Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Selv et udøpt barn vil automatisk oppføres som «tilhørig» i Den norske kirkes medlemsregister dersom minst en av foreldrene er medlem. De tilhørige regnes med blant annet når Stortinget bestemmer hvor mye penger Den norske kirke skal få.
 Foto: Istockphoto

Selv et udøpt barn vil automatisk oppføres som «tilhørig» i Den norske kirkes medlemsregister dersom minst en av foreldrene er medlem. De tilhørige regnes med blant annet når Stortinget bestemmer hvor mye penger Den norske kirke skal få. Foto: Istockphoto

Seier for Human-Etisk Forbund:

Datatilsynet vil ikke gi trossamfunn tilgang til meldinger om nyfødte

– Svært gledelig, men ikke overraskende, sier ledelsen i Human-Etisk Forbund, som lenge har vært kritiske til tilhørighetregisteret til Den norske kirke.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.10.2019 kl 15:43

Barne- og familiedepartementet utreder folkeregistertilgangen for tros- og livssynssamfunn, og ifølge Vårt Land har Datatilsynet en klar mening om saken, melder NTB.

– Det foreligger ikke tilstrekkelig grunnlag for å lage en slik lovhjemmel, sier Knut Brede -Kaspersen, juridisk fagdirektør i Datatilsynet.

Etter 1. oktober i fjor opphørte ordningen der Den norske kirke fikk fødselsmeldinger fra Folkeregisteret når medlemmer fikk barn. Inntil da hadde ordningen med det såkalte tilhørigregisteret sørget for at menighetskontorene kunne kontakte de nybakte foreldrene og å invitere til dåp. Praksisen opphørte på grunn av innføringen av ny folkeregisterlov, der personopplysninger om nyfødte barn av medlemmer anses som taushetsbelagt informasjon.

I strid med GDPR

Human-Etisk Forbund (HEF) mener tilhørigregisteret i Den norske kirke er ulovlig. Senest i vår sendte forbundet et brev til Den norske kirke der det ble påpekt at registeret trolig er i strid med GDPR.

EUs personverndirektiv, som ble innført som gjeldene norsk lov i mai i fjor, krever – med svært få unntak – at all registrering av sensitive personopplysninger skal ha aktivt samtykke fra den registrert. I tillegg plikter registrene å melde fra om registreringen. HEF fikk derfor utført en juridisk utredning fra advokatfirmaet Bull & Co, der lovligheten i tilhørigregisteret ble vurdert. Konklusjonen var at registeret ikke er lovlig.

– Vi har hele tiden vært trygge på at vi har jussen på vår side når vi har kritisert kirkens praksis. Det er derfor ikke overraskende, men svært gledelig, at en aktør med så stor tyngde som Datatilsynet sier det samme som oss, sier leder for politisk avdeling i HEF, Lars-Petter Helgestad.

Helgestad håper derfor at departementet tar til seg Datatilsynets uttalelse, og skrinlegger den pågående utredningen om registreringen av nyfødte som kirkemedlemmer kanskje kan tenke seg å døpe.

En seier for HEF

Generalsekretær i HEF, Trond Enger, understreker også at det er viktig at Datatilsynet stadfester HEFs syn på registeret.

– Det betyr mye når Datatilsynet også sier at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde et slikt register. Det er klart at tilsynet har en helt annen tyngde enn Human-Etisk Forbund i denne saken.

Helgestad understreker at Datatilsynets innstilling også er på linje med Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunns ståsted.

– Det er bare noen svært få kristne trossamfunn og Den norske kirke som ønsker et slikt register. Det er ingen andre tros- og livssynsamfunn som vil ha dette. Så dette er en seier, sier Helgestad.

Departementets interne utredningsarbeid er planlagt å være ferdig på nyåret. Noen videre plan – for eksempel om når forslag skal på høring – er ikke klar. Den norske kirke har per i dag rundt 130 000 tilhørige i sitt register. Dette er barn under 18 år, der minst én av foreldrene er medlem i trossamfunnet. Disse har blitt registrert uten aktivt samtykke fra foresatte eller fra barnet selv hvis eller når det er over 15 år.