– Ærlig ved erkjennelsens grense

Kristian Horn 110 år:

– Ærlig ved erkjennelsens grense

Publisert: - Oppdatert: 12.05.2013 kl 16:28

I dag er det 110 år siden Kristian Horn, den sentrale initiativtakeren til Human-Etisk Forbund, ble født. Hans formulering av det human-etiske livssyn har fortsatt stor relevans, skriver filosof og rådgiver i Human-Etisk Forbund, Kjartan Selnes. (12.5.2013)

Glemte VG hele Kristi Himmelfart?

Mystisk fravær:

Glemte VG hele Kristi Himmelfart?

Publisert: - Oppdatert: 10.05.2013 kl 16:52

Avisen VG, som er så opptatt av kristne nasjonale verdier, utkom i går helt uten referanse til dagen. – Ikke noe sted i avisen ble det omtalt at dagen var en kristen høytidsdag av stor betydning for de troende kristne, skriver Knut A. Berg. (10.5.2013)

– Liten, men viktig bok

– Liten, men viktig bok

Publisert: - Oppdatert: 29.04.2013 kl 14:58

– Stærk er forbilledlig i sin ærlighet. Han innrømmer at ytringsfrihet også betyr frihet til å være destruktiv, skriver Gunnar M. Ekeløve-Slydal fra Den norske helsingforskomité. (29.4.2013)

En ny religiøs tidsalder?

En ny religiøs tidsalder?

Publisert:

En rekke religiøse hevder vi er inne i en ny religiøs tidsalder. Stemmer dette? Religionshistoriker Anne Stensvold har lest boka «Gud er tilbake».

Tenk om fri vilje ikke finnes?

Tenk om fri vilje ikke finnes?

Publisert: - Oppdatert: 30.04.2013 kl 13:16

Å argumentere for fri vilje som en illusjon er for mange et tabu. Men hva om det er sant? I denne artikkelen utforsker medisinstudent Andreas Wahl Blomquist temaet. (23.4.2013)

Oppgjør med det alternative presteskapet

Oppgjør med det alternative presteskapet

Publisert: - Oppdatert: 16.04.2013 kl 12:58

"Æ veit itj" sa helseminister Bjarne Håkon Hanssen da Kristian Gundersen spurte hvordan han kunne være sikker på at Snåsamannen hadde fjernhealet sønnen hans. Slikt blir det bok av. (16.4.2013)

De oppriktige kirketall

De oppriktige kirketall

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2013 kl 08:58

– Kan en kirke som står for 36 prosent av bryllupene være en folkekirke? Og hvem tør vedde på om Den norske kirke om to år fortsatt vil ha over 75 prosent av befolkningen? spør Knut Anders Berg. (19.3.2013)

Hundre år med allmenn stemmerett

Hundre år med allmenn stemmerett

Publisert:

Da norske kvinner fikk stemmerett for 100 år siden var kvinner utelatt fra å stemme i de fleste land i verden. I dag er det bare tre stater som ikke tillater kvinner å stemme. (8.3.2013)

– Men hvilken del av kristenarven skal vi basere oss på?

«Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv»

– Men hvilken del av kristenarven skal vi basere oss på?

Publisert: - Oppdatert: 15.02.2013 kl 13:48

Hva betyr det at statens verdigrunnlag skal være «kristent og humanistisk»? Hvilken del av arven skal med? Liberal eller konservativ teologiforståelse? Den til enhver tid politisk korrekte versjonen? Solskinnshistorien, uten diskriminering av kvinner, samer, homser og annerledestenkende? ...

En usolidarisk kirke

En usolidarisk kirke

Publisert: - Oppdatert: 04.02.2013 kl 14:26

Kirkerådet mener at hensynet til majoritetstradisjoner og kirkas posisjon må veie tungt i forhold til prinsippene om likebehandling og ikke-diskriminering. Fagsjef i HEF, Bente Sandvig, synes Kirkerådets respons på Stålsett-utvalgets rapport er usolidarisk. (4.2.2013)

Ustemt strengespill

Ustemt strengespill

Publisert: - Oppdatert: 04.02.2013 kl 12:03

Kan moderne fysikk i form av den sagnomsuste strengteorien forklare åndelige fenomener, slik ingeniør Olav Drageset mener? Professor i astrofysikk, Øystein Elgarøy, ser nærmere på saken. (4.2.2013)

Antisemittisme uten maske

Antisemittisme uten maske

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2013 kl 09:23

Det er jødenes skyld at norske medier skriver negativt om islam, uttaler lederne for en av Norges største muslimske menigheter. Og viser med sine uttalelser at norske muslimer ikke trenger hjelp fra andre for å få dårlig presse. (17.1.2013)

Dagen(e) derpå

Dagen(e) derpå

– eller konspirasjonsteorier finnes der du minst aner det

Publisert: - Oppdatert: 16.01.2013 kl 07:45

– På et felt hvor moralsk panikk og ryggmargsreflekser lenge har hersket, er det ikke lett å få til å snakke med «innestemme» om viktige avveininger mellom stat og samfunn i endring, oppsummerer Bente Sandvig, nestleder i Stålsett-utvalget. (15.1.2013)

En skeptikers anklageskrift mot seg selv

En skeptikers anklageskrift mot seg selv

Publisert: - Oppdatert: 14.01.2013 kl 15:08

En langvarig aktivist mot moderne overtro og konspirasjonstenkning ser seg i bakspeilet. Han er ikke udelt begeistret for det han ser. (14.1.2013)

Ja til livssynsåpent samfunn og sekulær stat

Ja til livssynsåpent samfunn og sekulær stat

Publisert: - Oppdatert: 30.01.2013 kl 10:49

Human-Etisk Forbund slutter seg i grove trekk til mange av forslagene fra Stålsett-utvalget, men i noen av forslagene blir skillet mellom religion og offentlig virksomhet uklart. (10.1.2013)

Julas astronomiske grunnlag

I anledning vintersolverv:

Julas astronomiske grunnlag

Publisert: - Oppdatert: 21.12.2017 kl 11:56

Den 21. desember «snur» sola, og vi begynner vandringen mot lysere dager igjen. Det er vel verdt en feiring. Men hvordan var det egentlig det hele hang sammen igjen. Astrofysiker Øystein Elgarøy tegner og forklarer. (19.12.2012)

Musikalitet i adventstida

Musikalitet i adventstida

Publisert:

Hvor klokt er det å lage en ny tekst til «Deilig er jorden»? (18.12.2012)

Må humanister være skeptikere?

Må humanister være skeptikere?

Publisert: - Oppdatert: 21.11.2014 kl 12:34

«Man kan godt være skeptiker uten å være humanist, men man kan ikke være humanist uten å være skeptiker», sa amerikansk humanist- og skeptikerbevegelses Grand Old Man, nylig avdøde Paul Kurtz. Arnfinn Pettersen reflekterer over forholdet mellom humanisme og skeptisisme. (14.12.2012)

Davidsen, Dawkins og dogmene

Davidsen, Dawkins og dogmene

Publisert: - Oppdatert: 08.11.2018 kl 12:17

Bjørn Are Davidsen har gitt ut en ny bok om hvorfor det er rasjonelt å tro at det finnes en gud som har skapt alt og alle. Even Gran tar en titt på argumentene. (28.11.2012)

I dag. For sytti år siden

I dag. For sytti år siden

Publisert:

For sytti år siden i dag, 26. November 1942, forlot to båter Oslo. Ombord var 548 norske jøder, 522 på DS Donau, 26 på MS Monte Rosa. Bare ti av dem kom levende tilbake, skriver Arnfinn Pettersen. (26.11.2012)

Er all teknologisk nyvinning framskritt?

Er all teknologisk nyvinning framskritt?

Publisert: - Oppdatert: 20.11.2012 kl 16:25

Bioteknologien er et kraftfullt redskap. Den kan hjelpe oss å redusere lidelse, men også endre fundamentalt hva det er å være menneske. Og kanskje bidra til å relativisere menneskeverdet?, skriver Morten Horn. (16.11.2012)

Et livssyn for dyr med fornuft og moral

Et livssyn for dyr med fornuft og moral

Publisert: - Oppdatert: 07.11.2012 kl 13:30

Human-Etisk Forbund arrangerer humanistisk konfirmasjon og humanistisk gravferd. Det gir ut et blad som heter Humanist og eier størsteparten av Humanist forlag. Forbundet har til og med utstyrt seg med et humanistmanifest. Men hva mener vi egentlig med humanisme? (7.11.12)

På nett i virkeligheten

På nett i virkeligheten

Publisert:

Hvis vi ønsker å unngå et nytt 22/7, må vi ta innover oss at nettet er virkelig, skriver Arnfinn Pettersen, seinorrådgiver i Human-Etisk Forbund og aktiv nettdebattant. (26.10.2012)

Sukkerpiller og silkehansker

Sukkerpiller og silkehansker

Publisert: - Oppdatert: 16.10.2012 kl 07:44

Moderne medisin tar opp i seg det som virker i naturen. Alternativ medisin er det effektløse som er igjen, skriver Magnus Nome. (16.10.2012)

Rasjonalitet – en humanistisk dyd

Rasjonalitet – en humanistisk dyd

Publisert: - Oppdatert: 15.10.2012 kl 17:27

Skal livssynshumanismens rasjonalisme være noe mer enn pynt, forplikter den oss til å være kritiske til våre egne antagelser. Det er kanskje det nærmeste vi kommer en humanistisk dyd, skriver Arnfinn Pettersen. (11.10.2012)