Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Vikariatet til Cathrine Bang Hellum går ut til sommeren. Da blir det igjen bare prester i heltidsstillinger på St. Olavs Hospital.
 Foto: Even Gran

Vikariatet til Cathrine Bang Hellum går ut til sommeren. Da blir det igjen bare prester i heltidsstillinger på St. Olavs Hospital. Foto: Even Gran

Norge mister sin eneste sykehushumanist

Cathrine Bang Hellum ble tilsatt som sykehushumanist i et vikariat i 2015. Til sommeren kommer den fast ansatte sykehuspresten tilbake.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.02.2018 kl 08:23

Cathrine Bang Hellum har siden høsten 2015 jobbet på heltid ved St. Olavs hospital i Trondheim som Norges eneste sykehushumanist.

Bang Hellum jobber på samme måte som sykehusprestene, med den eneste forskjellen at hun ikke er prest, men humanist og medlem i Human-Etisk Forbund. De dagene hun har hatt vakt, har hun tatt alle samtaler der det ikke har vært noen etterspørsel etter et spesifikt livssyn, samt der pasienter eller pårørende har ønsket å snakke med en humanist.

Leder for prestetjenesten ved St. Olavs Hospital, Øyvind Taraldset Sørensen, synes det er trist at de ser ut til å miste sykehushumanisten sin.

– Cathrine har gått i et vikariat for en av våre fast ansatte sykehusprester. Nå kommer vedkommende tilbake, og da har vi ikke lenger lønnsmidler til en sykehushumanist. Det er beklagelig, men slik er det, sier han.

Hvis stillingen skal videreføres, må sykehusledelsen bevilge penger til en helt ny stilling. Taraldset Sørensen har bedt om det, men kan ikke love noe. Det er heller ingen som pr. i dag er i ferd med å slutte eller gå av med pensjon, noe som kunne ha løst problemet.

– Ville dere ha tilsatt en sykehushumanist fast hvis det ble en stilling ledig?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men jeg vil gjerne at ordningen videreføres. Det å ha en sykehushumanist er en svært verdifull videreutvikling av prestetjenesten. Vi har erfart at det er behov for et livssynshumanistisk samtaletilbud. Det beriker tjenesten vår, pluss at vi blir legitimert som tjeneste når vi åpner opp for et større mangfold, sier han.

Humanistisk nybrottsarbeid

Bare i 2017 har sykehushumanist Cathrine Bang Hellum hatt over 200 konsultasjoner og samtaler med pasienter og pårørende på sykehuset.

Leder for prestetjenesten mener hun har gjort viktig nybrottsarbeid.

– Cathrine har gitt humaniststillingen form. Hun har utviklet humanistiske ritualer rundt alvorlig sykdom og død. Hun har bidratt til å utvikle en livssynsmangfoldig adventssamling sammen med vår muslimske kulturkonsulent og sykehusprest, samt at hun blant annet har utviklet en humanistisk morgensamling, forteller han.

Taraldset Sørensen legger til at årsaken til at Bang Hellum har hatt så mange konsultasjoner, ikke er at folk nødvendigvis har etterspurt en sykehushumanist, men at hun har gått vakter på linje med sykehusprestene.

– Hun har hatt de samme samtalene som en sykehusprest på vakt ville ha hatt. Bestillingene vi får er ofte uspesifikke. Hvis det ikke er en prest som spesifikt etterspørres, så er det Cathrine som har tatt tilkallingen når hun har vakt. Det gjør at hun har fått flere samtaler enn hvis hun hadde sittet på et kontor og ventet på at noen aktivt hadde bedt om en humanist. Det viser hvor viktig det er å ha ansatte fra ulike livssynsretninger på heltid, og at de ikke bare står på en tilkallingsliste, sier han.

Lederen for prestetjenesten forteller at sykehushumanistordningen skal evalueres. Ett av spørsmålene er om ordningen bør forlenges og utvides. Det er også en utfordring hva tjenesten skal hete.

– Hvis vi skal åpne opp for et større mangfold må vi for eksempel vurdere om vi kan fortsette å hete «prestetjenesten», sier han og presiserer at ingenting er bestemt på denne fronten ennå.

Har «muslimsk kulturkonsulent» i 30 prosent

På mandag ble det kjent at Haukeland sykehus i Bergen har ansatt Norges første sykehusimam.

På St. Olavs Hospital i Trondheim har de ingen sykehusimam, men Øyvind Taraldset Sørensen kan fortelle at de har en «muslimsk kulturkonsulent» tilsatt i 30 prosent stilling. Han går ikke vakter, men fyller opp sine 30 prosent og vel så det ved å bli tilkalt når muslimske pasienter eller pårørende ønsker å snakke nettopp med en muslim.

Vi har prøvd å få en kommentar fra Cahtrine Bang Hellum til denne saken, men har ikke fått kontakt.