Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
– Vi er reelt uenige med staten om riktig tolkning og forståelse av juridiske begreper og lovparagrafer, sier biskop Bernt Eidsvig i denne pressemeldingen.
 Foto: Wikipedia commons@Jan-Erik Løken

– Vi er reelt uenige med staten om riktig tolkning og forståelse av juridiske begreper og lovparagrafer, sier biskop Bernt Eidsvig i denne pressemeldingen. Foto: Wikipedia commons@Jan-Erik Løken

Oslo katolske bispedømme anker ikke dommen for medlemsjuks

Den 8. desember ble Oslo katolske bispedømme straffedømt for grov uaktsomhet. De kommer ikke til å anke. Dermed blir dommen stående.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.02.2018 kl 18:03

I Oslo tingretts dom av 8. desember 2017 fikk Oslo katolske bispedømme en bot på to millioner kroner for grov uaktsomhet i forbindelse med medlemsregistreringen i perioden 2011-2014.

Det betyr at retten støtter statens lovtolkning om at et medlem må melde seg inn aktivt, frivillig og samtykkende. Oslo katolske bispedømme har hevdet at de, uten å informere den det gjelder, automatisk kan melde inn folk som er døpt katolsk i utlandet og som har flyttet til Norge.

Dette følger av såkalt «kanonisk rett», mener katolikkene, ettersom personer som er døpt katolsk er katolikker pr. definisjon, og derfor skal stå som medlemmer av det katolske trossamfunnet der de bor. Hovedargumentet deres har vært Trossamfunnslovens paragraf 9, der det står at trossamfunnene selv bestemmer hvordan innmeldingen skal gjøres.

Denne lovtolkningen sa Oslo tingrett nei til i desember. De konkluderte med at Oslo katolske bispedømmes praksis med å melde inn folk uten å informere dem er lovstridig, og slo fast at bispedømmet har opptrådt grovt uaktsomt. Katolikkene fikk en foretaksbot på to millioner kroner.

Oslo katolske bispedømme annonserte at de ikke kommer til å anke dommen i straffesaken i en pressemelding rett før jul.

Vil slippe å betale tilbake

Rettsprosessene rundt Oslo katolske bispedømme er imidlertid ikke over. Katolikkene har også saksøkt staten for å slippe å tilbakebetale penger for personer de meldte inn uten å ha spurt, men som senere sa at de ønsket å stå i registeret.

Saken var oppe i Oslo tingrett i januar 2017. Da tapte katolikkene. De har nå anket til Lagmannsretten. Saken har ennå ikke kommet opp ennå.

– Her er vi reelt uenige med staten om riktig tolkning og forståelse av juridiske begreper og lovparagrafer. Denne saken vil derfor gå sin gang. Samtidig har vi fra sammenlignbare saker observert at det lar seg gjøre å finne minnelige løsninger også utenfor rettssalen, sier biskop Eidsvig i en pressemelding.

OPPDATERT 6.2.18:

I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at Oslo katolske bispedømme "nekter å betale tilbake 40 millioner".

Bispedømmet har tatt kontakt med oss og melder at de har gjort avtaler med både stat og kommuner om tilbakebetaling, og at denne tilbakebetalingen vil begynne før rettsvesenet har avklart spørsmålet.

OKB presiserer at de aksepterer å betale tilbake penger for personer de meldte inn uten å spørre, og som senere sa at de ikke ønsket å være oppført i registeret. De aksepterer imidlertid ikke å betale tilbake for de som senere bekreftet at de ønsket å stå i medlemsregisteret. OKB mener de bør beholde pengene for disse personene fordi "de har vært katolikker hele tiden".

Fritanke.no beklager feilen.