Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Mange skoler trodde at fritaksretten for øving til skolegudstjeneste var fjernet da den nye veilederen kom i november.
 Foto: Bakgrunnsbilde: Wikimedia commons@Wolfmann

Mange skoler trodde at fritaksretten for øving til skolegudstjeneste var fjernet da den nye veilederen kom i november. Foto: Bakgrunnsbilde: Wikimedia commons@Wolfmann

Klar tale fra staten:

Alle har krav på fritak fra øving til skolegudstjeneste

– Veilederen bør oppdateres så snart som mulig. Snart er det klart for påskegudstjenestene, sier Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.01.2019 kl 13:52

I høst kom Utdanningsdirektoratet med en ny veileder for skolegudstjenester, der skolene anbefales å ta med barna til kirken. I tillegg har direktoratet fjernet er den tidligere anbefalingen om at elevene bør melde seg aktivt på skolegudstjenesten.

Men det er også annen viktig ting som ble endret. Utdanningsdirektoratet har også slettet en setning som stod i den forrige veilederen, nemlig: «Fritak omfatter også øving til deltagelse på gudstjenester».

Fikk uformelt svar før jul

I desember skrev vi om hvordan dette har ført til langt flere henvendelser enn vanlig til Human-Etisk Forbund om elever som blir tatt med på øving til skolegudstjeneste uten tilbud om fritak eller alternativ undervisning.

Styremedlem i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, henvendte seg til Kunnskapsdepartementet i saken. De svarte at fritaksretten for øving til skolegudstjeneste bestod uforandret.

Setningen om dette ble fjernet fordi departementet vurderte at det ikke var noe uklarhet eller behov for veiledning på dette punktet, skal vi tro statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i eposten til Lomsdalen.

I strid med regelverket ikke å gi fritak

Human-Etisk Forbund henvendte seg også i desember mer formelt til departementet for å få en avklaring på om man fortsatt har fritaksrett fra øving til skolegudstjeneste.

Den 3. januar fikk forbundet et formelt svar Kunnskapsdepartementet. Svaret er ja.

Her slår de fast at det er i strid med regelverket ikke å gi fritak fra øving til skolegudstjeneste. Det samme gjelder hvis skolen har gitt mangelfull informasjon om hva det alternative opplegget går ut på, eller hvis informasjonen kommer for sent.

Departementet sier at de ikke rakk å endre veilederen før skolene tok sin juleferie, og skriver at de vurderer om det er behov for endringer i 2019.

Bør oppdateres i god tid før påske

Leder for politisk avdeling i Human-Etisk Forbund, Lars-Petter Helgestad, er glad for den tydelige tilbakemeldingen fra departementet, og oppfordrer dem til å oppdatere veilederen så fort som mulig.

– Erfaringene fra desember viser at det er nødvendig at det står klart og tydelig i veilederen at man har fritak fra øving også. Rektorene sitter ikke å blar i Opplæringsloven for å finne ut hva som gir rett til fritak. Dette må stå i veilederen, sier han.

Helgestad tror at når fritaksretten fra øving stod i den gamle veilederen, men ble fjernet i den nye, ble ble dette tolket av mange rektorer som at det fritaksretten fra øving var fjernet.

– Henvendelsene vi fikk om dette før jul tyder på det. Derfor er det viktig at det blir lagt inn igjen så raskt som mulig. Snart begynner kirken å invitere skolene til påskegudstjenester, og da bør dette være på plass, sier Helgestad.

– Hvorfor tror du departementet fjernet setningen om fritak fra øving?

– Jeg vet ikke, men det var vel folk i departementet som tenkte at dette ikke var nødvendig å presisere lenger. Men der tok de feil. Og det er kanskje ikke så rart. De får jo ingen tilbakemeldinger om slike ting. Det er det vi som får, sier han.