Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Nidarosdomen troner over Trondheim sentrum.
 Foto: Google earth

Nidarosdomen troner over Trondheim sentrum. Foto: Google earth

Nordmenn klart mer religiøse enn finner, svensker og dansker

Men på ett spørsmål er Finland mest religiøst.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.12.2018 kl 13:55

Mellom 2015 og 2016 gjorde amerikanske Pew Research Center en sammenlignende og representativ studie på tvers av 34 europeiske land med ca. 1400 respondenter i hvert land. De første resultatene ble publisert i slutten av oktober, og fokuserte på hvilket forhold folk i ulike europeiske land har til muslimer.

Nå har Pew trukket ut spørsmålene som har med religiøs tro å gjøre, og rangert de 34 landene ut fra hvor religiøse de er. Fire spørsmål om gudstro, betydningen av religion og religiøs praksis er samlet til en felles religionsindeks.

Estland minst religiøst

Det er Romania som topper den samlede lista. Generelt sett kan man si at Øst-Europa er mer religiøst enn Vest-Europa. Norge havner på 20-plass i religiøsitet samlet sett, og er altså i den minst religiøse halvdelen når det gjelder hele Europa. Aller minst religiøsitet totalt sett finner vi i Estland.

Når det gjelder enkeltspørsmålene er det grekerne som synes religion er viktigst, mens estlenderne synes religion er minst viktig. Når det gjelder kirkegang ligger finnene helt på bunn. Polakkene går desidert mest i kirken, over 11 prosentpoeng foran andreplassen som går til Romania. Folk i Moldova ber mest til Gud, noe britene tydeligvis ikke bryr seg så mye om. De ber minst i hele Europa.

Hele 79 prosent av armenerne tror på Gud. På den andre siden av skalaen ligger Tyskland, der bare ti prosent svarer at «de tror på Gud med absolutt sikkerhet».

Nordmenn tror nest mest på Gud i Norden

Hvis vi begrenser oss til Norden (utenom Island som ikke er med i undersøkelsen), topper Norge lista over religiøsitet.

Både svensker, dansker og finner er klart mindre religiøse enn oss samlet sett. Norge kommer på førsteplass på tre av fire spørsmål, og på andreplass på det siste. Finnene tror på Gud «med absolutt sikkerhet» i litt større grad enn oss.

Slik fordeler de nordiske landene seg på de ulike spørsmålene, rangert fra første til fjerdeplass av oss.

Andel som sier religion er veldig viktig i livet

1. Norge: 19 prosent
2. Finland: 10 prosent
3. Sverige: 10 prosent
4. Danmark: 8 prosent

Andel som sier de deltar på et religiøst arrangement minst månedlig

1. Norge: 16 prosent
2. Danmark: 12 prosent
3. Sverige: 11 prosent
4. Finland: 10 prosent

Andel som sier de ber daglig

1. Norge: 18 prosent
2. Sverige: 11 prosent
3. Danmark: 10 prosent
4. Finland: 10 prosent

Andel som sier de tror på Gud med absolutt sikkerhet

1. Finland: 23 prosent
2. Norge: 19 prosent
3. Danmark: 15 prosent
4. Sverige: 14 prosent

Overordnet indeks for religiøsitet (de fire spørsmålene sammenslått)

1. Norge: 17 prosent
2. Finland: 13 prosent
3. Sverige: 10 prosent
4. Danmark: 8 prosent