Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Oslo fylkeslag fikk landsmøtet med seg på forslaget om at Human-Etisk Forbund skal aktivt jobbe for at det blir nedsatt et offentlig utvalg til å utrede dødshjelp basert på kunnskap, forskning og statistikk.
 Foto: NTB-Scanpix/Shutterstock

Oslo fylkeslag fikk landsmøtet med seg på forslaget om at Human-Etisk Forbund skal aktivt jobbe for at det blir nedsatt et offentlig utvalg til å utrede dødshjelp basert på kunnskap, forskning og statistikk. Foto: NTB-Scanpix/Shutterstock

Human-Etisk Forbund går inn for offentlig utredning om dødshjelp

Landsmøtet gikk nesten enstemmig inn for at forbundet skal ta et politisk initiativ til en offentlig utredning om dødshjelp - eutanasi og assistert selvmord.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.06.2019 kl 10:49

Under Human-Etisk Forbunds (HEF) landsmøte søndag vedtok en så nær som samstemt sal å gå inn for et forslag fra Oslo fylkesslag om at HEF tar et politisk initiativ til en norsk utredning om dødshjelp - eutanasi og assistert selvmord.

Bakgrunnen for forslaget er blant annet en tilsvarende utredning i Sverige. Fra talerstolen viste Anne Drag i Oslo fylkeslag blant annet til at utviklingen innen moderne medisin går raskt og at man i dag har teknologi med utstrakte muligheter til å utsette døden etter alvorlige ulykker eller sykdom.

I den skriftlige versjonen skriver fylkeslaget:

"I tilfelle eutanasi og rasjonelle selvmord er ikke døden et iboende onde, slik smerte er det. Døden er heller et komparativt gode, fordi her sammenligner en ikke det nåværende livet med et godt fremtidig liv, men snarere med et dårlig fremtidig liv. (Schei 2018. s.20).

Et annet argument for en slik kunnskapsbasert utredning, er utviklingen vi ser i Nederland, Belgia og Luxemburg, Australia, USA og Canada, der dødshjelp er legalisert innenfor visse rammer.

- Vi ønsker at med en slik utredning vil vi - det politiske liv og offentligheten - kunne gå fra de mer følelsesladede personlige historiene og «skyttergrav»-retorikk, til en mer kunnskapsbasert viten basert på forskning. En slik utredning, vil etter vår mening, heve den politiske debatten til et mer prinsipielt nivå, heter det i begrunnelsen.

Det ble også henvist til at HEFs søsterorganisasjoner i en rekke land, inkludert Sverige, Skottland og går inn for dødshjelp.

Delt i 2013

Sist gang dødshjelp ble behandlet av HEFs landsmøte var i 2013. Den gang ble det konkludert med at prinsippet om selvbestemmelse og prinsippet om hensynet til våre medmennesker er likeverdige. Det ble også vedtatt at eutanasi reiser vanskelige spørsmål og man kan godt ha svært ulike meninger om eutanasi, begrunnet i god humanistisk etikk og tradisjon. Humanismen hjemler både å være for eutanasi, og å være imot eutanasi.

HEF vedtok derimot ikke å ta standpunkt for eller mot eutanasi, men å overlate til medlemmene selv å gjøre seg opp en mening om spørsmålet.

Samtidig ble det i 2013 vedtatt å legge til rette for at medlemmer og andre skal kunne tilegne seg kompetanse gjennom aktuell informasjon og aktivt bidra til at debatten i norsk offentlighet holdes forankret i fakta.

For en kunnskapsbasert utredning

Under søndagens møte stilte hovedstyret seg bak Oslo fylkeslag begrunnelse, og kalte den god.

Mot én motstemme gikk landsmøtet inn for å støtte forslaget om at at Human-Etisk Forbund i inneværende periode tar et aktivt initiativ ovenfor de politiske myndigheter med det formål om å nedsette et offentlig utvalg som skal utrede dødshjelp basert på kunnskap, forskning og statistikk.

- På den måten mener vi at HEF kan bidra til en faktabasert politisk debatt om dødshjelp og med det støtte opp under vedtaket fra Landsmøte i 2013, understreket Oslo fylkeslag.