Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kirken utførte i august 2300 korreksjoner av personer feilaktig var oppført i medlemsregisteret mot 2800 på samme tid i 2015.
 Foto: Skjermdump fra HEFs kampanjevideo

Kirken utførte i august 2300 korreksjoner av personer feilaktig var oppført i medlemsregisteret mot 2800 på samme tid i 2015. Foto: Skjermdump fra HEFs kampanjevideo

Nesten like mange feilregistrerte ved kirkevalget

- Jeg tror dessverre ikke dette er siste gang vi ser at det sendes ut valgkort til feilregistrerte medlemmer i den norske kirke, sier Lars Petter Helgestad, som håper kirken vil rydde opp.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.10.2019 kl 12:42

I begynnelsen av august lanserte Human-Etisk Forbund (HEF) en video rettet mot mennesker som ikke var medlem av Den norske kirke, men likevel hadde mottatt valgkort til kirkevalget 8. og 9. september. HEFs video var humoristisk i formen, samtidig som den på sine drøye to minutter forklarte hvordan og hvorfor opprettelsen av det sentrale medlemsregistret i Kirken i 1998 førte til at ikke-døpte og utmeldte havnet i registeret.

Også Humanistisk Ungdom hadde en kampanje rettet mot unge velgere som opplevde å motta valgkort i posten. De arrangerte blant annet et lotteri der ikke-troende mottakere av valgkort ble med i trekningen av et gavekort hos Ticketmaster.

Fritanke.no var naturlig nok interessert i hvor mange kirkevalgkort som var blitt sendt feil allerede før kalenderen skrev september. Vi tok derfor kontakt med Den norske kirke, og ble lovet at de første tallene for feilretting og utmelding skulle være klare 1. september. Vi hadde også en avtale med ansvarlig for tallene mandag 2. september. Den telefonen ble ikke besvart. Det ble heller ikke meldinger sendt en og drøye to uker senere.

Valgkort

I mellomtiden la imidlertid Kirken selv ut en «nyhetssak» på egne nettsider, der de hevdet at det var færre feilsendte valgkort denne gangen. Det ble ifølge artikkelen foretatt 2300 korreksjoner av personer som var feilaktig var oppført i medlemsregisteret. Tilsvarende antall i måneden før kirkevalget i 2015 var 2800. Det var altså kun 500 færre feilregistrerte medlemmer som ble strøket fra kirkens register i år sammenliknet med ved forrige valg.

Samtidig fremgår det at i august i år meldte hele 6500 seg ut av Den norske kirke. Dette er 2000 flere utmeldinger enn samme periode før kirkevalget i 2015.

Det er nærliggende å sette økningen i antall utmeldinger fra forrige kirkevalg i sammenheng med at Kirken i 2016 innførte en digital selvbetjeningstjeneste for inn- og utmelding. Denne koblingen gjør også leder for HEFs politiske avdeling, Lars-Petter Helgestad.

Sjekk om du er medlem i den norske kirke

- Det har blitt enklere endre medlemskapet i den norske kirke. Det skal vi berømme kirken for. Det er kjempebra at man kan bruke bankID til å registrere utmelding, sier Helgestad, før han peker på valgkortet i seg selv.

- Valgkortet fungerer som en påminnelse om medlemskap. Vi i HEF sender kontingentfaktura en gang i året, men kirken sender kun hvert fjerde år ut en skriftlig påminnelse om medlemskapet.

Helgestad understreker også at hvor mange valgkort Kirken har fått i retur på grunn av feil eller manglende adresse ikke kan tas til inntekt for at færre har mottatt valgkort uten at de er medlem i trossamfunnet.

- Jeg tror dessverre ikke dette er siste gang vi ser at det sendes ut valgkort til feilregistrerte medlemmer i Den norske kirke. Det vil nok være noen tusen også om fire år. Men vi kan jo håpe at det vil bli færre. Det fjernes jo mange feilregistrerte for hver gang kirkevalg gjennomføres. Men vi er langt unna null feil.

- Vil vi noen gang komme dit?

- Nei, og det handler om at Kirkens medlemsregister ble opprettet gjennom å ta kopi av Folkeregisteret. Det er der feilen ble gjort. Og den feilen kommer registeret til å bære med seg. Kirken har ikke et register som er basert på samtykke, slik alle vi andre tros- og livssynssamfunn har. Det vil dermed alltid være tvil om hvorvidt noen er oppført i kirken uten å ønske det.

Les også: Human-Etisk Forbund provoserte kirkerådslederen

- Et medlemskap i et trossamfunn skal være et aktivt valg. Det handler om trosfrihet, påpeker Helgestad.

- Det er 20 år siden registeret ble innført. Burde det ha vært mer orden i sysakene nå?

- Ja. Vi begynner å gå lei. Og jeg vet at Kirken er lei dette maset. Men ansvaret for opprydding hviler fullt og helt på dem. HEF kan ikke vaske listene deres for dem. Det vi kan gjøre er å presse på og skape oppmerksomhet rundt medlemsrotet. Men oppryddingsjobben er det bare Kirken selv som kan gjøre.

Medlemstall og støtte

Alle andre tros- og livssynssamfunn taper penger på at Den norske kirkes medlemstall er kunstig høyt. Dette er fordi Kirkens medlemstall brukes til å beregne hvor mye andre tros- og livssynssamfunn skal få i økonomisk tilskudd fra staten.

Kort fortalt gjør et høyt medlemstall i Kirken at det blir flere medlemmer å dele Kirkens utgifter på, og da blir kronebeløpet per kirkemedlem lavere. Dette kronebeløpet er det samme som andre tros- og livssynssamfunn får fra staten per medlem. Etter august i år er det 8000 færre kirkemedlemmer å ta med i denne beregningen, mens Kirken får like høy støtte som før. Da blir hvert kirkemedlem mer verd, og samtidig får andre tros- og livssynssamfunn også mer fra staten per medlem.

- Kirken skal ha ros for at de har beklaget at det har tatt tid. Situasjonen er da også bedre enn hva det var for ti og tjue år siden. Men det gjenstår fortsatt et oppryddingsarbeid. Det arbeidet håper jeg kirken har en plan for, sier en smule oppgitt Helgestad.

Fri tanke var senest i kontakt med Den norske kirke tirsdag. Vi hadde fredag formiddag fortsatt ikke fått svar på våre spørsmål om hvilke planer de har for det videre opprydningsarbeidet. Saken vil oppdateres når det kommer svar.