Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det er flere som ikke tror, enn som tror, blant Den norske kirkes medlemmer.
 Foto: Even Gran

Det er flere som ikke tror, enn som tror, blant Den norske kirkes medlemmer. Foto: Even Gran

Flere som ikke tror på Gud, enn som tror, i Den norske kirke

Ny medlemsundersøkelse bekrefter kjente tall.

Publisert:

Sist oppdatert: 31.10.2019 kl 17:34

Så sent som i juni kom det tall som viser at et mindretall av medlemmene i Den norske kirke tror på Gud. En undersøkelse fra Borg bispedømme viste at 37 prosent ikke tror, med to grader av sikkerhet, mens 33 prosent svarte at de tror, også her med to grader av sikkerhet.

I dag offentliggjorde Den norske kirke tilsvarende tall for hele landet. Undersøkelsen fra hele landet viser omtrent samme tall som i Borg bispedømme.

I hele landet svarer 37 prosent av kirkemedlemmene at de ikke tror på Gud, med to grader av sikkerhet – det samme som i Borg. 34 prosent i hele landet svarer at de tror på Gud, også her med to grader av sikkerhet – ett prosentpoeng mer enn i Borg.

Det er to prosentpoeng flere i hele landet som er helt sikre på at Gud ikke finnes, og ett prosentpoeng færre som er helt sikre på at Gud finnes, sammenlignet med Borg.

I hele landet svarer 20 prosent nøytralt at de «av og til tror, og av og til ikke tror». Resten, ni prosent, svarer vet ikke.

Slik fordeler svarene seg i en representativ undersøkelse blant medlemmer i Den norske kirke, høsten 2019. Kilde: Den norske kirke

Slik fordeler svarene seg i en representativ undersøkelse blant medlemmer i Den norske kirke, høsten 2019. Kilde: Den norske kirke

Forvitret gudstro

Sjef i Politisk avdeling i Human-Etisk Forbund, Lars-Petter Helgestad, sier at undersøkelsen viser at trosgrunnlaget som den såkalte «folkekirken» er bygget på ikke finnes lengre.

– Kirkens høye oppslutning har lenge vært brukt for å begynne kirkens særstilling. Når det avsløres at så få i kirken tror på guden kirken tilber, må politikerne spørre seg om kirkens dominerende stilling i Norge er basert på falske premisser, konstaterer han.

Da tallene fra Borg bispedømme ble kjent i sommer, oppstod det en debatt om hvordan de burde tolkes. Les mer i de to artiklene under, samt dette innlegget i Vårt Land.

#statistikkVis flere

Religion fortsetter nedturen i USA
Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Den amerikanske jula avkristnes og stadig færre bryr seg.

Europeiske jøder mener antisemittismen øker

Europeiske jøder mener antisemittismen øker

Ni av ti europeiske jøder mener at det har blitt mer antisemittisme de siste fem årene, viser en EU-undersøkelse.