Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Selv om det er tillatt er det likevel utidig, mener generalsekretær i HEF, Trond Enger: Bildene er fra valglokale i idrettshall på Menstad i Skien. Kirkevalget til høyre og Kommune- og fylkesvalg til venstre. Valget foregikk i idrettshall adskilt med flyttbar skillevegg, der man først ankom til det offentlige valget, men passerer kirkevalget på vei ut. Slik er det mange steder i landet.
 Foto: Human-Etisk Forbund/Jon Erik Norskog

Selv om det er tillatt er det likevel utidig, mener generalsekretær i HEF, Trond Enger: Bildene er fra valglokale i idrettshall på Menstad i Skien. Kirkevalget til høyre og Kommune- og fylkesvalg til venstre. Valget foregikk i idrettshall adskilt med flyttbar skillevegg, der man først ankom til det offentlige valget, men passerer kirkevalget på vei ut. Slik er det mange steder i landet. Foto: Human-Etisk Forbund/Jon Erik Norskog

Kirkevalg 2019 og samrøre i valglokalene:

– Kirken har lovet forbedringer, men vi ser ingen bedring

– Det bryter med valgloven når kirkevalget forstyrrer det offentlige valget, sier generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund. Se bildegalleri fra valglokaler ulike steder rundt i landet.

Publisert:

Sist oppdatert: 10.09.2019 kl 14:52

Mens kommentatorene nå konsentrerer seg om resultatet av Kommune- og fylkestingsvalget, retter Fri tanke fokus på valgsamrøret som ikke endrer seg selv om båndene mellom stat og kirke skal bli løsere og løsere: I år har kirkevalget igjen blitt avviklet samtidig med lokalvalget, med hva det betyr for forvirring for de stemmeberettigede.

Vi har mottatt en rekke bilder (se galleri) fra stemmelokaler over hele landet. I flere tilfeller overskygger lilla bannere for kirkevalget totalt den offentlige beskjedne merking av valglokalene. Enkelte steder har også valgene blitt avviklet i samme lokale. Sistnevnte i strid med § 10-2 i forskriften om kirkevalget.

Kirkevalget og lokalvalget skal avvikles i forskjellige rom. Det skal være mulig å søke dispensasjon fra regelen. Dette er det imidlertid ikke kommunens valgstyre som kan gi. Da må kirken søke sine respektive bispedømmeråd om dispensasjon til å avholde kirkevalget i samme lokale som kommune- og fylkestingsvalget.

– Dette er helt hårreisende, sier leder for Human-Etisk Forbunds politikkavdeling, Lars-Petter Helgestad, om dette som han kaller en løsning der bukken passer havresekken.

Ble forstyrret og blokkert

Generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund (HEF) opplevde for øvrig selv å bli hindret på veien inn til stemmelokalet av at Kirkevalget var plassert på veien inn til lokalet.

– Det bryter med § 9-4 i valgloven når kirkevalget forstyrrer det offentlige valget. Det gjør det når du må passere gjennom køen til kirkevalgsurnen for å komme inn til det offentlige valget, sier Enger, og viser til tilstanden i sin valgkrets søndag kveld.

– Det hjelper ikke med eget lokale for kirkevalget når det hindrer adkomsten. Kirkevalget blokkerte rett og slett for lokalvalgslokalet. Det er et klart brudd på valgloven, der det fremkommer at ingen skal forstyrre velgerne.

Like ille som før

Enger mener at det er nå virkelig er på tide å få skilt de to valgene. Han understreker at det ikke kan være opp til kirkelige organer å selv vedta at de ikke virker forstyrrende for lokalvalget. Særlig ikke når det er åpenbart dette som skjer i mange tilfeller.

På kirkens egne nettsider fremheves det blant annet: Kirkevalget skal foregå i lokaler i «umiddelbar nærhet» til kommunevalget. Altså er det samme sted og tid som kommunevalget. Det skal være godt skiltet og lett å finne fram til. I retningslinjene understreker også kirken at kirkevalget skal foregå i egne lokaler.

– Kirken har lovet forbedringer, men vi ser ingen bedring. Det har i år igjen altså vært gjentatte brudd på valgloven, og det i et omfang som er forstyrrende.

– Jeg visste selvsagt hvilket valg jeg skulle stemme i. Men det er ikke vanskelig å forestille seg at andre kunne bli forvirret. Kirkevalget må flyttes fra det offentlige valget, punktum.

Krever endring

Under landsmøtet i juni kom HEF også med en tydelig uttalelse om kirkevalget. Forbundet krevde at:

  • Regjeringen i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn sikrer at kirkevalget adskilles fra lokalvalg og avholdes uten sammenheng med offentlige valg.
  • Alle Tros- og livssynssamfunn må selv få bestemme hvor, hvordan og når de skal gjennomføre sine demokratiske valg.

Det nye lovforslaget sier at Den norske kirke selv skal få bestemme når det er valg. Noe som i praksis innebærer at dersom kirken vil, kan den fortsette med å samrøre i lokalvalget.

Vi har vært i kontakt med Kirkerådet. Foreløpig uten å få svar.