Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Flertallet i Sandnes kommune sa nei til forslag om å påby skolene å holde skolegudstjeneste
 Foto: Montasje / wikimedia commons

Flertallet i Sandnes kommune sa nei til forslag om å påby skolene å holde skolegudstjeneste Foto: Montasje / wikimedia commons

Sandnes kommune sa nei til påbud om skolegudstjenester

Flertallet i kommunestyret i Rogalandskommunen gikk denne uken inn for å beholde dagens ordning, der det er opp til skolene selv å velge hva slags tilbud elevene skal få.

Publisert:

Sist oppdatert: 11.04.2019 kl 18:27

Mandag 8. april behandlet kommunestyret i Sandnes saken Felles retningslinjer for skolene i Sandnes kommune knyttet til skolegudstjenester.

Saken var lagt frem etter behandling i Utvalg for kultur og oppvekst en uke tidligere, der Trond Niemi (KrF) satte frem følgende forslag om endringer i retningslinjene for de lokale skolene:

Alle elevene i Sandnesskolen skal få tilbud om skolegudstjeneste. Dette innarbeides som en del av skolens aktivitetsplan.

Påbud nedstemt

En slik endring, som i praksis ville være et påbud om at alle skoler holder skolegudstjeneste, kunne imidlertid ikke utvalget gjøre på egen hånd, og saken ble sendt til rådmannen, som så sendte en noe annen innstilling til kommunestyret.

I kommunestyret ble det opprinnelige forslaget om påbud nedstemt mot stemmene til KrF, FrP og seks av åtte fra Høyres gruppe, skriver Stavanger Aftenblad.

Av saksdokumentene fremgår det at rådmannens innstilling om fortsatt å la det være opp til hver enkelt skole i kommunen å avgjøre om det skal gis tilbud om skolegudstjeneste, fikk flertall.

Skolen bestemmer

I vedtaket som ble stående heter det dermed:

1. Skolens aktivitetsplan skal ta stilling til deltakelse på skolegudstjenester.

2. Skolens aktivitetsplan utarbeides av rektor og skolen.

3. Skolens aktivitetsplan godkjennes årlig av samarbeidsutvalget i tråd med reglene for Samarbeidsutvalg med utvidet mandat, vedtatt av Sandnes bystyre 24.3.2009 i sak 29/09. Aktivitetsplanen skal behandles seinest på samarbeidsutvalgets første møte om høsten.

4. Deltakelse på skolegudstjenester skal behandles og gjennomføres i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder Skolegudstjenester - sist revidert 25.2.2019.

5. Skolene oppfordres, i tråd med veilederen Skolegudstjenester, til å legge til rette for deltakelse på skolegudstjenester.

Bakgrunnen for forslaget fra Krf var et innspill fra representant Kristoffer Birkedal (FrP) i Utvalg for kultur og oppvekst i desember i fjor, i etterkant av at det den gang ble kjent at to av skolene i kommunen ikke hadde skolegudstjenester.

Sent brev til kommunen

I forkant av behandlingen i kommunestyret engasjerte Human-Etisk Forbunds lokallag seg. Leder Ralf B. Husebø kan fortelle til Fri tanke at hans kone, Inger-Anette Miranda, som er tidligere leder i lokallaget, ved en ble kontaktet av Heidi Bjerga som sitter i kommunestyret i Sandnes.

Ekteparet tok i fellesskap kontakt med Human-Etisk Forbunds regionkontor og sentraladministrasjon. I samråd med organisasjonsrådgiver Magnhild Bøe-Hansen i Region Vest ble det sendt et brev til kommunen, der det både gis ros til rådmannens forarbeid, men hvor det samtidig understrekes hvor viktig det er med gode alternativer der gudstjenester holdes, samt behovet for aktiv påmelding.

– Dette resultatet er veldig positivt. Saksfremlegget i behandlingen var jo også ganske balansert, i og med at det ikke handlet om å påby elevene skolegudstjeneste, men å påby skolene dette. De følger jo lover og forskrifter. Men vi synes fortsatt at det er vanskelig å få et likeverdig tilbud, og det er jo heller ikke noe samlende tilbud å satse på skolegudstjenester, sier Husebø, som understreker at han altså likevel er fornøyd med utfallet på behandlingen i kommunestyret.

#Sandnes kommuneVis flere

#Ralf HusebøVis flere