Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Staten oppfordrer nå alle norske skoler til å invitere barn til forkynnelse i kirken.
 Foto: Den norske kirke

Staten oppfordrer nå alle norske skoler til å invitere barn til forkynnelse i kirken. Foto: Den norske kirke

Staten oppfordrer alle skoler til å tilby skolegudstjenester

I tillegg fjernes anbefalingen om aktiv påmelding. Krfs ønske om at alle skoler skal pålegges å arrangere gudstjenester ligger bak.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.11.2018 kl 08:48

Etter ønske fra Stortinget om å rydde opp i regelverket rundt skolegudstjenester, presenterer i dag Utdanningsdepartementet en revidert, nasjonal veileder.

Den nye veilederen er ikke lystig lesning for de som ikke synes gudstjenester har noe i skolen å gjøre.

For det første: Der det tidligere het at skolene kan tilby skolegudstjenester, står det nå at skolene «er oppfordret» til å tilby skolegudstjeneste. En slik oppfordring har ikke stått i veilederen før.

Utdanningsdirektoratet har i tillegg fjernet anbefalingen om aktiv påmelding både til skolegudstjenesten og det alternative opplegget - en anbefaling som ble tatt god imot i Human-Etisk Forbund da den ble lansert i 2015.

Veilederen understreker fortsatt at det skal være et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta i skolegudstjenesten, og at skolegudstjenesten ikke bør være skoleavslutning. Den inneholder også noen forslag til hva skolene kan tilby i stedet, blant annet temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter.

Startet med et KrF-forslag

Kursendringen er et resultat av KrFs forslag i Stortinget for omtrent et år siden om at alle skoler bør pålegges å arrangere skolegudstjenester.

Det fikk ikke KrF flertall for, men Stortinget vedtok i april at det skal utarbeides «en nasjonal veileder for skolene om hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden».

Det er dette vedtaket som nå, etter en del korrespondanse fram og tilbake mellom Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet som Fri tanke ikke har fått innsyn i, har resultert i den nye veilederen som altså oppfordrer skoler til å arrangere skolegudstjeneste, samtidig som at anbefalingen om aktiv påmelding er fjernet.

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Hilde Austad, bekreftet at det var Stortingets vedtak som lå til grunn for prosessen da vi snakket med henne i september.

Sanner håper på flere skolegudstjenester

– Mange har etterspurt en slik revidert veileder, og vi varslet allerede i vår at den ville være på plass før årets julegudstjenester, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han håper at så mange som mulig av kommunene og skolene nå legger til rette for skolegudstjenester.

– Det er flott at mange skoler tilbyr elevene besøk til kirken i forbindelse med jul. Kristen tradisjon og kulturarv har en naturlig plass i skolen, og gudstjenester kan være en fin måte å oppleve dette på, sier Sanner.

Som kommentar til at anbefalingen om aktiv påmelding er fjernet, svarer Sanner som følger:

– Jeg mener nasjonale politikere bør unngå detaljstyring av skolenes hverdag, også når det kommer til kultur- og tradisjonsformidling rundt jul og ellers. Veilederen gir derfor kun noen rammer rundt skolegudstjenester.

Vi kommer tilbake med reaksjoner fra Human-Etisk Forbund med flere senere i dag.