Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
En ny undersøkelse viser en klar statistisk sammenheng mellom aktivt engasjement i religion og graden av lykke.
 Foto: Aaron Amat / Shutterstock / NTB scanpix

En ny undersøkelse viser en klar statistisk sammenheng mellom aktivt engasjement i religion og graden av lykke. Foto: Aaron Amat / Shutterstock / NTB scanpix

Religiøse er lykkeligere enn ikke-religiøse

Folk som er aktivt engasjert i religion oppgir i større grad at de er «svært lykkelige». I tillegg er de mer engasjert i organisasjonslivet, samt drikker og røyker mindre.

Publisert:

Sist oppdatert: 05.02.2019 kl 14:55

En stor, sammenlignende studie på tvers av 25 land viser at folk som er aktivt engasjert i religion oppgir å være er lykkeligere enn folk som ikke er religiøst aktive eller som ikke har noen religiøs tilknytning.

Religiøst aktive er også mer aktive i organisasjonslivet generelt, samt at de drikker og røyker mindre. De bruker også stemmeretten sin mer i rundt halvparten av de undersøkte landene.

Når det gjelder helse, er det ikke så store forskjeller.

Dette er hovedresultatene fra en ny dataanalyse fra Pew Research Center. De har brukt data fra sin egen internasjonale undersøkelse samt data fra World Value Survey og International Social Survey Programme for å finne forskjeller mellom følgende tre grupper:
 

  • Aktivt religiøse – folk som identifiserer seg med en religiøs gruppe og sier de oppsøker arrangementer i regi av denne gruppa minst en gang i måneden.
  • Ikke-aktivt religiøse – folk som sier de har en religiøs identitet, men som oppsøker religiøse arrangementer sjeldnere enn en gang i måneden.
  • Religiøst ikke-tilknyttede – folks om ikke identifiserer seg med noen organisert religion (ofte kalt «nones»=

Vil mindre religion svekke lykken?

Kan det, på grunnlag av dette, være grunn til å bekymre seg over den pågående sekulariseringstendensen i USA og mange andre land. Når stadig færre er religiøse, kan vi da også forvente oss en mer uengasjert, passiv og ulykkelig befolkning?

Forskerne er ikke så bekymret for det. De finner lite i tallene som tyder på at religiøs tilknytning i seg selv er årsaken til økt personlig lykke og samfunnsengasjement.

De tar høyde for at det kan være andre ting en religiøsitet som ligger bak.

– Det kan tenkes at folk som er lykkeligere og mer engasjerte i utgangspunktet i større grad engasjerer seg både i religiøse og ikke-religiøse organisasjoner, understrekes det i pressemeldingen fra Pew Research Center.

Likevel framhever de de at forskjellene i mange av landene er store og signifikante. I Australia, som hadde den største forskjellen, oppga 45 prosent av de religiøst aktive at de var svært lykkelige, mot bare 32 prosent av de inaktive religiøse og 33 prosent av de religiøst ikke-tilknyttede.

Pew Research Center har tatt for seg mange flere tall på relasjonene mellom grad av religiøsitet og faktorer som lykke, helse, engasjement, trening og overvekt:

Sjekk ut hele undersøkelsen her.

#Pew ResearchVis flere

Religiøse er lykkeligere enn ikke-religiøse
Nordmenn klart mer religiøse enn finner, svensker og dansker

Nordmenn klart mer religiøse enn finner, svensker og dansker

Men på ett spørsmål er Finland mest religiøst.

#religionssosiologiVis flere

Religiøse er lykkeligere enn ikke-religiøse
En ny religiøs tidsalder?

En ny religiøs tidsalder?

En rekke religiøse hevder vi er inne i en ny religiøs tidsalder. Stemmer dette? Religionshistoriker Anne Stensvold har lest boka «Gud er tilbake».