Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Nicholas Wilkinson mener det vil være bedre for Human-Etisk forbund om ungdomsorganisasjonen får stemmerett på landsmøtet.
 Foto: aslaug olette klausen

Nicholas Wilkinson mener det vil være bedre for Human-Etisk forbund om ungdomsorganisasjonen får stemmerett på landsmøtet. Foto: aslaug olette klausen

Nicholas Wilkinson:

– HU burde få stemmerett på HEFs landsmøte

Humanistisk Ungdum kan kun møte, tale og komme med forslag under Human-Etisk Forbunds landsmøte. Men ikke stemme. Nå tar flere til ordet for å endre dette.

Publisert:

Sist oppdatert: 18.06.2019 kl 10:49

I helgen holdt Human-Etisk Forbund (HEF) landsmøte på Lillestrøm. HEF-medlem og Akershus-delegat Nicholas Wilkinson (31) håper det blir nest siste gang Humanistisk ungdom (HU) er til stede uten å ha egne delegatplasser. Det er kun delegater som har stemmerett på landsmøtet.

– Jeg er opptatt av at Human-Etisk Forbund skal bli sterkere. Det å bygge organisasjonen frem i tid handler om å ha unge mennesker som vil jobbe for våre verdier. Det er viktig at vi hører på de unge i HU. Men de har ingen makt på landsmøtet, sier Wilkinson, som selv ikke har vært medlem i HU.

Han sammenlikner situasjonen med forholdene i de politiske partiene. Nær samtlige av de politiske ungdomsorganisasjonene har stemmerett og egne delegater på de respektive landsmøter, inkludert SV som han selv representerer på Stortinget, og KrF som han anser som en noe mer konservativ organisasjon enn HEF.

– Det er litt vanskelig for meg å forstå at KrF er en mer radikal organisasjon enn HEF. Det var HU-medlemmer på landsmøtet i år. Men disse var representanter for HEF-fylkeslag, og ikke HU-representanter. Jeg kan ikke forstå hvorfor det var slik? Ungdomsorganisasjonene er viktig for partiene. De har nye og friske ideer.

– Jeg er i HEF og ikke i HU. Dette handler derfor ikke om at jeg er en ungdom som vil ha makt. Dette handler om at det å inkludere HU er bedre for oss i HEF.

Makt for fremtiden

– Har du tatt opp dette i Human-Etisk Forbund?

– Nei. Dette er mitt eget forslag. Det kan jo være at noen har sendt inn forslag tidligere. Men jeg har ikke selv sendt inn noe forslag om vedtektsendring siden jeg egentlig ikke skulle være med på dette landsmøtet. Men til neste landsmøte håper jeg at vi kan endre vedtektene, slik at HU kan få egne HU-delegater til landsmøtet i 2023.

Humanistisk Ungdom hadde for øvrig forslags-, møte- og talerett under årets landsmøte. Men altså ikke stemmerett. En stund så det også ut til at ungdomsorganisasjonen skulle miste møteretten i det nye sentralstyret. Wilkinson skrev motforslag til innstillingen, og fikk salen med seg på at HU skulle få beholde sin stemmerettsløse plass.

– Hva mener du HEF mister ved å ikke ha inkludert HU på landsmøtet?

– Unge mennesker tenker annerledes. Alle er litt konservative, men de er det i litt mindre grad. På samme måte som vi alle i HEF er fritenkere, tenker de unge enda friere. De unge er mer åpne. Mange har forstått at klima er viktig, men det er bare unge som streiker for klimaet.

– Jeg vil ikke at HU skal bestemme alt. Men det handler om at de skal ha noen delegater. Møte- og forslagsrett er bra, men folk som har stemmerett jobber mer for «saken». De jobber mye, og ved å gi HU stemmerett anerkjenner også HEF dette arbeidet. Vi roser dem ved å si at det er viktig for oss at dere har makt. Ungdommen er fremtiden for oss.

Wilkinson har ikke snakket med representanter for HU før han kommer med utspillet i Fri tanke. Men han håper at også HU ser verdien av å kunne få makt gjennom stemmerett på landsmøtet.

Enig i forslaget

Avtroppende HU- leder, Kristoffer Stokkeland, stiller seg positiv til Wilkinsons forslag.

– Jeg er tilbøyelig til å være enig med ham. Meg bekjent er ikke dette noe man har tenkt mye eller høyt om, verken i HEF eller HU, men jeg ønsker at vi skal formalisere mer hvordan HU skal kunne påvirke HEF, sier Stokkeland.

Han ser flere fordeler med mer makt til HU. Han har imidlertid ikke selv arbeidet aktivt for at HU skulle få delegater, ettersom han ikke har opplevd at HEF har vært helt klar for å inkludere HU på den måten.

– Jeg ser for meg at dette kan bli en diskusjon frem mot neste landsmøte. Men jeg kan ikke si noe om hva organisasjonen vil svare dersom det skulle komme opp.

Naturlig med stemmerett

Påtroppende HU-leder, Øistein Sommerfeldt Lysne, støtter i likhet med Stokkeland forslaget om egne delegater på landsmøtet. Han understreker imidlertid at det ikke kan bli snakk om noe høyt antall.

– Jeg er enig med Wilkinson. Det er positivt og naturlig både for HU og HEF at ungdommen har to-tre delegater med stemmerett. Ser du på sammensetningen i den salen, må det være lov å bemerke at snittalderen ikke er så veldig lav, sier Lysne.

– Hvordan var det å være på landsmøte uten å kunne påvirke i praksis?

– Man kan jo alltid påvirke noe. Men det kjentes litt rart at HU ikke har en eneste person med stemmerett. Samtidig er det jo sånn det alltid har vært, så kanskje kjentes det ikke så rart som det burde.

– Ville du ønske deg at du hadde hatt stemmerett?

– Jeg ville tenke at det er naturlig at ungdommen har en stemme. Det å ha en plass rundt bordet er viktig for å kunne påvirke hvilken retning HEF går i. Jeg tror også HEF er tjent med at ungdommen får en sterkere innflytelse enn hva de har i dag, rett og slett.

– Vi har jo allerede en plass i landsstyret, med stemmerett, samt møte-, forslags- og talerett i sentralstyret. Det ville dermed ikke være så veldig unaturlig med stemmerett på landsmøtet også.

Ingen sterk formening

Styreleder i HEF, Tom Hedalen, mener at det i utgangspunktet kun er medlemmer i organisasjonen som skal ha stemmerett under landsmøtet.

– Vi inviterer inn HU i sentralstyret og landsstyret. De har også møte-, forslags- og talerett på landsmøtet. Men jeg har ingen sterke meninger verken for eller imot dette forslaget, utover at dersom HU blir invitert mer inn i våre organer, har jeg forventninger til at vi får tilsvarende tilgang til deres organer. Det bør være en gjensidighet i dette.

– Er det noen årsak til at HEF ikke har tilsvarende struktur som de politiske partiene?

– Graden av inkludering varier i ulike organisasjoner. Jeg har som sagt ingen sterke følelser hverken for eller mot forslaget. Dette får vi snakke oss litt gjennom fremover, sier Hedalen.

Nøkkelord