Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

10 år med aksjoner, seminarer og humanistisk ungdomsfellesskap

I dag fyller Humanistisk Ungdom 10 år.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.08.2017 kl 14:41

I dag er det ti år siden Humanistisk Ungdom ble stiftet på humanistisk sommerleir på Tjøme i Vestfold. Omkring 50 ungdommer fra hele landet var samlet for å etablere det som skulle bli Human-Etisk Forbunds frittstående ungdomsorganisasjon.

Den gang ble da 23-årige Lars-Petter Helgestad valgt som organisasjonens første leder, og siden har fem andre ledere fulgt ham. I dag er det Kristoffer Stokkeland som leder organisasjonen.

Les mer om da Human-Etisk Forbund endelig fikk sin ungdomsorganisasjon

Et lite tilbakeblikk

I de ti årene som har gått har Humanistisk Ungdom markert seg gjennom aksjoner, både gjennom protestaksjoner mot kristendomsdominans i religionsfaget, skolegudstjenester, prinsessens manglende livssynsfrihet, og for inkluderende skoleavslutninger, inkluderende grunnlov, bedre seksualundervisning, kritisk tenkning, blant annet.

I sin pure ungdom var Humanistisk Ungdom litt av en rebell. En av de første gangene ungdommene markerte seg, var i 2008 da ungdommene aksjonerte mot skolegudstjenester ved å dele ut ørepropper «til ungdom som følte seg tvunget til å delta». «DON'T PREACH in my School and I WONT'T THINK in your church» var slagordet.

– Dette er ikke en høylydt aksjon, men en stille protestaksjon. Og vi har allerede mottatt mange bestillinger på ørepropper over internett, så dette engasjerer mange, fortalte daværende nestleder i Humanistisk Ungdom, 20-årige Siri Engen.

Aksjon som provoserte

Aksjonen medførte reaksjoner fra mange hold, blant annet fra biskop Olav Skjevesland, som kalte aksjonen «forsinket russemoro». Leder Lars-Petter Helgestad fikk mange minutter i media som følge av aksjonen og var veldig fornøyd.

– Jeg vil påstå at aksjonen har greid å heve denne debatten opp fra lesebrevspaltene i lokalavisene og inn på den nasjonale nyhetsagendaen, sa han til Fritanke.no den gang.

Også i 2010 skapte HU overskrifter med sin aksjon mot skolegudstjenester. Den gang var slagordet «Ikke lukk øynene for ekskludering», men aksjonistene delte samtidig ut sovemasker.

Selv om det ikke var ment slik fra HUs side, ble det oppfattet som en en oppfordring til å sove under skolegudstjenestene. Frp var blant dem som reagerte og sendte ut pressemelding om at «humanetikerne hundser kristendommen».

– Jeg er enig med humanetikerne i at vi skal ha religionsfrihet, men denne aksjonen oppfatter jeg mer som en kamp mot kristendommen, sa Frps daværende kirkepolitiske talskvinne, Bente Thorsen.

Vårt Land-journalist Trygve W. Jordheim mente den gang kampanjen var foraktfull, mens HU påpekte at poenget med aksjonen var å protestere mot at elevmassen splittes når skolene blander kirke og kristendom inn i skoleavslutningene.

Inkludering

Dea-Renate Miranda (leder 2010-2011) som var ansvarlig for «sovemaske-aksjonen» innrømmer i dag at noen av de første kampanjene til HU tidvis var litt barnslige, vel spissede kampanjer – men synes likevel det noe som hører med i ungdomsorganisasjoner.

I 2011 aksjonerte HU for prinsesse Ingrid Alexandras livssynsfrihet.

– Jeg tror kanskje jeg er mest stolt av inkluderingsbrosjyren vi fikk sendt ut til elevrådene på alle ungdomsskolene i Norge. Den hadde samlet mye fakta, litt anekdoter og et par gode alternativ til skolegudstjenester.

Brosjyren skulle egentlig komme i tilknytning til sovemaskene, men ble ikke ferdig tidsnok. Den ble derimot sendt ut i god tid før neste julegudstjenestesesong – men skapte ikke like store overskrifter.

HU går til filmen

Helene Birkeland Kleppestø som etterfulgte Miranda som leder hadde i sin periode fokus på organisasjonen som hadde vokst fort og prioriterte lokallagspleie.

– Jeg kom fra lokallagsdrift selv og visste hva som kunne være vanskelig, forteller hun.

– Vi lagde egen brosjyre om humanisme og hadde arrangementer som «grill en ateist», hvor ungdommer kunne stille spørsmål om hva det ville si å være en humanist.

Med Kleppestø i spissen fikk HU også laget en video om meningen med livet, «Før jeg dør».

– Slike kampanjer blir det ikke like mye blest om i media som andre kampanjer, men det var en fin tilføyelse til grunnmuren i HU.

Tverrpolitisk aksjon

I 2014 var hovedsatsningen en kampanje for en mer inkluderende grunnlov.

– Det er flaut og trist at Grunnloven fortsatt knytter nasjonal identitet til en spesiell religion. Slik kan vi ikke ha det lenger, fastslo HU-leder Anders Garbom Backe den gang.

Kampanjen oppnådde målet om å få med seg de politiske ungdomspartiene på en markering som også ble dekket av Dagsrevyen.

– Vi oppnådde en vekst i antall aktive, både i verv og deltakere på arrangement. I tillegg økte vi kontakten og synligheten ovenfor politikere og media. Høydepunktet ble en tverrpolitisk aksjon (alle ungdomspartier unntatt KrfU og Senterungdommen) om inkluderende Grunnlov som ble dekket av Dagsrevyen.

Dialogorientering

Humanistisk Ungdom har også engasjert seg i dialog med andre ungdomsorganisasjoner på livssynsfeltet, og det skapte litt røre i 2016 da daværende HU-leder kritiserte moderorganisasjonen for å være for religionskritisk.

Nylig avtroppet leder Arnlaug Høgås Skjæveland ledet organisasjonen gjennom kampanje for bedre seksualundervisning og årets kampanje for kritisk tenkning, der Carl I. Hagen mottok nidpris for manglende kritisk tenkning.

– HU har tatt eierskap til sakene om kritisk tenkning og seksualundervisning, to saksfelt som har engasjert mange. Jeg tror det var bra for organisasjonen å utvide litt de politiske saksfeltene, men at vi fremover bør være kritisk til å ta inn alt for mange felter til, og heller bygger kompetanse og eierskap til de sakene vi jobber med nå, sier hun.

Framover

Provoserende og inkluderende aksjoner og kampanjer til tross, det viktigste Humanistisk Ungdom har gjort er å skape et livssynsfellesskap for ungdom. Det er både nåværende og HUs første leder, Lars-Petter Helgestad, enige om. Selve dagen ble markert i Humanistisk Ungdoms lokaler, med kake og fem av de til sammen seks som er og har vært leder til stede.

– Takk for at dere brukte en varm sommerdag på å sitte i en gymsal og vedta vedtekter og struktur for den nye humanistorganisasjonen, sa HU-leder Kristoffer Stokkeland henvendt til sine forgjengere.

Han trakk fram hvordan sommerleirene er og har alltid vært årets høydepunkt for alle HU'ere.

– Der kommer folk som kanskje ikke er så uttalte humanister i det daglige for å møte likesinnede. Sommerleiren er et viktig fristed for mange ungdom som kommer fra steder der det ikke er så vanlig å være humanist, understreket Stokkeland og pekte på egen erfaring.

Det humanistiske ungdomsfellesskapet var også det Helgestad trakk fram:

– Jeg vil rette en takk til dere som drev HU videre, for at dere har klart å skape et livssynsfellesskap som ikke fantes da jeg var ungdom på femten år og trengte det.

Og der er det sommerleirene som er og har vært avgjørende. Hovedfeiringen av jubileet ble da også gjennomført på årets sommerleir i månedsskiftet juli/august, der også representanter fra Human-Etisk Forbund var til stede og hilste.

Human-Etisk Forbunds leder, Tom Hedalen, gratulerer ungdommen med dagen:

–Som 10-åring er man midt mellom ny og etablert – og en jobber med å finne sin rolle og identitet. Slik opplever jeg også Humanistisk Ungdom, selv om mye har falt på plass. Men som ung ungdomsorganisasjon skal en ikke bli for statisk; endring og tilpasning er positivt. Forholdet mellom Human-Etisk Forbund og HU har vært godt hele veien, men vi har også hatt våre uenigheter. Det skal det være takhøyde for, men vi må begge være opptatt av å spille hverandre gode, selv når vi er uenige.

Her kan du lese fra noen tidligere sommerleirer:

2014: Dødskafe, yoga og mindfulness på HUs sommerleir

2011: Ekstra viktig å treffes etter terroren

2010: Lærerik humanistisk ungdomsleir

2007: – Fint å bli utfordret til å tenke selv

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus