Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Amerikanske helsemyndigheter er nå så overbevist om helsefordelene med omskjæring, at de er klare for å gå ut med en medisinsk begrunnet anbefaling.
 Foto: Microstock

Amerikanske helsemyndigheter er nå så overbevist om helsefordelene med omskjæring, at de er klare for å gå ut med en medisinsk begrunnet anbefaling. Foto: Microstock

Helsemyndigheter i USA:

Foreslår å anbefale omskjæring

Nasjonale helsemyndigheter i USA mener fordelene veier tyngre enn ulempene. De har foreslått nye retningslinjer.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.12.2014 kl 11:18

CDC, Centers for Disease Control and Prevention, er den nasjonale helsemyndigheten i USA. De har blant annet i oppgave å gi befolkningen forskningsbaserte helseråd, med mål om å styrke folkehelsen.

Sist tirsdag fikk offentligheten tilgang til et utkast til nye retningslinjer på området. Utkastet er først og fremst myntet på leger, som en veiledning når de skal gi råd til folk om hvordan man kan redusere risikoen for seksuelt overførbare sykdommer.

Dr. Jonathan Mervin, direktør for HIV/AIDS-senteret ved CDC, konkluderer overfor New York Times med at forskningen nå gir et klart bilde av at fordelene veier tyngre enn ulempene.

Han sier at mannlig omskjæring reduserer sjansen for å få HIV for heteroseksuelle menn med 50 til 60 prosent. Høyere omskjæringsgrad i den mannlige befolkningen fører også til en signifikant nedgang i seksuelt overførbare infeksjoner som herpes, skjedekatarr og HPV-infeksjon, med tilsvarende nedgang i livmorhalskreft for kvinner. Risikoen for peniskreft blir også signifikant redusert.

Mervin og CDC mener disse fordelene veier tyngre enn ulempene. Det oppstår komplikasjoner i mindre enn 0,5 prosent av alle omskjæringer på nyfødte. For det meste handler dette om mindre alvorlige ting som blødninger og mindre infeksjoner.

De nye retningslinjene fra CDC skal nå vurderes av andre fagfolk (peer review) og være åpen for kommentarer og kritikk i 45 dager før de eventuelt vedtas som offisielle helseråd fra CDC.

Anbefaler omskjæring også til eldre

Rådet fra CDC gjelder foreldre som vurderer om de skal omskjære sine nyfødte guttebarn. Men rådet gjelder også eldre gutter som CDC mener bør vurdere å omskjære seg før de blir seksuelt aktive, i samråd med sine foreldre, for å redusere risikoen for de nevnte sykdommene.

– Vår rolle er å skaffe til veie så riktig bakgrunnskunnskap som mulig, slik at befolkningen kan fatte informerte valg, understreker Jonathan Mervin fra CDC.

Det er imidlertid tvilsomt om mange av de eldre, ikke-omskjærte guttene vil ønske å bli omskjært. I undersøkelser svarer 80 prosent at det er «usannsynlig» eller «svært usannsynlig» at de vil gjøre noe slikt. Bare ti prosent er tilsvarende positive.

CDC opplyser om at risikoen for komplikasjoner øker med alderen. Mens bare 0,5 prosent av de nyfødte får komplikasjoner, øker risikoen for komplikasjoner til ni prosent for de mellom ett og ni år. For alle over ti år, inkludert voksne, får fem prosent komplikasjoner.

Intact America er kritisk

Kritikere av forslaget sier at CDC baserer seg på undersøkelser av HIV-smitte i Afrika sør for Sahara. Her er heteroseksuell overføring av HIV langt vanligere enn i USA. Nedgangen i risiko for HIV-smitte kan derfor ikke sammenlignes med USA, der bare en av ti nye tilfeller av HIV-smitte skyldes heterofil sex.

Georganne Chapin fra Intact America, en organisasjon som kjemper mot omskjæring, slår fast at Europa, hvor det nesten ikke er noe omskjæring, burde ha hatt langt høyere forekomst enn USA av sykdommene CDC mener omskjæring beskytter mot, hvis det er slik at omskjæring virkelig er så forebyggende. Men slik er det ikke.

– USA har sammenlignbare tall og til og med høyere forekomst av seksuelt overførbare sykdommer enn Europa, sier hun.

Gjøres ikke på grunn av religion

Langt over halvparten av amerikanske foreldre velger fortsatt å omskjære sine nyfødte guttebarn. Andelen menn som faktisk er omskåret ligger høyere, ettersom det har vært en moderat nedgang i nyfødtomskjæring de siste tiårene.

Dette betyr at de aller fleste som velger å omskjære barna sine i USA gjør det av medisinske årsaker, og ikke på grunn av religion eller tradisjon. Jøder og muslimer, de folkegruppene som omskjærer av religiøse og/eller tradisjonelle grunner, utgjør en alt for liten andel av befolkningen til å kunne forklare de høye tallene.

Det er bare 1,7 til 2,6 prosent jøder i USA, litt avhengig av hvordan man definerer. Muslimer utgjør en enda lavere andel, kun 0,6 prosent.

I 2012 gikk den nasjonale amerikanske organisasjonen for barneleger, American Academy of Pediatrics, ut og sa det samme som CDC nå sier; Det er flere fordeler enn ulemper med omskjæring. Men de ville ikke gå så langt som til å anbefale det.

Annen holdning i Norge

I Norge har holdningen vært en helt annen. Praksisen blir stort sett bare sett på som et uttrykk for jødisk/muslimsk religion og tradisjon.

Legeforeningen fraråder at det de kaller en ikke-medisinsk indisert, og et helsemessig unødvendig inngrep, skal utføres på ikke samtykkekompetente personer.

I oktober 2013 slo en gruppe tunge premissleverandører innen medisin, sykepleie og medisinsk etikk, samt Barneombudet, fast at «Rituell omskjæring av gutter bryter medisinsk-etiske prinsipper»

Human-Etisk Forbund har entydig gått ut og anbefalt en 15 års aldersgrense for omskjæring, blant annet for å sikre selvbestemmelsesretten. HEF er med andre ord tilhenger av et forbud mot omskjæring av nyfødte guttebarn.

Nøkkelord

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus

#omskjæringVis flere

Argumentene taler mot omskjæring

Hva en lege og humanetiker tenker om omskjæring:

Argumentene taler mot omskjæring

Morten Horn er sterk motstander av omskjæring og at helsevesenet skal ha ansvar for det. Men han advarer mot forbud og takker sine foreldre for hjernevasken. (22.4.2015)

Leger nekter å foreta omskjæring av gutter

Leger nekter å foreta omskjæring av gutter

Bare ett sykehus i hele Helse sør-øst kan tilby omskjæring av nyfødte. På Akershus universitetssykehus (Ahus) sier 13 av 15 leger nei. (21.1.2015)

Krever informasjon om konsekvenser av omskjæring

Krever informasjon om konsekvenser av omskjæring

Barneombudet mener foreldre må få mer informasjon om konsekvensene av omskjæring av gutter – for å få ned antallet slike inngrep. (15.1.2015)