Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Barnetoget går først til kirken. Så er det gudstjeneste. Så fortsetter barnetoget. – Splittende og konfliktskapende, mener Human-Etisk Forbund. Se hele 17.mai-programmet for Aurskog-Høland.

Barnetoget går først til kirken. Så er det gudstjeneste. Så fortsetter barnetoget. – Splittende og konfliktskapende, mener Human-Etisk Forbund. Se hele 17.mai-programmet for Aurskog-Høland.

Splittende 17.mai i Aurskog-Høland:

Deler av barnetoget må vente utenfor mens de andre er i kirken

På to skoler i Aurskog-Høland kommune marsjerer 17.mai-toget rett inn i kirken for så å fortsette etterpå. Én av de to skolene lover å se på saken til neste år.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.05.2017 kl 19:24

Det er vanlig med gudstjeneste som en del av det offisielle 17.mai-programmet de fleste steder i Norge. Men som oftest arrangeres gudstjenesten før barnetoget starter eller etter at barnetoget er ferdig, slik at gudstjenesten blir lett å velge bort for de som ikke ønsker å gå i kirken.

På flere skoler i Aurskog-Høland kommune i Akershus er det imidlertid tradisjon for at barnetoget stopper på halvveien for en gudstjeneste, og så fortsetter etterpå. De som ikke vil være med i kirken må vente utenfor.

En av disse er Løken skole. Leder i 17. mai-komiteen der, Kjellaug Johansen, forklarer til Indre Akershus Blad at toget starter på skolen. Deretter er første stopp Løken kirke og en 17. mai-gudstjeneste. Deretter fortsetter barnetoget videre før det hele ender ved Hølandshallen.

Hun presiserer at det er frivillig å delta i kirken, men forteller også at det ikke er sørget for noe opplegg for de som blir stående igjen utenfor.

– Har de mulighet for å gå inn noe sted hvis det regner? spør Indre Akershus Blad.

– Nei, det har de ikke, svarer lederen i 17. mai-komiteen.

Johansen sier videre at det er FAU på Løken skole som bestemmer om det eventuelt vil bli endringer i opplegget.

FAU-leder: – Viktig at toleransen går begge veier

Leder i FAU på Løken skole, Silje Bolstad Solbakken, sier til Fritanke.no at det nå vil bli gjort en skikkelig utredning for eventuelt å endre opplegget neste år, i 2018.

– Vi hadde saken oppe nå i januar, men ble enig om ikke å gjøre noen endringer i år fordi tiden ble for kort. Husk at dette er en lang tradisjon her i bygda, så det er viktig å gå forsiktig fram, sier hun.

FAU har ikke bestemt seg for hvordan utredningen skal foregå, men en spørreundersøkelse blant foreldrene kan være aktuelt.

– Samtidig er det jo mange som feirer 17. mai, men som ikke har barn på skolen. Det er viktig at de blir hørt også. Kanskje vi setter ned en komite. Det er ikke bestemt ennå. Men vi må gjøre det på en skikkelig måte, sier hun.

– Er det mange foreldre som reagerer på dagens opplegg med gudstjeneste midt i barnetoget?

– Jeg vet bare om én som protesterer tydelig. Samtidig er det jo mange andre som ikke sier noe, men som heller ikke blir med i kirka. Så det kan jo tenkes det er noen flere som er enig.

FAU-lederen vil ikke si hva hun selv mener om saken.

– Nei, det blir feil av meg å mene noe om dette når vi nå skal i gang med å utrede dette, sier hun.

– Hva tenker du om de som kanskje må stå ute i regnet og vente mens resten av 17.mai-toget er inne i kirken?

– Da tenker jeg at skolen bare ligger 130 meter unna. Der er det mulig å komme seg under tak. Vi får se om vi klarer å få til en ordning på det etter hvert. Uansett mener jeg det er viktig at toleransen går begge veier. Det er ikke bare den ene parten som skal tilpasse seg den andre, sier FAU-lederen ved Løken skole.

Bråte skole holder på tradisjonene

Bråte skole er den andre skolen i Aurskog-Høland kommune som har gudstjeneste midt i barnetoget på 17.mai. Den ligger på Hemnes sør i kommunen.

Der er det ingen planer om å endre på noe som helst, konstaterer Tor Anders Høgaas, leder i 17. maikomiteen på Hemnes. Han synes man skal holde på tradisjonene og fastholder at 17. mai-gudstjenesten er en del av nasjonaldagen.

– Hos oss er nok to tredeler av ungene, og kanskje mer, med i kirken. Men det er frivillig. De som ikke blir med i kriken, hopper bare inn i toget etter gudstjenesten, sier han til Indre Akershus Blad.

Avstemning førte til at man kuttet gudtjenesten

Fram til og med i fjor var det fire skoler i Aurskog-Høland som hadde gudstjeneste midt i barnetoget. Men nå i 2017 har to skoler endret praksis. Aursmoen og Haneborg skoler skal i år for første gang holde gudstjenesten utenfor barnetoget.

Endringen kom etter en avstemning blant foreldrene på de to skolene. Et flertall ønsket at gudstjenesten skulle bli et separat arrangement uavhengig av barnetoget. På Aursmoen skole stemte 160 foreldre for å fortsette som før, mens 240 foreldre ønsket å få slutt på gudstjeneste midt i barnetoget.

FAU-leder Aina Moen-Duran opplyser at årets barnetog uten kirkegang er en prøveordning.

– Vi skal sende ut en ny spørreundersøkelse til foreldrene etter 17. mai, for å høre hvordan de opplevde det, sier hun til Indre Akershus Blad.

Inger Johanne Wraalsen Haneborg, FAU-leder ved den andre skolen som har droppet praksisen, Haneborg, sier til avisa at det ikke blir så stor forandring hos dem.

– Bussen vil gå til Aurskog en time senere, og den vil stoppe ved kirken og ikke ved skolen, sier FAU-lederen.

I programmet kan vi lese at foreldrene selv må passe på barna sine hvis de ikke skal være med i kirken.

Prest: – De som ikke ønsker religion er mest hårsåre på dette

Sogneprest Gaut Sveinall i Aurskog kirke liker ikke at gudstjenesten nå ikke lenger skal arrangeres midt i barnetoget til Aursmoen skolen.

– De som er mest hårsåre på dette for tiden, er de som ikke ønsker noen religion i det hele tatt. Men en kommer ikke ut med røde prikker i ansiktet selv om man har vært i kirken og sunget «Gud signe vårt dyre fedreland», sier Sveinall til Indre Akershus Blad.

Kråkstad fortsetter som før, men med én endring

Også i Ski kommune i Akershus er gudstjenesten på enkelte skoler lagt midt i det felles barnetoget på 17. mai.

Det gjelder blant annet Siggerud og Kråkstad skoler. På Siggerud stopper barnetoget opp halvveis for å høre sogneprestens tale for dagen utenfor kirken, mens barnetoget på Kråkstad starter på skolen, marsjerer til kirken for en familiegudstjeneste, for deretter å fortsette til samfunnshuset.

På Kråkstad var det en stor debatt om dette for noen år siden. Den førte ikke til endring i selve tradisjonen, men førte til at det ble satt opp en del aktiviteter utenfor kirken til de som ikke deltar. I år blir det kaffeservering i stallen ved kirken samt en historisk overraskelse.

I 2014 rapporterte vi at roen har senket seg over bygda etter den opphetede diskusjonen rundt 2011.

HEF: – Splittende og konfliktskapende

Kaja S.T. Lorentzen er fylkesleder i Akershus HEF og lokallagsleder for Nedre Romerike lokallag som dekker Aurskog-Høland. Hun er oppgitt over 17-mai-tradisjonen ved skolene i kommunen.

– 17. mai skal jo være en dag for alle. Det er fellesskapets dag. Opplegget ved skolene Løken og Bråte er splittende og konfliktskapende. Det skiller de som liker å gå i kirken fra de som ikke ønsker å delta. Dette bør de slutte med så fort som mulig, sier hun.

Hun synes det er positivt at Løken skole vurderer å endre praksisen.

Lorentzen er overrasket over at 17. mai fortsatt kan markeres på en så splittende måte enkelte steder.

– Ja, dette var jeg virkelig ikke klar over. Ideelt sett burde det ikke ha vært noe gudstjeneste i det offisielle 17. mai-programmet i det hele tatt, men et minstekrav bør ihvertfall være at gudstjenesten plasseres slik i programmet at det blir mulig å velge den bort. Det er vanlig med gudstjenester på 17. mai, men jeg tror ikke det er mange steder som praktiserer det på denne måten, sier hun.

Vi har lett etter andre steder som har en praksis som ligner den som beskrives her, men har ikke funnet noe. Ta kontakt med oss for tips. Kontaktinformasjon nederst.

Løken og Hemnes ligger sør i Aurskog-Høland kommune, ned mot grensa til Østfold.

Løken og Hemnes ligger sør i Aurskog-Høland kommune, ned mot grensa til Østfold.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.