Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Per Ivar Engevold debatterte Heyerdahl-boka si på Dagsnytt 18 i forrige uke. Innfelt til venstre: forlagssjef Bente Pihlstrøm.

Per Ivar Engevold debatterte Heyerdahl-boka si på Dagsnytt 18 i forrige uke. Innfelt til venstre: forlagssjef Bente Pihlstrøm.

– Mener Kon-Tiki Museet at Heyerdahl tok feil?

Per Ivar Engevold og Bente Pihlstrøm ber Kon-Tiki Museet komme med motargumenter og ikke bare personkarakteristikker. Og hvorfor fornekter de ting Thor Heyerdahl selv skrev?

Publisert:

Sist oppdatert: 12.11.2019 kl 15:10

DEBATT: Under overskriften «Fake news om Thor Heyerdahl fra Humanist forlag» beskylder Kon-Tiki Museet forlaget og forfatter Per Ivar Engevold for å komme med udokumenterte påstander og for ikke å ha kvalitetssikret utgivelsen av Thor Heyerdahl og jakten på Atlantis.

Forlaget og forfatter anklages for å bedrive McCarthyisme og «guilt by assosiaction». Det er påstander som får stå for museets regning.

Konflikten handler i hovedsak om to forhold:

1. Engevold skriver at Thor Heyerdahl hadde brevkontakt med den tyske raseforskeren Hans F.K. Günther.

Günther var på dette tidspunktet, som Ragnar Kvam formulerer det, «Hitlers fremste raseideolog». Günther skrev et brev til Heyerdahl hvor han ba Heyerdahl om å ta med hodeskaller hjem fra Fatu Hiva.

Kon-Tiki Museet hevder at brevkontakten er «en misforståelse», og at Günther og Heyerdahl aldri var i direkte kontakt før turen til Fatu Hiva. Men kilden i dette spørsmålet er Thor Heyerdahl selv. I sin bok Fatuhiva: Tilbake til naturen fra 1974, s. 102, skriver Heyerdahl følgende: «Etter mitt besøk på Völkerkundemuseet i Berlin, hadde tilmed Hitlers toppantropolog, professor Günther, skrevet og bedt meg ta med en hodeskalle fra Marquesasøyene til ham, da han var sikker på at polyneserne måtte være ariere.»

Mener Kon-Tiki Museet at Heyerdahl tok feil?

Utfallet endres uansett ikke: Heyerdahl og hans kone Liv dro hjem til Günther i etterkant av turen og leverte hodeskaller de hadde stjålet på Fatu Hiva.

2. Kon-Tiki Museet ser ut til å frykte at hensikten med å trekke fram Heyerdahls kontakt med en nazist er å beskylde Heyerdahl for å ha vært det samme, altså «guilt by association».

Dette er ikke riktig. Per Ivar Engevold og Humanist forlag mener ikke at Heyerdahl var nazist eller rasist. Det har vi ikke belegg for å hevde, og vi har sagt dette ettertrykkelig ved flere anledninger. Den eneste som får betegnelsen «nazist» i Engevolds bok er Hans F.K. Günther, hvilket vi antar er en karakteristikk Kon-Tiki Museet også kan stille seg bak.

Vi vil også presisere at Thor Heyerdahl og jakten på Atlantis er en bok som handler om Heyerdahls lange vitenskapelige liv og om hans overordnede teori om folkevandringer over hav. Den handler med andre ord om langt mer enn Heyerdahls kontakt med Günther på 1930-tallet. Men i en bok om Heyerdahls virke som vitenskapsmann ville det være en forsømmelse ikke å omtale denne episoden.

Vi ser for øvrig fram til Kon-Tiki Museets anmeldelse av boken og diskuterer gjerne denne saken videre så snart museet har motargumenter, og ikke bare personkarakteristikker, å komme med.

Per Ivar Engevold og Bente Pihlstrøm

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.