ANNONSE
Annonse

Generalsekretær Trond Enger sammen med felthumanist Ida Helene Henriksen, eneste humanist blant omkring 250 prester i ulike offentlige institusjoner. Foto: Human-Etisk Forbund

HEF om regjeringsforhandlingene:

Likeverdighetsprinsippet må respekteres

Generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund håper at uansett hvilket resultat regjeringsforhandlingene gir, vil regjeringen respektere likeverdighetsprinsippet mellom alle landets livssynsorganisasjoner.

Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Publisert:

Sist oppdatert: 14.01.2019 kl 13:27

Uansett hvilke resultater regjeringsforhandlingene får – og hvilken sammensetning regjeringen vi ha de nærmeste årene – vil det skje endringer i forholdene mellom stat, kirke og andre livssyn. Det vil skje fordi det er flere i Norge som ikke tror på en gud enn de som gjør det.

Human-Etisk Forbund mener at staten må møte denne situasjonen med likeverdige tilbud og ordninger for alle innbyggere.

Grunnloven sier at «Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje». Endringer i regjeringen må ikke føre til en brems i den pågående prosessen med å skille stat og kirke. Likeverdighetsprinsippet mellom livssynsorganisasjonene må respekteres og reflekteres i offentlig finansiering, medlemsregler og tilbud.

Slutt på prestemonopolet

Samtaletjenestene i militæret, sykehus og fengsler betjener en stadig større bredde i livssyn blant sine brukere. Likevel er det nesten bare prester ansatt i tjenestene. Det eneste unntaket fra regelen er en felthumanist og en feltimam i forsvaret – sammenlignet med ca. 250 prester i ulike institusjoner.

Ett hyggelig tegn på gryende bevissthet rundt dette temaet, er at Feltprestkorpset er i ferd med å bli omdøpt til Forsvarets tros- og livssynskorps. Det er nødvendig å tilpasse tilbudet til de mange som trenger livsveiledning fra andre tros- og livssynssamfunn.

Seremonirom for alle

I svært mange kommuner finnes det ikke verdige gravferdslokaler for den store og økende andelen innbyggere som står utenfor Den norske kirke. Det trengs nå livssynsåpne seremonirom i alle kommuner. Det vil si egnede lokaler som kan benyttes av hele befolkningen, gjerne ved hjelp av fleksible løsninger for livssynssymboler.

I tråd med samfunnsutviklingen må også forvaltningen av våre felles gravplasser overlates til kommunene. Likestilling- og diskrimineringsombudet pekte tidligere i 2018 på behovet for likeverdige offentlige tjenester. Oppfatningen om at Den norske kirke kan betjene alle tilhører fortiden.

Nødvendig nytenkning

Kirken mistet i 2018 tilgangen all informasjon om endringer i Folkeregisteret på grunn av hensynet til den enkelte innbyggers personvern. Nå må kirken som alle andre tros- og livssynssamfunn basere seg på at folk selv tar kontakt hvis de ønsker seremonier, medlemskap og liknende for seg eller sine barn.

Uansett hvilken politisk rolle KrF vil få i tiden framover, ønsker vi regjeringen lykke til. Livssynsmangfoldet Norge er beriket med vil medføre nødvendig nytenkning omkring gamle ordninger i tiden som kommer.

Siste nytt i Debatt Vis flere

Magi, ja, men ikke i en religiøs setting.

Magi, ja, men ikke i en religiøs setting.

Jens Brun-Pedersen er ikke enig i at «HEF gjør seg til talerør for fremmedfrykt».

Kristen Koalisjon Norge sprer feilaktige påstander om Fri tanke

Kristen Koalisjon Norge sprer feilaktige påstander om Fri tanke

Mener vi nekter å dementere påstander som er bekreftet fra den polske ambassaden.

Fri tanke og HEF gjør seg til talerør for fremmedfrykt

Fri tanke og HEF gjør seg til talerør for fremmedfrykt

Det mener barnehagelærer og humanetiker Lisbeth Helen Storebø.

Likeverdighetsprinsippet må respekteres

HEF om regjeringsforhandlingene:

Likeverdighetsprinsippet må respekteres

At Norge fortsatt er «GMO-fritt» er en underrapportert miljøskandale

At Norge fortsatt er «GMO-fritt» er en underrapportert miljøskandale

Agronom Øystein Heggdal går hardt ut mot Aina Bartmann og Odd-Gunnar Wikmarks uttalelser om GMO i Fri tanke.

Skammelig utvikling i Kristen-Norge

Skammelig utvikling i Kristen-Norge

– I deler av de karismatiske miljøene i Norge ser vi en utvikling som er både skammelig og skadelig, skriver Levi Fragell.