Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kvinner er mer tygghetssøkende enn menn. Dette henger sammen med religiøsitet, viser statistiske analyser.
 Foto: Shutterstock

Kvinner er mer tygghetssøkende enn menn. Dette henger sammen med religiøsitet, viser statistiske analyser. Foto: Shutterstock

Derfor er kvinner mer religiøse enn menn

Statistiske undersøkelser kan gi et hint.

Publisert:

Sist oppdatert: 28.01.2019 kl 13:40

At kvinner er mer religiøse enn menn, både når det gjelder tro og religiøs praksis, er et velkjent fenomen. Forskjellen er spesielt tydelig blant kristne.

En Pew-undersøkelse fra 2016 fant for eksempel at ti prosentpoeng flere kvinner enn menn ber daglig blant kristne, mens sju prosentpoeng flere kvinner mener religion er veldig viktig. Blant muslimer er kjønnsforskjellene lavere.

Det er ikke omstridt blant forskere at kvinner har en tendens til å være mer religiøse enn menn. Spørsmålet er hva det kommer av.

Kan skyldes ønske om trygghet

En ny statistisk undersøkelse gjennomført av professor i sosiologi, John P. Hoffman, og publisert i The Journal for the Scientific Study of Religion, sier at det henger sammen med menns villighet til å ta risiko i kontrast til kvinners tilsvarende tendens til å søke trygghet.

Hoffman trekker inn det kjente argumentet «Pascals veddemål», der tro på Gud framstilles som det minst risikable, ettersom man ikke taper noe dersom man skulle ta feil, mens man får belønning (evig liv i paradis) hvis man har rett. Ateisme på den andre siden, har ingen oppside. Man risikerer evig pine i helvete hvis man tar feil, men får ingen belønning om man har rett. Ateisme blir dermed mer risikabelt.

Hoffman tror tankegang av denne typen kan være en av årsakene til at mer trygghetssøkende kvinner tenderer mot religiøs tro i større grad enn menn.

Hoffman underbygget dette argumentet første gang i 1995 med en statistisk analyse av store spørreundersøkelser der han fjernet alle variabler (spørsmål) som hadde med trygghet vs. risikovillighet å gjøre. Da forsvant også kjønnsforskjellene når det gjelder religiøsitet.

Resultatene til Hoffman har vært omstridte, og andre forskere har ikke greid å gjenskape dem.

Nå har imidlertid Hoffman kommet med en ny statistisk analyse, basert på nyere datasett som Monitoring the Future study (2015), National Survey of Drug Use and Health (2010) og National Survey of Youth and Religion (2005). Disse undersøkelsene dekker blant annet risikovillighet og religiøsitet blant mer enn 22.000 amerikanske ungdommer.

Viktig grunn, men ikke den eneste

Etter å ha analysert dataene, fant Hoffman det samme som i 1995. Tallene viser igjen at kvinner er mer trygghetssøkende og mer religiøse enn menn. Men da Hoffmann fjernet variablene som har med risikovillighet å gjøre, forsvant også nesten alt av kjønnsforskjeller når det gjelder religiøsitet.

Hoffman advarer om at ulik grad av risikovillighet mellom menn og kvinner ikke er den eneste faktoren som henger sammen med kjønnenes ulike religiøsitet. Det er også andre faktorer som spiller inn, slår han fast.

Arv eller miljø?

Men hva er årsakene til kjønnsforskjellene når det gjelder risikovillighet og religiøsitet? Der har forskerne på ingen måte konkludert.

Lenge trodde forskerne at naturgitte, arvelige kjønnsforskjeller var den viktigste forklaringen. Men etter hvert som man har sett at det er store variasjoner innen kvinnelig og mannlig religiøsitet ulike steder i verden, har også de miljøbaserte argumentene vunnet terreng.

Pew Research Center viser at den store kjønnsforskjellen man ser blant kristne, på langt nær er like tydelig blant muslimer.

Marta Trzebiatowska og Steve Bruce argumenterer med at forskjellene i religiøsitet skyldes at menn i større grad er ute i det offentlige rom og dermed tidligere enn kvinner blir påvirket av sekulariseringsprosesser.

De mener kjønnsforskjellene i religiøsitet vil jevne seg ut, jo mer kjønnslikestilling man får på arbeidsmarkedet. Dette underbygges blant annet av statistikk som viser at kvinner i fast arbeid er mindre religiøse enn kvinner som er hjemmeværende.

At trygghet kan har noe med saken å gjøre, blir forøvrig underbygget av undersøkelser som viser at religiøsitet står sterkere i land preget av lav sosial trygghet.

Les mer hos Pew Research Center.

Når det gjelder oppmøte i muslimske moskeer, er kjønnsfordelingen motsatt. Men det kan kanskje ha med andre ting enn religiøsitet å gjøre?

Når det gjelder oppmøte i muslimske moskeer, er kjønnsfordelingen motsatt. Men det kan kanskje ha med andre ting enn religiøsitet å gjøre?

#forskningVis flere

#religiøsitetVis flere

En ateist som faster

En ateist som faster

Derfor er kvinner mer religiøse enn menn

Derfor er kvinner mer religiøse enn menn

Statistiske undersøkelser kan gi et hint.

Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Den amerikanske jula avkristnes og stadig færre bryr seg.

#kjønnsforskjellerVis flere

#John P. HoffmanVis flere