Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Hvorfor det er galt å forby omskjæring

– Vi er nødt til å være pragmatikere og innse at prinsipper fører oss langt, men ikke alltid helt frem til mål, skriver Kjetil Hope, konfirmasjonskursleder for HEF og forfatter. (21.6.2012)

Publisert:

La oss først ta noen prinsipper som jeg anser som grunnleggende:

  • Det er prinsipielt galt å merke barn for livet på grunn av foreldres tro.
  • Dåp og omskjæring kan ikke sammenlignes, dåp merker deg ikke fysisk for livet.
  • At noe er gammelt er ikke et argument for at det er godt eller må bevares.
  • Å kalle et ønske om forbud om omskjæring for antisemittisme er bare patetisk. Jeg har støttet forbud tidligere, og jeg har ikke skiftet syn på jøder noe nevneverdig. Det er veldig flott om vi slipper påstander om jødehat eller jødeparagrafer. Dessverre har det vært mye av det i denne debatten.

Det er mange argumenter for et forbud, og skulle vi vurdert prinsipper mot hverandre, er det liten tvil om hva svaret blir. Vi har ett prinsipp: foreldres rett til å oppdra barn i den troen de ønsker; og et annet: barns rett til å bestemme selv. På samme måte som vi ikke tillater Jehovas Vitner å nekte blodoverføring til barn, er det prinsipielt rett å forby omskjæring av ikke-myndige personer.

Prinsipielt riktig med forbud

Prinsipielt er det rett å forby omskjæring, og jeg antar at de som er imot omskjæring også bruker de argumentene jeg har lagt frem. Problemet er vi ofte er nødt til å være pragmatikere og innse at prinsipper fører oss langt, men ikke alltid helt frem til mål.

Da jeg meldte meg inn i forskjellige klubber som barn, var noe av det som fristet mest den velkomstpakken som fulgte med. Jeg ble en gang med i en frimerkeklubb, og sammen med første medlemsblad kom en eske med frimerker, pinsett, et lite frimerkealbum og et forstørrelsesglass. Det var nesten så jeg ble skuffet da det andre bladet kom uten noen eske.

Argumenterer du for et prinsipp følger det ofte med en velkomstpakke. Det medfølger konsekvenser av dine standpunkter. Jeg har tidligere skrevet om abort, og påpekt hvor selvmotsigende det er å være mot abort, men tillate dette dersom unnfangelsen skyldes voldtekt. Pakken som følger med et slikt standpunkt er for det første at du graderer menneskeliv (fostre) basert på om moren hadde sex frivillig eller ufrivillig, og samtidig vil dette garantert føre til flere falske voldtektsanmeldelser. Jeg føler at de som argumenterer for et slikt syn ikke alltid har åpnet velkomstpakken og kikket på innholdet.

Forbud er en lett, men problematisk løsning

Så hva er det som følger med i velkomstpakken for et forbud mot omskjæring?

For det første, ikke en eneste gutt kommer til å beholde forhuden sin på grunn av dette. Muslimer og jøder kommer til å dra til Sverige eller et annet land og utføre ritualet der, så effekten vil være lik null. Det eneste Norge oppnår er å skaffe seg en form for moralsk overlegenhet og å øke karbonutslippene.

For det andre, så er det ikke sikkert at et forbud er veien å gå. Som journalisten og forfatteren H.L. Mencken sa:

«There is always a well-known solution to every human problem – neat, plausible, and wrong.»

Vi har, slik jeg ser det, to mulige veier å gå, en lett og en vanskelig:

1. Å forby omskjæring.
2. Å jobbe med holdningene til dem som praktiserer omskjæring.

Den første veien er den enkle. Vi bare forbyr, så er problemet ute av verden. Den andre veien er den vanskelige, den kommer til å ta tid, den krever at du setter deg inn i religionen og kulturen, og den krever en pågående dialog. Holdningsendringer er ikke lette å få til, men slik jeg ser det er det den eneste veien å gå. Ja, jeg er enig, jeg gleder meg også til den dagen det ikke forekommer en eneste omskjæring på små gutter, men et forbud er ikke veien å gå.

Å stikke fingeren i jorden

Da Abraham Lincoln ble nominert til republikansk presidentkandidat i 1861, hadde han allerede i flere år vært en sterk motstander av slaveriet, men han forstod også utmerket godt at dette ikke var realistisk på det tidspunktet, og han ga også klart uttrykk for at han ikke hadde noen intensjon med å forby dette. Selv da han ble valgt til president ville han skrive under på at det var delstatene selv som skulle velge om de ville tillate dette eller ikke. Det eneste han ønsket å kjempe mot var å utvide slaveriet til stater som nettopp var blitt innlemmet i USA.

Lincoln fikk kritikk fra slavetilhengere, men også radikale republikanere var kritiske til ham fordi han ikke gikk langt nok – de ønsket en umiddelbar oppløsning av slaveriet. Nå kjenner vi alle til hva som hendte: sørstatene trodde ikke på Lincoln, og det påfølgende bruddet og borgerkrigen tvang frem den endelige emansipasjonen. Likevel hadde Lincoln stukket fingeren i jorden, og innsett hvilke kamper han burde kjempe, på hvilket tidspunkt. Hadde han fulgt linjen til de mange radikale slaverimotstanderne ville han aldri blitt president.

Hvorfor ikke heller gå i dialog?

La meg bare si med en gang at jeg ikke setter slaveri og omskjæring i samme kategori. Jeg vil ha meg frabedt påstander om at jeg sammenligner disse. Slaveri er grusomt, omskjæring er bare noe unødvendig. Eksempelet er likevel relevant. Ved å snakke om forbud har Senterpartiet og Human-Etisk Forbund valgt snarveien, de har begynt å kjempe en kamp til gal tid og med gale våpen. Hvorfor ønsker de ikke heller å gå i dialog med jødene og muslimene? Og samtidig er dette noe som ligger så dypt i kulturen til disse to religionene, et forbud vil ikke være veien å gå.

For det tredje vil det gjøre det svært mye vanskeligere å leve som jøde eller muslim i Norge. Dette har mange skrevet ut og inn om allerede, så jeg nevner ikke mer om det. Og ikke minst, for det fjerde vil et forbud mistenkeliggjøre begge gruppene. Vi trenger ikke mer muslim- eller jødehat.

Hvis det eneste verktøyet du har er en hammer, vil et hvert problem se ut som en spiker, er et gammelt og mye brukt ordtak. Det er litt for mange nordmenn som burde gå i jernvarehandelen og utvide sitt verktøysett. Alt for mange nordmenn ser et problem og finner den eneste løsningen de kjenner til, et forbud. Forbudstilhengere tenker trolig ikke svært forskjellig fra abortmotstandere, som vil forby abort. At det kommer til å dø mange unge kvinner i skitne kjellerboder i et desperat forsøk på å utføre dette selv eller at flere av dem kommer til å dikte opp falske voldtektsanklager, tenker de øyensynlig ikke på. Vi bare forbyr det, så er problemet ute av verden. Bare vi forbyr omskjæring, så forsvinner hele problemet. Derfor er jeg enig med dem som ønsker å redusere antall omskjæringer, men problemet løses ikke ved et forbud. Det løses ved kunnskap og dialog.

Nøkkelord

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.