Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det kan se ut som religion fases ut gjennom generasjonsutskifting i USA. De eldre er langt mer religiøse enn de yngre.
 Foto: Shutterstock

Det kan se ut som religion fases ut gjennom generasjonsutskifting i USA. De eldre er langt mer religiøse enn de yngre. Foto: Shutterstock

Religion fortsetter nedturen i USA

Nok en undersøkelse bekrefter sekularisering i USA.

Publisert:

Det er fortsatt mange flere troende i USA enn i resten av vesten, men tallene peker tydelig nedover for religion også her.

En ny undersøkelse fra Pew Research Center publisert i går bekrefter tall fra en rekke andre undersøkelser, og viser at andelen amerikanere som regner seg som kristne har gått ned med tolv prosentpoeng siden 2009, fra 77 prosent til 65 prosent i dag. Samtidig har andelen som svarer de er ateist, agnostiker eller «ikke noe spesielt», økt fra 17 prosent i 2009 til 26 prosent i 2019 – en økning på ni prosentpoeng.

Andelen som identifiserer seg som «ateist» har fordoblet seg fra to prosent i 2009 til fire prosent i dag. De som svarer «agnostiker» har økt fra tre til fem prosent (det har ikke vært mulig å svare begge deler). Samlet sett utgjør i dag erklærte ateister og agnostikere, to begreper som i USA ofte settes i samme bås, ni prosent av landets befolkning, eller rundt 30 millioner mennesker.

«Nones» øker på bred front

Nedgangen i kristen identitet reflekteres også i synkende religiøs praksis. Andelen amerikanere som sier de har vært i kirken (religious service) minst en eller to ganger siste måned, har falt med sju prosentpoeng siden 2009. De som svarer at de sjeldent eller aldri er i kirken, har økt tilsvarende. Linjene har krysset seg siden 2009. Da var de religiøst aktive omtrent i samme flertall som de religiøst inaktive nå er i flertall.

De som svarer at de ateist, agnostiker eller «ikke noe spesielt» («nones») har økt i alle befolkningsgrupper og på tvers av landsdelene. Andelen øker både blant folk med høy og lav utdannelse. Andelen «nones» øker imidlertid ikke like fort i alle grupper. Vekstraten er høyere blant demokrater enn blant republikanere og høyere blant unge enn blant eldre, melder Pew Research Center.

Eldre kvinner vs. yngre menn

Den nye undersøkelsen bekrefter at det er tydelige aldersforskjeller på området. Eldre er betydelig mer religiøse enn yngre. Mens 84 prosent i den eldste generasjonen beskriver seg som kristne er det bare rundt halvparten (49%) i den yngste aldersgruppa som oppgir det samme.

Som tidligere undersøkelser har vist, ser vi også her tydelige kjønnsforskjeller i religiøse holdninger. Kvinner er fortsatt mer religiøse enn menn, både når det gjelder selvidentifikasjon og praksis. Men også blant kvinner skjer det en tydelig sekularisering. 23 prosent av kvinnene oppgir i dag at de er ateist, agnostiker eller «ikke noe spesielt». Det er en økning med ti prosentpoeng siden 2009. Andelen kvinner som erklærer seg som kristne har tilsvarende sunket med elleve prosentpoeng, fra 80 til 69 prosent.

Eldre er betydelig mer religiøse enn yngre. 
 Foto: Pew Research Center

Eldre er betydelig mer religiøse enn yngre. Foto: Pew Research Center

Ny metode

Denne nye undersøkelsen fra Pew Research Center skiller seg litt fra den tidligere «Religious Landscape Survey» som Pew Research Center gjennomførte i 2007 og 2014, og der over 35.000 amerikanere svarte på spørsmål om religiøs tro og praksis. Pew melder at det har blitt vanskeligere å gjennomføre slike brede undersøkelser, og baserer seg i dag i større grad på nettbaserte skjema som folk fyller ut selv.

Til tross for dette stemmer resultatene fra denne nye undersøkelsen godt overens med det brede bildet av en amerikansk religiøsitet på nedtur, som også er dokumentert gjennom en lang rekke undersøkelser de siste årene fra ulike meningsmålere.

Forskningssenteret viser sammenfallet mellom de to metodene i flere av grafene de har satt opp.

Se hele undersøkelsen her, med langt flere detaljer.

Her er samme utvikling i en annen undersøkelse, General Social Survey, siden tidlig på 70-tallet.
 Foto: Pew Research Center

Her er samme utvikling i en annen undersøkelse, General Social Survey, siden tidlig på 70-tallet. Foto: Pew Research Center

#statistikkVis flere

Religion fortsetter nedturen i USA
Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Den amerikanske jula avkristnes og stadig færre bryr seg.

Europeiske jøder mener antisemittismen øker

Europeiske jøder mener antisemittismen øker

Ni av ti europeiske jøder mener at det har blitt mer antisemittisme de siste fem årene, viser en EU-undersøkelse.

#amerikansk sekularismeVis flere

Religion fortsetter nedturen i USA
Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Den amerikanske jula avkristnes og stadig færre bryr seg.

Skrev bok om det andre USA – de som ikke er religiøse