Øistein Sommerfeldt Lysne (i midten) vant drakampen fra HUs sentralstyre om omskjæring. Han ble også valgt til politisk nestleder. FOTO: Dea-Renate Husebø Miranda

HU ønsker forbud mot omskjæring for alle under 18 år

Landsmøtet til Humanistisk Ungdom var ikke enig med sentralstyret. De gikk inn for 18-års aldersgrense for mannlig omskjæring.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.04.2018 kl 13:32

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Kristoffer Stokkeland måtte tåle et nederlag i omskjæringssaken, men ble enstemmig gjenvalgt som leder. FOTO: Dea-Renate Husebø Miranda

Humanistisk Ungdom holdt sitt 11. årsmøte denne helga på Tonsenhagen skole i Oslo.

Den mest diskuterte saken i forkant av landsmøtet var om HU skulle støtte «voksenforbundet» Human-Etisk Forbund i at det bør innføres et forbud mot omskjæring av mindreårige gutter.

HUs sentralstyre var i forkant av landsmøtet delt på midten i saken, og landet til slutt på ikke å innstille på et slikt forbud. Saken måtte avgjøres leders dobbeltstemme.

Stokkeland foreslo 18-årsgrense

HUs landsmøte ville det imidlertid annerledes. Med 24 stemmer for og 7 mot, gikk de inn for å støtte et forbud mot omskjæring for alle gutter under 18 år.

Dette er en høyere aldersgrense enn den 15-årsgrensa Human-Etisk Forbund har gått inn for, og ble lagt fram som et endringsforslag. Hovedargumentet er at en 18-åring i større grad vil være i stand til å stå imot sosialt press om å omskjære seg, enn en 15 åring.

Nyvalgt leder Kristoffer Stokkeland stemte imot å innføre forbud. Han er ikke overrasket over å ha fått flertallet mot seg i saken.

– Utfallet ble som forventet. Som leder er jeg stolt over nivået debatten lå på og respekterer landsmøtets beslutning, sier han.

Det var Stokkeland som foreslo å heve aldersgrensen til 18 år hvis det først skal innføres et forbud.

– Slik flertallet argumenterte fremstod 18-årsgrense som riktigere enn medisinsk lavalder (16 år). Etter å ha hørt på debatten anså jeg det som viktig at landsmøtet tok aktiv stilling til når aldersgrensen skulle være, sier han.

Nyvalgt politisk nestleder Øistein Sommerfeldt Lysne gikk inn for et forbud. Han er fornøyd med vedtaket.

– Det er et viktig og riktig standpunkt å ta. Jeg er glad for at et så stort flertall på landsmøtet gikk inn for dette, sier han.

Lysne forteller at det var mye debatt om saken.

– Jeg tror vi brukte rundt 1,5 timer på temaet. Et relativt stort flertall av de som gikk på talerstolen støttet et forbud. Det gikk rolig for seg. Folk viste respekt for hverandres synspunkt, sier Lysne.

Se bildet større

HUs nye sentralstyre. Foran fra venstre: Iver Daaland Åse, Alexandra Lothe Raven, Stine Bakke Tuastad. Bak fv: Sandra Marin Sauge, Victoria Opheim Galåen, Wanjing Li, Øistein Sommerfeldt Lysne, Didrik Votvik Sohaug, Kristoffer Stokkeland, Hans Arne Sætrum, Synne Sørgjerd, Rebecca Ponce FOTO: Dea-Renate Husebø Miranda

HU har fått to nye nestledere

Landsmøtet valgte også et nytt sentralstyre.

Kristoffer Stokkeland ble gjenvalgt som leder for en ny periode. Landsmøtet bestemte at HU fra nå av skal ha to nestledere, en politisk og en organisatorisk nestleder. Tidligere nestleder Øistein Sommerfeldt Lysne fortsetter i det første vervet, mens tidligere økonomileder Synne Sørgjerd blir organisatorisk nestleder.

HUs sentralstyre vil se slik ut det kommende året:

 • Leder: Kristoffer Stokkeland (gjenvalgt)
 • Politisk nestleder: Øistein Sommerfeldt Lysne (gjenvalgt)
 • Organisatorisk nestleder: Synne Sørgjerd (ett år igjen av valgperioden)

Styremedlemmer:

 • Wanjing Li (ny)
 • Sandra Marin Sauge (ny)
 • Stine Bakke Tuastad (ny)
 • Hans Arne Sætrum (ny)
 • Didrik Votvik Solhaug (gjenvalgt)
 • Alexandra Lothe Raven (gjenvalgt)
 • Victoria Opheim Galåen (gjenvalgt)
 • Henrik Sønstebø (ett år igjen av valgperioden)
 • Rebecca Ponce (ett år igjen av valgperioden)
 • Iver Åse (ett år igjen av valgperioden)

Generalsekretær i Humanistisk Ungdom, Astri Sjoner, melder at det var flere kandidater til alle vervene.

– Vi syns det er utrolig flott at det er så mange som har lyst til å gjøre en jobb for organisasjonen vår. Det er et sunnhetstegn for en ungdomsorganisasjon at den også ledes av unge tillitsvalgte, sier hun.

Vil ha utredning om aktiv dødshjelp

Landsmøtet vedtok videre en ny plattform (arbeids og prinsipprogram). En av tingene som stod på dagsorden var aktiv dødshjelp. Her ble ikke ungdomsorganisasjonen enig om noe standpunkt for eller mot, men samlet seg rundt et vedtak om at saken bør utredes.

HUs landsmøte vedtok også et nytt kapittel om psykisk helse i plattformen, der de ber om en styrking av det psykiske helsevernet i Norge. Blant annet mener de at psykisk helse bør likestilles med fysisk helse.

Delte ut priser under festmiddagen

Tre av organisasjonens fem tidligere ledere var representert på møtet; Lars-Petter Helgestad styrte ordet sammen med Maarten Andersen. Anders Garbom Backe var referent sammen med organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund i Hordaland, Stine WIllemo Strøm-Andresen.

Gode prestasjoner gjennom det siste året trukket fram under festmiddagen på lørdag. Prisen Årets politiske lokallag ble tildelt Trondheim og omegn lokallag, Årets humanistiske lokallag ble tildelt Glåmdal lokallag og Årets aktive lokallag gikk til Kristiansand lokallag.

Siste nytt i Nyheter

Mauritania innfører obligatorisk dødsstraff for blasfemi

Før kunne man slippe med to år i fengsel hvis man angret. Nå er det ikke lenger noen bønn i den islamske republikken.

HU beskylder Human-Etisk Forbund for majoritetsarroganse

– Det er lett å støtte en nedre grense på 500 medlemmer når man selv har 88.000 medlemmer, kommenterer politisk nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

Tradisjonen med gudstjeneste midt i 17. mai-toget fortsetter

Løken skole har holdt avstemning og flertallet ville fortsette som før. Dermed blir det gudstjeneste midt i 17. mai-toget i år også.

 
Konverterte til islam som et sosialt eksperiment... og for kjærligheten

Han er fra et norsk, liberalt akademikerhjem. For å få kvinnen han elsker, måtte han konvertere til islam. Likevel valgte de Humanistisk vigsel. I kveld kan du se filmen på TV2.

Den nye tros- og livssynsloven vil bli dømt for diskriminering, ifølge utredning

… men det vil også Human-Etisk Forbunds holdning i ett av spørsmålene, skal vi tro en HEF-betalt utredning fra menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen.

Trump brukte USAs nasjonale bønnedag til å gi de kristne en tyngre hånd på rattet

Trossamfunnene i USA skal få mer innflytelse. Det er intensjonen med presidentordren Donald Trump signerte siste torsdag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse