Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
HEFs nye sentralstyre: Haakon Gunleiksrud (Trøndelag), Terese Svenke (Akershus), Tom Hedalen (Buskerud), Christian Lomsdalen (Hordaland), Hilde Dybwad (Nordland), Øystein Lysne (HU), Anveig B. Halkjelsvik (Møre og Romsdal), Dag Folkvord (Rogaland), Nina Fjeldheim (Oslo) var ikke tilstede da bildet ble tatt.
 Foto: HEF/Erik Fosheim Brandsborg

HEFs nye sentralstyre: Haakon Gunleiksrud (Trøndelag), Terese Svenke (Akershus), Tom Hedalen (Buskerud), Christian Lomsdalen (Hordaland), Hilde Dybwad (Nordland), Øystein Lysne (HU), Anveig B. Halkjelsvik (Møre og Romsdal), Dag Folkvord (Rogaland), Nina Fjeldheim (Oslo) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: HEF/Erik Fosheim Brandsborg

Dette er sentralstyret i Human-Etisk Forbund 2019-2021

Tom Hedalen gjenvalgt som styreleder. Christian Lomsdalen ble nestleder i det nye sentralstyret i Human-Etisk forbund.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.06.2019 kl 17:14

Hovedstyret er historie, og på søndag var det valg til det nye og slankere sentralstyret i Human-Etisk Forbund.

Seks representanter var innstilt av valgkomiteen lørdag ettermiddag, etter at en del kandidater som var innstilt måtte velges bort.

- Valgkomiteen står hundre prosent bak innstillingen, sa leder Andreas Heldal-Lund under sin presentasjon av kandidatene, der han også fremholdt at deres innstilling var et resultat av to års arbeid med tett dialog med organisasjonen.

Nicolas Wilkinson tok ordet i innledningen og påpekte at det nå bare var menn i topposisjonene i HEF. Tom Hedalen repliserte at kjønnsbalanse er viktig, men minnet om at det tidligere var både kvinnelig generalsekretær og styreleder i forbundet.

Ikke enstemmig valgt

For første gang hadde landsmøtet mulighet til å stemme blankt selv om det er bare en kandidat til vervet. Tidligere har slike valg blitt gjort med akklamasjon.

Tom Hedalen ble først gjenvalgt med 68 mot 16 blanke stemmer. Det var ingen motkandidater.

Christian Lomsdalen ble deretter valgt til nestleder med 74 mot ti blanke stemmer, mens Hilde Dybwad ble valgt til første styremedlem med 78 stemmer mot seks blanke. Ingen av disse hadde noen motkandidater.

Anveig B. Halkjelsvik ble foreslått av Gunn J. Bringsli (Møre og Romsdal) som motkandidat til foreslåtte andre styremedlem Nina Fjeldheim. Terese Svenke ble også foreslått rykket opp til dette vervet. Anveig B. Halkjelsvik vant med 59,5 prosent av stemmene.

Nina Fjeldheim ble deretter foreslått som motkandidat til Terese Svenke. Sistnevnte gikk seirende ut av den runden.

Også fjerde styremedlemsplass ble det kamp om. Torun Hegre (Trøndelag) ble foreslått av Therese Gedde (Buskerud), mens avtroppende leder for Humanistisk Ungdom, Kristoffer Stokkeland, og tidligere HU-leder Anders Garbom Backe ga Gunleiksrud sine varmeste anbefalinger.

Morten Moa gikk fra talerstolen inn for at i et valg mellom to representanter fra Trøndelag anbefalte han Gunleiksrud. Nina Fjeldheim ble også igjen foreslått til det siste faste styrevervet. Gunleiksrud fikk 69 prosent av stemmene, og ble valgt.

Kampen om første varaplass sto mellom Nina Fjeldheim og Torun Hegre. Fjeldheim fikk 66,7 prosent av stemmene og ble valgt.

Hegre ble også foreslått som motkandidat til Dag Folkvord. Han fikk 65 prosent av stemmene.

Det nye sentralstyret i Human-Etisk forbund ser dermed slik ut:

Leder: Tom Hedalen (Buskerud)
Nestleder: Christian Lomsdalen (Hordaland)
Styremedlem 1: Hilde Dybwad (Nordland)
Styremedlem 2: Anveig B. Halkjelsvik (Møre og Romsdal)
Styremedlem 3: Terese Svenke (Akershus)
Styremedlem 4: Haakon Gunleiksrud (Trøndelag)
Vara 1: Nina Fjeldheim (Oslo)
Vara 2: Dag Folkvord (Rogaland)

Landsmøtet gikk også inn for at Humanistisk Ungdom, i likhet med praksisen i det gamle hovedstyret får en representant med møte og talerett i sentralstyret.

Det var god stemning i det nye sentralstyret etter valget.
 Foto: Even Gran

Det var god stemning i det nye sentralstyret etter valget. Foto: Even Gran

#ValgVis flere

NRK-program prøvde å manipulere skolevalget med «fake news»
HEF-styreleder bedt om å stemme i kirkevalget

HEF-styreleder bedt om å stemme i kirkevalget

– I Drammen kom jeg meg ikke ut av stemmelokalet før en overivrig kirkevalgsmedarbeider aktivt prøvde å få meg til å avgi stemme til kirkevalget også, skrev Tom Hedalen på Facebook i går. (15.9.2015)

– Vil du virkelig stemme på homolista?

– Vil du virkelig stemme på homolista?

En kirkevalgfunksjonær i Oslo er klaget inn for Kirkerådet for å ha nektet å framskaffe stemmesedler for Åpen folkekirke og spurt om velgere var sikre på at de ville stemme på «homolista». (15.9.2015)