Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Den «ikke-forkynnende» julesamlingen som kirken og rektorene ble enig om i 2016 er i strid med regelverket, har skolesjefen og rektorene på Voss nå kommet fram til.
 Foto: Wikipedia commons@Odd Roar Aalborg

Den «ikke-forkynnende» julesamlingen som kirken og rektorene ble enig om i 2016 er i strid med regelverket, har skolesjefen og rektorene på Voss nå kommet fram til. Foto: Wikipedia commons@Odd Roar Aalborg

Voss snur i saken om obligatorisk kirkebesøk

– Ikke i tråd med gjeldende regelverk, konkluderer skolesjefen og rektorene i Voss kommune.

Publisert:

Sist oppdatert: 07.05.2018 kl 16:37

Bråket rundt skolegudstjenester på Voss har pågått i flere år, og har blant annet ført til debatt i Stortinget.

Bråket startet julen 2015 da en rektor sa nei til vanlig skolegudstjeneste. Dette førte til at foreldre på skolen tok initiativ til en skolegudstjeneste på privat basis. Moren som ledet an aksjonen var også prest i Voss menighet.

Året etter kom rektorene sammen og ble enig om å si nei til alle skolegudstjenester. Dette førte til sterke reaksjoner. Det ble raskt satt ned en samarbeidsgruppe mellom rektorene og kirken på Voss som skulle kommer fram til et kompromiss.

Resultatet ble et obligatorisk julearrangement for alle elever i kirken, som så langt har blitt gjennomført i desember 2016 og 2017. Målet var at elevene skulle lære om kristendom som en del av KRLE-faget, og at det hele skulle foregå i kirken. Det ble tydelig understreket at opplegget ikke skulle være forkynnende, til tross for at arrangementet inneholdt både bønn, salmesang, trosbekjennelse og velsignelse.

– Når vi kommer til punktet med bønnen Fader vår for eksempel, sier jeg at dette er en bønn som alle kristne kirkesamfunn har til felles, og så leser jeg den opp. Ingen oppfordres til å delta, forklarte kateket i kirken på Voss, Rønnaug Skjeldal, overfor Fri tanke før jul i fjor.

Human-Etisk Forbund har hele tiden ment at opplegget på Voss er i strid med regelverket. Forbundet mener at arrangementet er klart forkynnende og utløser full fritaksrett med rett til alternativt opplegg, slik retningslinjene til Utdanningsdirektoratet sier.

Nå: Skoleledelsen på Voss enig med HEF

Nylig kom skoleledelsen i Voss, i samråd med rektorene i kommunen, fram til samme konklusjon som Human-Etisk Forbund. I et brev til alle rektorer og kirken skriver skolesjefen i Voss kommune, Rigmor Hanssen, at ordningen vil opphøre.

I brevet understreker hun at praksisen ikke er i tråd med regelverket. En av årsakene er at julesamlingen er ment å være en del av KRLE-faget. Hanssen skriver også at skoleledelsen nå vil vurdere om de skal tilby skolegudstjeneste på vanlig måte, i tråd med regelverket, med full fritaksrett og et likeverdig, alternativt tilbud. Det understrekes som viktig at alle skoler har lik praksis.

– Jeg fikk en henvendelse fra Fylkesmannen om dette nylig, og opplegget skulle jo evalueres uansett. Jeg oppdaget at det hele var forankret i KRLE-faget, og da blir det problematisk. Det er klart at elevene skal lære om kristendommen i KRLE, men når man drar det hele inn i kirken blir det problematisk. Det er forskjell på å lese Fader vår i klasserommet og å lese det i kirken, sier Rigmor Hanssen til Fri tanke.

Hun har fungert i stillingen som leder for grunnskolene i Voss i drøye to måneder, siden 1. mars. Før det var hun rektor ved en barne- og ungdomsskole i nabokommunen Granvin.

– I Granvin tilbød vi skolegudstjeneste før jul med full fritaksrett og et likeverdig, alternativt tilbud, i tråd med retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet. Det fungerte helt fint, sier Hanssen.

– Mener du juleopplegget i kirkene i Voss, slik det har vært praktisert, er forkynnende?

– Det vil jeg ikke si noe definitivt om, men jeg forstår at det kan bli oppfattet slik. Samtidig føler jeg meg sikker på at det ikke var ment sånn. Opplegget har blitt utarbeidet med de beste intensjoner, både fra kirkens og rektorenes side, sier hun.

– Vil du beklage at Voss kommune la seg på en praksis som ikke er i tråd med regelverket, slik du ser det?

– Jeg vet ikke om jeg er den rette personen til å beklage noe. Jeg har bare jobbet i kommunen i litt over to måneder, sier Hanssen.

– I brevet presiseres det at alle skolene i kommunen skal ha lik praksis. Kan ikke en slik «alle eller ingen»-linje skape mer konflikt enn hvis skolene får bestemme selv?

– Kanskje det. Det var jeg som foreslo en slik løsning, slik at vi skulle stå sammen. Men vi ikke har landet på dette, sier hun.

– Tar det til etterretning

Kateket Rønnaug Skjeldal, som svarte på vegne av kirken i Voss forrige gang Fri tanke skrev om saken, synes umiddelbart kommunens forslag høres ut som en god løsning.

– I utgangspunktet tenker jeg at dette blir enklere for oss i kirken, for da kan vi lage en gudstjeneste slik vi er vant til, uten å tenke på vi ikke skal forkynne. Det blir selvsagt litt mer arbeid for skolene å arrangere alternative opplegg, men det er jo ikke vår jobb, sier hun.

Skjeldal understreker at dette er nytt for henne. Hun har såvidt fått høre nyheten når Fri tanke tar kontakt. Hun har ennå ikke sett brevet fra skoleleder Rigmor Hanssen og rektorene.

– Hva tenker du om at kommunen nå mener juleopplegget dere lanserte i 2016 ikke er i tråd med regelverket?

– Vi prøvde å finne ut av hvilke grenser regelverket satte da vi lanserte dette. Ut over det tar jeg skolesjefens og rektorenes vurdering til etterretning, sier hun.

Human-Etisk Forbund fornøyd

Organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund i Hordaland, Magnhild Marie Bøe-Hansen, har jobbet med saken siden den startet.

Hun er svært fornøyd med den nye vendingen saken har tatt.

– Dette er jo veldig bra. Det er jo nettopp dette vi har påpekt hele tiden – at julesamlingen i kirken på Voss er forkynnende og i strid med regelverket, sier hun.

– Sist rektorene på Voss bestemte seg for å kutte julegudstjenestene ble det bråk. Er du redd det samme vil skje nå?

– Jeg vet ikke, men nå har de ihvertfall sett at det ikke er mulig å lage et kompromiss som får alle til å gå i kirken. Vi kan jo håpe at kirken og de foreldrene ønsker kirkegang i skoletiden, skjønner at dette er skolens sak og aksepterer det, sier hun.

Bøe-Hansen minner om at vi nå på mange måter er tilbake til start.

– Dette startet med at en skole sa nei til å betale for buss til kirken for å delta på julegudstjeneste. Det er en situasjon som kan oppstå igjen, sier hun.

Bøe-Hansen er opptatt av at resultatet av dette ikke bør bli at skolene tvinges til å si ja til gudstjeneste.

– Skolene må ha mulighet til å si nei når kirken inviterer. Det må ligge til grunn, sier hun.

Arrangerer debatt 31. mai

Human-Etisk Forbund skal ha et debattmøte om saken på Voss den 31. mai.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, kommer. Det gjør også lokale og regionale representanter fra Den norske kirke samt en KRLE-fagperson fra NTNU. Forbundet jobber også med å få en representant fra Voss kommune.