Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
73 prosent av de nesten 23.000 som svarte vil heller være med på et "annet opplegg" enn å dra på gudstjeneste. Erfaringen til NRK er at ca. 85 prosent av de som svarer er mellom 8 og 12 år.

73 prosent av de nesten 23.000 som svarte vil heller være med på et "annet opplegg" enn å dra på gudstjeneste. Erfaringen til NRK er at ca. 85 prosent av de som svarer er mellom 8 og 12 år.

NRK spurte barna. Stort flertall vil heller ha «annet opplegg» enn gudstjeneste

«Vil du helst vil dra på gudstjeneste eller et annet opplegg», spurte NRK via en populær spørre-app for barn på tirsdag.

Publisert:

Sist oppdatert: 23.11.2018 kl 15:26

NRKs spørre-app for barn, «Svar-o-meter», kan lastes ned gratis til iPhone og Android. Hver dag, iblant flere ganger hver dag, legger barne- og ungdomsredaksjonen i NRK (NRK Super) ut nye spørsmål som brukerne kan bla seg gjennom og svare på.

Tirsdag denne uka kl. 17 ble det lagt ut en rekke spørsmål om skolegudstjenester i appen. Til sammen 23.732 svarte. Frank Sivertsen fra NRK Supernytt sier at deres erfaring er at rundt 85 prosent av de som svarer er i målgruppen deres, 8 til 12 år.

– Det er noen som er yngre og noen som er eldre, men de fleste er rundt 10-11 år, skriver Sivertsen i en epost til Fri tanke.

Alle som har lastet ned appen kan svare. Det er ikke gjort noen grep for å sikre representativitet. Man bør derfor være forsiktig med å generalisere dette resultatet til å gjelde alle barn.

Klart flertall mot gudstjeneste

Selve appen har ikke noe arkiv, så det er ikke mulig å finne gamle spørsmål og svar der. Vi tok derfor tatt kontakt med NRK Super og spurte om de kan finne fram resultatene for oss. Det kunne de.

Av de spørsmålene som stilles, er det kanskje spørsmålet «Vil du helst dra på gudstjeneste, eller et annet opplegg?» som er mest interessant i debatten rundt skolegudstjenester. Her svarer et klart flertall 73 prosent (16662 stemmer) at de ønsker et «annet opplegg», mens 27 prosent (6302 stemmer) vil ha gudstjeneste.

På spørsmålet «Liker du å dra på gudstjeneste?» blir fordelingen litt annerledes. Der svarer til sammen 41 prosent at de enten «elsker det» (22 prosent) eller «helt greit» (19 prosent). Men også her er det et flertall (44 prosent) som svarer at de ikke liker det. Resten (14 prosent) har ingen kommentar.

Når barna blir utfordret til å ta stilling til nyheten om at «Stortinget vil at alle skolene skal delta på gudstjenester» svarer 34 prosent «så fint». Hvorvidt man skal konkludere med at flertallet også på dette spørsmålet vender tommelen ned for skolegudstjenester, kommer an på hvordan man skal vurdere svaralternativet «Serr». 30 prosent har svart det ihvertfall, mens 27 prosent mener Stortingets initiativ er unødvendig.

Et stort flertall, 90 prosent, støtter at det skal være et alternativ for de som vil gjøre noe annet.

Støttes av undersøkelse fra 2014

De nye resultatene fra NRKs spørre-app harmonerer med en undersøkelse fra 2014.

Her fant Norstat at to av tre under 30 år er negative til at gudstjenester skal være en naturlig del av opplæringen i grunnskolen. 64 prosent i den yngste aldersgruppa var negativ til dette mens 32 prosent var positive. Eldre aldersgrupper var i denne undersøkelsen betydelig mer positive til skolegudstjenester i undersøkelsen.

Det er viktig å få med at Norstats undersøkelse ikke omfattet barn, slik NRKs «Svar-o-meter» gjør.

Motsatt flertall når voksne spørres

Resultatet fra NRKs «Svar-o-meter»-spørsmål til barn er ganske annerledes enn det man får når tilsvarende spørsmål blir stilt til voksne i nettavisene eller av meningsmålingsbyråene.

Da Infact i 2016 spurte om rektorene bør legge til rette for at elevene får gå på skolegudstjeneste før jul, svarte sju av ti nordmenn ja. Altså omtrent motsatt flertall av hva barna svarer i NRKs spørre-app.

Omtrent samme flertall ble det da Nettavisen samme år spurte sine lesere om «alle skolene i Norge bør delta på julegudstjeneste».

Mener voksne bør ta signalet

Leder for politisk avdeling i Human-Etisk Forbund, Lars-Petter Helgestad, mener resultatene tyder på at det sitter mange barn rundt på skolegudstjenester som helst ville ha vært et annet sted.

– Dette viser hvor viktig det er at skolene nå følger den nye veilederen fra staten og sørger for at alle elever tilbys et godt, likeverdig opplegg når skolen drar på gudstjeneste. Svarene NRK har fått viser at det er tusenvis av barn som ønsker seg et «annet opplegg», sier han.

Helgestad mener både politikere, departement, skoler og foreldre bør ta til seg signalet.

– Selv om resultatet kanskje ikke er representativt for «alle barn i Norge», viser tallene uansett at det finnes mange tusen barn som heller vil delta på likeverdig opplegg enn skolegudstjeneste når de får velge selv, sier han.

Helgestad mener svarene i NRKs app bør følges opp av en grundigere undersøkelse om hvordan skoleelever opplever skolegudstjenester og hvordan denne tradisjonen påvirker likeverdig behandling og inkludering i skolen.

– Det finnes en representativ undersøkelse som heter Ungdata Junior. Kanskje det kunne være en ide å inkludere noen spørsmål om skolegudstjenester her? En annen mulighet er å legge inn noe om dette i de nasjonale prøvene? oppfordrer han.

Les mer om appen Svar-o-meter på NRK beta.