Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Studenter og medlemmer i Human-Etisk Forbund vil snart kunne få snakke med studenthumanisten ved Høgskolen i Volda, som vil være ansatt og lønnet av Human-Etisk Forbund.
 Foto: MostPhotos

Studenter og medlemmer i Human-Etisk Forbund vil snart kunne få snakke med studenthumanisten ved Høgskolen i Volda, som vil være ansatt og lønnet av Human-Etisk Forbund. Foto: MostPhotos

Human-Etisk Forbund skal ansette «studenthumanist»

Studenter ved Høgskolen i Volda vil snart kunne få samtale med «studenthumanisten».

Publisert:

Sist oppdatert: 10.05.2019 kl 09:48

Det er første gang Human-Etisk Forbund (HEF) tilsetter en person på heltid for å drive med livssynsbetjening.

Arbeidsoppgavene for studenthumanisten i Volda vil ligne på dem studentprester ved utdanningsinstitusjoner har: å tilby samtaler til studenter ved høgskolen, men også til medlemmer i Human-Etisk Forbund, og i tillegg skape møteplasser der etiske og eksistensielle tema kan utforskes. Studenthumanisten skal også være en ressurs ved krisesituasjoner og bidra i arbeid med sorg og minnemarkeringer i slike tilfeller.

– Vi mener tiden er moden for å ta dette skrittet, og selv tilsette en person som kan hjelpe studenter med eksistensielle livssynssamtaler og livsveiledning, på linje med studentprestene som i alle år har blitt tilsatt og lønnet av Den norske kirke, sier sjef for Human-Etisk Forbunds livssynsavdeling Hans Christian Nes på Human-Etisk Forbunds egne nettsider.

Historisk

Selv om dette i første omgang «bare» er en prosjektstilling på ett års varighet, representerer det altså et historisk nytt skritt for forbundet. For det er første gang organisasjonen selv tar initiativ til en stilling som skal arbeide innenfor dette feltet.

Felthumanisten i Forsvaret, som HEF har såkalt sendeansvar for, er det Forsvaret som selv lønner og også tok initiativ til stillingen. Tilsvarende var det da St. Olavs Hospital i Trondheim hadde en samtalepartner betegnet som sykehushumanist i en vikarstilling. Den stillingen opphørte da sykehuspresten som var i permisjon kom tilbake.

Trondheim neste

Ifølge Hans Christian Nes er det også planer om å opprette en tilsvarende stilling ved NTNU i Trondheim. Men utover det foreligger det ingen planer, for eksempel om å opprette tilsvarende stillinger som alternativ til fengselsprester.

– Utenom stillingene i Volda og Trondheim har vi ingen planer om flere student- eller fengselshumanister nå, men vi er jo midt i en utviklingsfase her. Vi tar steg for steg, sier Nes til human.no.

Tidligere i år markerte Universitetet i Oslo etableringen av sin nye mastergrad for ledere i tros- og livssynssamfunn. Dette studieprogrammet skal gi utdanning i tros- og livssynsbetjening innen helsesektoren, forsvaret og kriminalomsorgen, i tillegg til å kunne gi tros- og livssynsledere økt kompetanse som ledere og aktører i det norske samfunnet.

Et av emnene som inngår i programmet er «Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger». Seks av studentene som følger dette emnet er frivillige eller ansatte i Human-Etisk Forbund som har fått støtte fra forbundet til å følge emnet. Hensikten med det er blant annet å styrke personell som kan være med å gi humanistisk livssynsbetjening.

Les mer om dette: Human-Etisk forbund vil tilby livssynsbetjening:– Det er når livet butter du skjønner at det kan være godt å ha noen å samtale med