Her i Vangskyrkja på Voss blir det trolig julegudstjeneste for skolebarn i år også, selv om rektorene har sagt nei. FOTO: Wikimedia commons @ Alfred Diem

Kirken på Voss arrangerer julegudstjeneste likevel

Jobber også med «alternativ julesamling i kirken som ikke er gudstjeneste som alle kan være med på».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.11.2016 kl 19:13

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund i Hordaland, Magnhild Marie Bøe-Hansen, mener kirkens holdning framstår som en undergraving av rektorenes vedtak.

Se bildet større

Kirken i Voss planlegger både julegudstjeneste som vanlig, samt et alternativt juleopplegg i kirken som ikke er gudstjeneste og som kan være en del av KRLE-faget.

Faktaboks

Heile brevet frå rektorgruppa i Vossaskulane til Kyrkja i Voss


Vedkommande julegudsteneste og samarbeid mellom skule og kyrkje

«Vossaskulane ynskjer å ha lik praksis i bruken av økonomiske midlar og pedagogiske prioriteringar.

For mange av skulene er økonomiske omsyn eitt argument for å prioritere vekk julegudstenesta. Mange skuler har allereie i nokre år ikkje hatt tradisjon for julegudsteneste. I fjor gjekk nok ein skule vekk frå praksisen. Dette blei diverre ikkje ein god røynsle for den skulen. Rektorane ynskjer ikkje at spørsmålet om julegudsteneste skal splitte skular, elevar og foreldre og har difor vald å ta eitt felles standpunkt for å få lik praksis. Rektorane på alle skulene i Voss kommune har difor samrøystes kome fram til at vi ikkje ynskjer å stille til julegudsteneste frå og med skuleåret 2016/17.

Samstundes ynskjer skuleleiarane i Vossaskulen kyrkjene velkomne til å lage og invitere til aktiviteter som fremjar kunnskap om kristendom (døme: arkitektur, jf. LK06). Aktivitetane kan ikkje vere av forkynnande karakter eller krevje deltaking i religionsutøving. Vi ynskjer å kome til kyrkjene, spreidd utover året og ikkje som avslutting før jol. Til dømes ligg no, jf. lokal læreplan, kyrkjebesøk i høve arkitektur og kunst i KRLE-faget inne på ungdomstrinnet. Ein kan tenkje seg at dette og kan inngå å eitt av trinna på barneskulene om ein får til eitt høveleg undervisningsopplegg.

For å løyse skyssutfordringa når det gjeld kyrkjebesøk i høve ekskursjon, tenkjer ein at ein kan leggje desse besøka når skulane likevel skal ha symjing eller andre aktiviteter.

Dette brevet tenkjer vi som starten på ein dialog med kyrkjene og inviterer oss difor til møte».

Denne uka har det vært en stor sak i mediene at alle rektorene i Voss kommune har sagt nei til skolegudstjenester. Foreldre har rast mot vedtaket, mens Human-Etisk Forbund har vært fornøyd.

Etter at saken ble kjent på mandag, har det blitt satt ned en samarbeidsgruppe som skal utrede framtidig samarbeid mellom skolene og kirken i Voss.

Rektorene setter som premiss i sitt brev at samarbeidet ikke må inneholde forkynnelse eller kreve deltagelse i religionsutøvelse. Samarbeidet kan inkludere besøk i kirkene, men rektorene ønsker at besøkene skal spres utover året, og ikke komme som avslutning før jul (se boksen til høyre).

Fjoråret var ingen god erfaring

Utspillet fra rektorene har sin bakgrunn i situasjonen som oppstod i fjor, da Skulestad skole sa nei til julegudstjeneste, og foreldrene isteden tok barna sine ut av skolen og arrangerte det hele selv. Enkelte klasser ble helt tømt for elever, ifølge kilder på Voss.

Dette ble ikke en god erfaring for skolen, skriver rektorene i sitt brev. Derfor ønsker de ikke å stille til julegudstjeneste fra og med skoleåret 2016/17.

Kirken trekker seg ikke tilbake

I fjor kunne foreldrene ved Skulestad skole ta barna sine ut av skolen og organisere transport og julegudstjeneste fordi kirken likevel skulle ha julegudstjeneste for andre skoler.

I år er dette i utgangspunktet annerledes, siden alle rektorene i Voss nå har sagt nei. Hvis kirken ikke arrangerer gudstjeneste i skoletida, blir det heller ikke noe press om å dra.

Dette ser imidlertid ikke ut til å være et alternativ for kirken. I en pressemelding lagt ut i dag, skriver kirken i Voss at det arbeides med ulike løsninger.

  • En av dem er at kirken arrangerer julegudstjeneste i skoletida som vanlig, og at foreldrene kan ta barna sine ut av skolen hvis de vil. Det vil si fjorårets løsning, som skaper press på skolene og som gjør at mange barn blir borte fra skolen. Voss kommune har åpnet for en slik løsning, presiserer kirken.
  • Parallelt jobber kirken også med å arrangere en «alternativ julesamling i kirken som ikke er gudstjeneste og som kan favne alle elever som en del av KRLE-undervisningen på skolen».

Human-Etisk Forbund: – Hvorfor kan de ikke bare akseptere et nei?

Organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund i Hordaland, Magnhild Marie Bøe-Hansen, synes signalene fra kirken på Voss er skuffende.

– Det er meget spesielt at kirken ikke kan akseptere et nei. De har invitert og rektorene har sagt nei. Dette framstår som en undergraving av rektorenes vedtak. Disse tiltakene vil skape et press for å ta ungene ut av skolen, noe rektorene tydelig har sagt at de ikke ønsker, sier hun.

Bøe-Hansen har liten tro på at en «alternativ julesamling i kirken som ikke er gudstjeneste» vil kunne fungere samlende og være en del av KRLE-faget.

– Det blir jo veldig vanskelig i den konteksten dette forslaget fremmes i, og med de følelsene som er i sving. Husk at Opplæringsloven krever at undervisningen i KRLE ikke skal være forkynnende, samt at den skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Det tror jeg mildt sagt blir vanskelig å få til med de kreftene som er sving her, sier hun.

Bøe-Hansen får støtte av fylkesleder i Hordaland, Lasse Sleire.

– Jeg synes det er dårlig gjort å ikke respektere skolene og akseptere et nei. Det burde ikke være så vanskelig, sier han.

Pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, synes kirkens beslutning virker krampaktig.

– Hvorfor kan de ikke invitere foreldre og barn til gudstjeneste etter skoletid? Det hadde løst hele saken. Kirken må gjerne ha busser stående utenfor skolen etter skoletid, sier han.

Kirken mener kommunen har sagt det er ok

Sogneprest i Voss, Arild Hellesøy, bekrefter overfor Fritanke.no at det så langt ikke har vært et alternativ for kirken å ikke arrangere noe i skoletiden.

– Vi jobber langs ulike spor, men akkurat det har ikke vært på bordet, sier han.

– Human-Etisk Forbund kritiserer kirken for ikke å ta et nei for et nei. Hva tenker du om det?

– Alt som skjer i kirken i skoletiden skjer i samarbeid med skolens ledelse.

– Hva gjør dere hvis skolen ber dere om å la være å arrangere noe i skoletiden, for å unngå presset og situasjonen som oppstod på Skulestad skole i fjor?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Signalet fra Voss kommune er at det er greit at vi arrangerer julegudstjenester, sier han.

Se uttalelsen fra Voss kommune.

Ingen kommentar fra rektorene

Rektor ved Bulken skole, Arnstein Ringheim, har vært med i forhandlingene med kirken denne uka. Han vil ikke kommentere noe om dette overfor Fritanke.no før de har kommet til enighet. Det vil trolig skje i neste uke.

– Er det greit for dere at kirken arrangerer julegudstjenester i skoletida? Hadde dere helst sett at de lot være?

– Som sagt, jeg vil ikke si noe om dette før vi har blitt enig, sier han.

Siste nytt i Nyheter

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

 
Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

David Silverman sparket fra American Atheists

Beskyldes for seksuelle overgrep.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse