Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Enkelte steder legges gudstjenesten midt i fellesfeiringen på 17. mai slik at den blir vanskelig å velge bort.
 Foto: Wikipedia commons@Halvard Hatlen

Enkelte steder legges gudstjenesten midt i fellesfeiringen på 17. mai slik at den blir vanskelig å velge bort. Foto: Wikipedia commons@Halvard Hatlen

Tradisjonen med gudstjeneste midt i 17. mai-toget fortsetter

Løken skole har holdt avstemning og flertallet ville fortsette som før. Dermed blir det gudstjeneste midt i 17. mai-toget i år også.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.05.2018 kl 13:33

17. mai – dagen for barnetog, is og pølser, og ikke minst feiringen av Norges frihet og grunnloven som sikrer frihet, demokrati og rettsstat. Folk gratulerer hverandre og tenker kanskje litt ekstra på hvor heldig man er som bor i et fritt land som ivaretar de grunnleggende menneskerettighetene.

Men noen steder feirer man fellesdagen på måter som splitter folk i to.

I fjor skrev vi om Løken skole i Aurskog-Høland kommune som lar deler av 17. mai-toget stå utenfor kirken og vente, mens de andre er inne til gudstjeneste.

Leder i FAU på Løken skole, Silje Bolstad Solbakken, fortalte da at de skulle ha en avstemning blant foreldrene og kanskje endre opplegget.

Avstemningen ble holdt. Resultatet ble at skolen fortsetter som før.

– Vi hadde en veldig god svarprosent, og flertallet ønsket å beholde ordningen med gudstjeneste slik vi har tradisjon for her. Da gjør vi det. Vi kan jo nesten ikke la mindretallet bestemme heller, sier Bolstad Solbakken til Fri tanke.

Splittende og konfliktskapende

Slik er det ved mange andre skoler også.

Fellesnevneren er at 17. mai-toget starter ett sted, går til kirken, det arrangeres gudstjeneste, og så går toget videre etterpå. Ingen tvinges til å være med inn i kirken, men de som ikke deltar må vente utenfor til gudstjenesten er ferdig.

Alternativet til et slikt opplegg er å gjøre som de fleste andre steder; å legge gudstjenesten før eller etter toget, slik at den kan velges bort og at alle kan delta i fellesopplegget.

– 17. mai skal jo være en dag for alle. Det er fellesskapets dag. Opplegget som beskrives er splittende og konfliktskapende. Det skiller de som liker å gå i kirken fra de som ikke ønsker å delta. Dette bør de slutte med så fort som mulig, sa fylkesleder i Akershus Human-Etisk Forbund, Kaja S.T. Lorentzen da vi snakket med henne i fjor.

EKSEMPLER FRA ANDRE STEDER:

Etter fjorårets artikkel fikk vi inn tips på flere andre steder der gudstjenesten legges midt i det felles 17. mai-opplegget.

Her er stedene vi har fått høre om, med klipp fra 2018-programmet. Klikk på bildene for å gjøre dem større.

Søndre Høland/Bråte (Aurskog-Høland)

Baretoget starter ved skolen og går til kirken. Så er det gudstjeneste. Deretter fortsetter barnetoget ned til sykehjemmet og bygdetunet.

Haneborg (Aurskog-Høland)

Først er det barnetog. Så er det satt opp busser som går til en «frivillig gudstjeneste». Skolen og foreldrekontaktene tar ikke noe ansvar for elever som ikke blir med. Det er foreldrenes ansvar. Deretter går barnetoget videre.

Skotselv (Øvre Eiker)

Først går barnetoget fra skolen til kirken. Så er det gudstjeneste. Deretter går barnetoget tilbake til skolen.

Feda (Kvinesdal)

Det går ikke tydelig fram av programmet, men vår tipser forteller at Feda har samme opplegg som de andre stedene. Først går barnetoget til kirken. Så er det gudstjeneste og deretter går toget tilbake til skolen igjen. Saken diskuteres i lokalsamfunnet og det finnes planer om å ta ordningen opp på et folkemøte.

Kråkstad (Ski)

En gammel sak vi har skrevet mange artikler om i Fri tanke. Samme opplegg som de andre stedene. Felles avmarsj fra skolen til kirken. Så er det gudstjeneste, og deretter barnetog ned til samfunnshuset.

Siggerud (Ski)

Samme som de andre stedene, men her er det ikke gudstjeneste. Bare en «tale for dagen på kirkebakken ved sognepresten» før barnetoget marsjerer videre.

Lånke (Stjørdal)

Barnetoget går først fra skolen til kirka. Så er det gudstjeneste og deretter folketog ned til håndballbanen.

Skjelstadmark (Stjørdal)

Her går barnetoget fra skolen til kirka. Så er det gudstjeneste og deretter retur til Vårtun.

Sannsynligvis er det tilsvarende opplegg på flere steder enn vi har nevnt her. Send gjerne tips til fri.tanke@human.no

God 17. mai!