Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kan Star Wars brukes i religionsundervisningen? De nye læreplanmålene i religionsfaget åpner for det. Her betrakter franske skolebarn en scene fra Star Wars gjengitt i en legoskulptur på en utstilling i Versaille.
 Foto: NTB-Scanpix

Kan Star Wars brukes i religionsundervisningen? De nye læreplanmålene i religionsfaget åpner for det. Her betrakter franske skolebarn en scene fra Star Wars gjengitt i en legoskulptur på en utstilling i Versaille. Foto: NTB-Scanpix

Podkast:

Om populærkultur i religionsfaget eller var det religion i populærkulturen?

Christian Lomsdalen har snakket med professorene Asbjørn Dyrendal og Sissel Undheim om blant annet Lego Chima, Star Wars, X-Files, Percy Jackson, Avengers og dommedagsspill.

Publisert:

I den nye læreplanenen for KRLE-faget i grunnskolen og den nye læreplanen for faget Religion og etikk i videregående, som ble lansert i november, er det å «utforske og analysere hvordan religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur» et eget læreplanmål.

Nestleder Christian Lomsdalen i Human-Etisk Forbund er lærer og lager podkasten Lektor Lomsdalens innfall. I to episoder har han i samtale med religionsvitere tatt for seg hvordan populærkultur kan brukes i religionsundervisningen, og motsatt, hvilken rolle religion spiller i populærkulturen.

I samtalen med professor Asbjørn Dyrendal ved NTNU kommer det blant annet frem hvordan det gjerne er det ekstreme i religionene som lager fengende fortellinger, ikke det religiøse hverdagslivets mange kakebakinger. Samtalen er også innom hvordan religiøse forestillinger og populærkulturelle fenomen spiller sammen, for eksempel ufologiens forhold til X-files, konspirasjonsteorier og nyåndelighet, blant annet i tekstene til rockerne i Rival Sons. Dessuten diskuteres religionens fall i dommedagsspillene og forskjellene mellom sekulære dommedagsfortellinger og dommedagskulter.

Mens i møtet med professor Sissel Undheim ved Universitetet i Bergen nevnes en rekke eksempler på hvordan mytologi – som den greske eller norrønes plass i bøkene og filmene om Percy Jackson, eller Marvels Thor på storskjerm eller i tegneserie – kan åpne for samtaler om hvilke religiøse fenomen som vises frem. Undheim viser også til potensielle ulemper ved å trekke inn populærkulturens (uærbødige) lek med religiøse forestillinger, og hva dette kan ha av betydning for fritaksretten, og utfordringene for lærerne med å være oppdaterte på populærkulturelle fenomens popularitet.

Vi gjengir her begge podkastene i sin helhet:

Asbjørn Dyrendal om religion i populærkultur

Christian Lomsdalen snakket med professor Asbjørn Dyrendal om religion i populærkultur.
 Foto: Christian Lomsdalen

Christian Lomsdalen snakket med professor Asbjørn Dyrendal om religion i populærkultur. Foto: Christian Lomsdalen

Sissel Undheim om populærkultur i religionsfaget

Christian Lomsdalen snakket med professor Sissel Undheim om populærkultur i religionsfaget.
 Foto: Christian Lomsdalen

Christian Lomsdalen snakket med professor Sissel Undheim om populærkultur i religionsfaget. Foto: Christian Lomsdalen


Podkastene er gjengitt med Lomsdalens tillatelse