Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
– Svarene NRK fikk tyder på at interessen for skolegudstjenester vil gå ned, tror generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.
 Foto: Human-Etisk Forbund + Fri tanke

– Svarene NRK fikk tyder på at interessen for skolegudstjenester vil gå ned, tror generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger. Foto: Human-Etisk Forbund + Fri tanke

Enger mener NRK-tall varsler nedgang for skolegudstjenester

Kunnskapsministeren forventer flere på skolegudstjenester. Trond Enger tror det motsatte vil skje.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.12.2018 kl 08:01

Den 14. november ble den nye nasjonale veilederen for skolegudstjenester kjent. Den har kommet i stand på initiativ fra Krf. Den nye veilederen har ført til at utviklingen har gått i feil retning på minst tre områder for de som ønsker å få gudstjenester ut av skolen:
 

  • Staten oppfordrer alle skoler til å tilby skolegudstjenester. Det er nytt.
  • Den tidligere anbefalingen om at alle må melde seg aktivt på, er fjernet.
  • Presiseringen om at det er fritaksrett med krav om alternativ undervisning også ved øving til skolegudstjeneste, er fjernet.

Ut over dette gjentas den tidligere oppfordringen om full fritaksrett og at alternativet for de som ikke skal i kirken skal være likeverdig. Les den nye veilederen.

Vil ta kampen i hver kommune

Human-Etisk Forbund var skuffet over endringen, men positiv til at veilederen sier tydelig fra om at skoler som tilbyr elevene gudstjeneste, må tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta.

– Vi forventer at departementet og direktoratet vil hjelpe oss med å holde kommunene i ørene, når de nå har laget denne veilederen. Vi kommer til å ta kampen i hver eneste kommune, hvis ikke dette følges opp, sa generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, til Fri tanke.

Sanner forventer flere elever i kirken

Også Vårt Land dekket saken, og der uttalte Enger at han trodde færre elever ville delta på julegudstjenester framover, ettersom kravene til det likeverdige, alternativet er så tydelig formulert i veilederen.

– Jeg tror flere elever kommer til å delta på gode arrangementer, og oppleve at det finnes flere gode måter å feire jul på. Det betyr at færre elever kommer til å gå på julegudstjeneste, sa Enger til Vårt Land.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner var ikke enig i Engers analyse. Han hadde en klar forventning om at flere elever kommer til å delta på skolegudstjeneste nå, siden staten anbefaler alle skoler å arrangere slike.

Mener NRK-tall varsler nedgang

Nå mener imidlertid Enger at han har fått støtte for sin spådom om at julegudstjenestene vil miste oppslutning.

Den 23. november meldte vi at NRK fikk klart svar da barna selv ble spurt om de ønsker julegudstjeneste eller «annet opplegg». 73 prosent ønsker seg sistnevnte, mens bare 27 prosent ville ha julegudstjeneste.

– Dette tyder på at det er et vesentlig generasjonsskille her. Voksne synes skolegudstjenester er en fin og viktig tradisjon, mens barna selv ikke ser ut til å bry seg i samme grad, sier han.

Han mener det derfor er god grunn til å tro at besøkstallene på skolegudstjenester vil gå ned etterhvert som skolene følger opp den nasjonale veilederen og begynner å tilby et reelt likeverdige alternativ til gudstjenesten.

– Når barna får velge selv mellom reelt likeverdige alternativer, tyder NRK-tallene på at det er all mulig grunn til å tro at flere vil velge alternativet og at gudstjenesten vil miste oppslutning, spår generalsekretæren.

#JulegudstjenesteVis flere

Enger mener NRK-tall varsler nedgang for skolegudstjenester

Enger mener NRK-tall varsler nedgang for skolegudstjenester

Kunnskapsministeren forventer flere på skolegudstjenester. Trond Enger tror det motsatte vil skje.

Trondheimsskole trosset bystyrevedtak om aktiv påmelding

Trondheimsskole trosset bystyrevedtak om aktiv påmelding

Trodde ny nasjonal veileder la nye føringer. Beklager feilen.

NRK spurte barna. Stort flertall vil heller ha «annet opplegg» enn gudstjeneste

NRK spurte barna. Stort flertall vil heller ha «annet opplegg» enn gudstjeneste

«Vil du helst vil dra på gudstjeneste eller et annet opplegg», spurte NRK via en populær spørre-app for barn på tirsdag.