inn for et forbud?

– Jo, det har de kanskje. Isåfall burde også Senterpartiet har blitt nevnt.

– Hva tenker du om at menneskerettighetseksperter mener et norsk forbud mot omskjæring av gutter vil bli dømt for brudd på menneskerettighetene?

– De sier jo det, men dette har aldri vært prøvd i Strasbourg. Det finnes ingen dom. Det er dessuten en klar bevegelse internasjonalt i retning av at barns rettigheter skal vektlegges sterkere. Husk også at tunge institusjoner som Barneombudet, Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund står på samme linje som oss, sier Hedalen.

HEF vil tillate eggdonasjon

Det har vært en politisk diskusjon i det siste, spesielt i partiet Høyre, om hvorvidt man bør tillate eggdonasjon – altså at kvinnelig eggdonasjon skal likestilles med mannlig sæddonasjon.

Hovedargumentet mot dette er de fysiske belastningene donorkvinnen utsettes for, samt at man bryter med prinsippet om at den som føder et barn også er dets mor.

Disse argumentene var ikke avgjørende for Landsstyret da de i helga vedtok en uttalelse med overskriften: «Egg- og sæddonasjon bør likestilles!»

«Eggdonasjon vil, på lik linje med sæddonasjon, gjøre det mulig for mange av disse kvinnene å få barn ved assistert befruktning. Norge er ett av kun fire land i Europa hvor eggdonasjon ikke er lovlig», heter det i uttalelsen.

Du kan se de nøyaktige vedtakene i faktaboksen.