Sorry, something failed. We have logged the issue
error id: AK4JP3A2
to main page
Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Generalsekretær Trond Enger sammen med felthumanist Ida Helene Henriksen, eneste humanist blant omkring 250 prester i ulike offentlige institusjoner.
 Foto: Human-Etisk Forbund

Generalsekretær Trond Enger sammen med felthumanist Ida Helene Henriksen, eneste humanist blant omkring 250 prester i ulike offentlige institusjoner. Foto: Human-Etisk Forbund

HEF om regjeringsforhandlingene:

Likeverdighetsprinsippet må respekteres

Generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund håper at uansett hvilket resultat regjeringsforhandlingene gir, vil regjeringen respektere likeverdighetsprinsippet mellom alle landets livssynsorganisasjoner.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.01.2019 kl 13:27

Uansett hvilke resultater regjeringsforhandlingene får – og hvilken sammensetning regjeringen vi ha de nærmeste årene – vil det skje endringer i forholdene mellom stat, kirke og andre livssyn. Det vil skje fordi det er flere i Norge som ikke tror på en gud enn de som gjør det.

Human-Etisk Forbund mener at staten må møte denne situasjonen med likeverdige tilbud og ordninger for alle innbyggere.

Grunnloven sier at «Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje». Endringer i regjeringen må ikke føre til en brems i den pågående prosessen med å skille stat og kirke. Likeverdighetsprinsippet mellom livssynsorganisasjonene må respekteres og reflekteres i offentlig finansiering, medlemsregler og tilbud.

Slutt på prestemonopolet

Samtaletjenestene i militæret, sykehus og fengsler betjener en stadig større bredde i livssyn blant sine brukere. Likevel er det nesten bare prester ansatt i tjenestene. Det eneste unntaket fra regelen er en felthumanist og en feltimam i forsvaret – sammenlignet med ca. 250 prester i ulike institusjoner.

Ett hyggelig tegn på gryende bevissthet rundt dette temaet, er at Feltprestkorpset er i ferd med å bli omdøpt til Forsvarets tros- og livssynskorps. Det er nødvendig å tilpasse tilbudet til de mange som trenger livsveiledning fra andre tros- og livssynssamfunn.

Seremonirom for alle

I svært mange kommuner finnes det ikke verdige gravferdslokaler for den store og økende andelen innbyggere som står utenfor Den norske kirke. Det trengs nå livssynsåpne seremonirom i alle kommuner. Det vil si egnede lokaler som kan benyttes av hele befolkningen, gjerne ved hjelp av fleksible løsninger for livssynssymboler.

I tråd med samfunnsutviklingen må også forvaltningen av våre felles gravplasser overlates til kommunene. Likestilling- og diskrimineringsombudet pekte tidligere i 2018 på behovet for likeverdige offentlige tjenester. Oppfatningen om at Den norske kirke kan betjene alle tilhører fortiden.

Nødvendig nytenkning

Kirken mistet i 2018 tilgangen all informasjon om endringer i Folkeregisteret på grunn av hensynet til den enkelte innbyggers personvern. Nå må kirken som alle andre tros- og livssynssamfunn basere seg på at folk selv tar kontakt hvis de ønsker seremonier, medlemskap og liknende for seg eller sine barn.

Uansett hvilken politisk rolle KrF vil få i tiden framover, ønsker vi regjeringen lykke til. Livssynsmangfoldet Norge er beriket med vil medføre nødvendig nytenkning omkring gamle ordninger i tiden som kommer.

Sorry, something failed. We have logged the issue
error id: 7TBRBD89
to main page

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.

#livssynslikestillingVis flere

#stat/kirkeVis flere

Sorry, something failed. We have logged the issue
error id: AK4JP3A2
to main page