Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Elever ved Mo oppvekstsenter i Surnadal har i årevis fått beskjed om at de skal i kirken via ukeplanen.
 Foto: Google street view

Elever ved Mo oppvekstsenter i Surnadal har i årevis fått beskjed om at de skal i kirken via ukeplanen. Foto: Google street view

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

Publisert:

På Mo oppvekstsenter i Surnadal kommune i Møre og Romsdal har det ifølge våre kilder vært vanlig i lang tid å kalle inn elevene til gudstjenester og andre kirkeaktiviteter fire ganger i året, til jul, påske, pinse og på høsten.

Skolegudstjenesten har blitt satt opp på ukeplanen på samme måte som alle andre skolefag og læringsaktiviteter. Det har ikke blitt informert om adgang til fritak og likeverdige alternative tilbud, som retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet krever.

Human-Etisk Forbund i Møre og Romsdal fikk melding om praksisen ved Mo oppvekstsenter tidligere i år. Organisasjonssekretær ved forbundets kontor i Molde, Bjørn Jacobsen, sendte da en epost til Surnadal kommune der han informerte om praksisen han hadde blitt kjent med, og at dette var i strid med de nasjonale retningslinjene.

Surnadal kommune svarte at de har rutiner i tråd med regelverket, men at de ikke har blitt fulgt i dette tilfellet, noe de hadde beklaget overfor de foresatte.

– Vi har gjort en feil

Enhetsleder Linda Aasbø Kvande ved Mo oppvekstsenter ønsker ikke å uttale seg om saken til Fri tanke, og ber oss ta kontakt med oppvekstsjefen i kommunen, Astrid Mogstad Høivik.

Oppvekstsjefen bekrefter at ting ikke har blitt praktisert i tråd med regelverket på Mo oppvekstsenter, og at kommunen nå har skjerpet inn kontrollen.

– Praksisen har vært i strid med våre interne kommunale regler, og vi har dessverre ikke greid å fange opp dette før nå. Slik kan vi ikke ha det. Vi har gjort en feil og det beklager vi selvsagt, sier Høivik.

Kommunalsjefen forteller at de nå har tatt en runde på alle skoler i kommunen og gjort oppmerksom på regelverket.

– Forhåpentligvis vil dette være i orden framover for oss i Surnadal kommune, sier hun.

Kan være en stor belastning å varsle

Bjørn Jacobsen sier til Fri tanke at dette bare er ett eksempel på en rekke overtramp mot regelverket i fylket.

Møre og Romsdal HEF reagerer alltid når de får beskjed om slikt ved enkeltskoler, forteller han. Samtidig tror han mange tilfeller aldri blir kjent utenfor lokalsamfunnet fordi ingen vil eller tør si ifra.

– Det kan være en stor belastning å varsle om overtramp av denne typen. Da utfordrer man tunge tradisjoner og utløser sterke følelser. Også i saken på Mo oppvekstsenter har det blitt reagert negativt mot en person som ble mistenkt for å ha varslet oss. Slikt er ubehagelig og fører til at de fleste velger å holde munn, sier han.

Jacobsen understreker at det er Fylkesmannens jobb å føre tilsyn med at skolene holder seg til loven. Fylkesmannen er imidlertid ikke alltid like flink til å følge opp, mener han. På årsmøtet i fjor vedtok fylkeslaget i Møre og Romsdal en uttalelse om at Fylkesmannen bør følge bedre med.

«Det er ikke foreldrenes ansvar å sørge for at undervisningen følger norsk lov. Vi får inn flere eksempler på store mangler, spesielt der elever skal ha alternativ undervisning. (…) Vi ber Fylkesmannen i Møre og Romsdal føre tilsyn og lage en oversikt over hva slags undervisning som blir gitt i kommunene», heter det i uttalelsen.